14 september 2023 Zelfrealisatiedag: Source Alchemy; Divine Intimacy embodied (Houten, Utrecht)

Deze dag wordt gegeven door Nanco & Niki Immanuël.

Deze zelfrealisatiedag gaat over het oorspronkelijke ontwerp van alchemie en de helende formule naar Bron-intimiteit. We gaan naar de Bron van intimiteit met ons lichaam. Waar alles dat nog in programma’s automatisch meedraait, ontmantelt mag worden zodat we steeds bewustere keuzes kunnen maken die blijvend zijn. En niet meer ontvankelijk zijn voor afleiding en verleiding binnen de matrix. We zullen beweging gaan brengen in het centrumpunt, waar Bron zich bewust wordt van zichzelf en haar unieke draai inzet. Tijdens deze dag betreden we de aanwezige en verborgen alchemie van de slang, het startpunt van voelen, van waaruit jij je unieke beweging kan inzetten en volgen. En daar waar het voelen intact is en door aanwezigheid volledig belicht kan worden. We gaan een stap maken in het ervaren van wat Lichtvoelen is. Hierin wordt het lichtlichaam in het fysieke lichaam gevoeld en waargenomen omdat je er zelf bij bent in jouw afstemming. Daarvoor zullen we een helende formule met elkaar vormen om de seksuele wond in onszelf en het collectieve veld zichtbaar te maken. De wond is in functie door ons HeelHeidsWezen niet mee te laten navigeren om zorg te kunnen dragen voor behoud van ons lichtlichaam in verbinding met ons fysieke lichaam. Ons lichaam is zo geprogrammeerd om daar niet bij te kunnen. Vanuit de lens van Anunaki is het de taak ons lichaam gehackt te houden in het programma van Adam en Eva. Hierin ervaren we constant eliminatie van vrijheid in ons systeem. We zijn geïnspireerd en toegewijd vanuit ons Immanuel veld om deze programma’s aan het licht te brengen en in Vrijheid Vrij te geven voor ons als Galactische mens.Klaar om elkaar in het ware gezicht, van vonk tot vonk, te ontmoeten.
In Liefde, Niki en Nanco Immanuël

Dagoverzicht:* Openingstransmissie: Kronieken van de Slangen* Openingsrondje* Kennisuitwisseling* Lunch pauze* Deepdive transmissie: Het Lichtlichaam herverbinden en in Vrijheid Vrijgeven* Eventueel een Helende oefening * Deelrondje en afronden

Praktische informatie: Donderdag 14 september 2023 te Houten
Tijd: 11:00-17:00
Adres: Deksteen 21, 3991 ZV Houten
De dag is inclusief koffie/thee en versnaperingen. Lunch graag zelf meenemen.Uitwisseling 150,- direct te voldoen bij aanmelding. Aanmelden: nanconiki@gmail.com
Een week voor aanvang ontvang je een praktische mail.
Voor de Zelfrealisatiedagen gelden annuleringsvoorwaarden: Na definitieve opgave via nanconiki@gmail.com ben je altijd het gehele workshop bedrag verschuldigd. Als je niet binnen de termijn van 2 weken na aanmelding hebt afgemeld. Wij geven bij een wachtlijst de mogelijkheid voor vervanging van een door ons geschikt bevonden persoon. Zodat jouw plaats weer kan worden ingenomen. Dan betaal je alleen 50 euro administratiekosten. Als de trainer verhinderd wordt door een derde om de training voort te zetten is dit overmacht. De trainer is dan niet aansprakelijk. Wel zal deze zijn/haar uiterste best doen om op een andere manier de training voort te zetten. Bv. door verplaatsing of online.