17 & 19 januari 2023: The Taygetan Pleiadians Intensive

Dag lieve mensen,
Op dinsdag 17 en donderdag 19 januari 2023 geef ik een 2-voudig Zoom traject over intergalactisch bewustzijn, over de reikwijdtes en verbinding binnen de Alliantie, the wisdomkeepers of our universe. Hierin heeft het Pleiadische domein een sleutelrol, in relatie tot ons leven op Aarde en binnen de gehele galaxie. Deze Zooms zullen een upgrade en verdieping zijn van het innerlijke Pleiadische bewustzijn. Het is in mijn ogen van essentieel belang om steeds meer feeling te hebben met de vele gelaagdheden van onszelf, in relatie tot de Pleiadische infrastructuren. Juist omdat het zoveel zegt over wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Dit keer staan de Taygeta sterren-constellaties centraal.
We gaan nieuwe, innerlijke reizen maken naar de oorsprong van de Alcyone-bibliotheken. Dit is het centrumpunt voor het grote experiment waarin Bron-bewustzijn alle archieven, secties, gelaagdheden, aspecten en ervaringen ‘bewaard’ in relatie tot dualiteit. Hoe kun je je oorsprong-licht behouden en verhouden met de vele dieptes van de vallen van bewustzijn? Hoe kunnen we als wezens de volledige psychologie van de vele scheppingen doorgronden? Hoe kunnen we alles kristalliseren, de diamant slijpen, juist ook waar we ten diepste zijn afgedwaald in het onbewuste, trauma, pijn en gelimiteerde overtuigingssystemen?
Alcyone is voor het gehele universum van wezenlijk belang. Alcyone is tevens de centrale zon en spirit keepers van alles wat er binnen de Pleiadische constellaties afspeelt. Je zou het de rode draad kunnen noemen, ofwel het bewustzijn dat alles IS en bij elkaar houdt binnen Pleiadische infrastructuren.
De centrale zonnen van Taygeta hebben een unieke functie, omdat zij de geboorteprocessen binnen het Pleiadische bewustzijn organiseren. Dit betekent dat de zonnecodes van Taygeta anders gecodeerd zijn, anders gespecialiseerd. Als een oorspronkelijke firewall die de functie/werkelijke blauwdruk van de Pleiaden bewaakt. Juist door de vallen van bewustzijn is er een ‘wezens-screening’, een inlogprocedure. Een superkwaliteit die het Taygetiaanse bewustzijn vertegenwoordigt. Het kunnen voelen, scannen van waarachtigheid, puurheid, gezonde begrenzing, en het hoeden van werkelijke alchemie. De Taygeta-zonnen hebben de functie om de geboorte van werkelijke creatiekracht te geleiden. Ook wanneer er nieuwe wezens worden geboren in één der pleiadische constellaties, hoeden zij het veld zodat deze nieuwe wezens hun oorspronkelijke ruimte en codes in vrijheid kunnen benutten. Hoe kan iets werkelijk bijdragen aan het geheel? Hoe kunnen de oorspronkelijke belangen van de Pleiadische constellaties worden gediend? Ze zijn de hoeders van een wijsheid van wat er nodig is in gevallen civilisaties om de werkelijke alchemie weer terug in te brengen. De Taygetanen zijn unieke, autonome bewustzijnsvelden die leven in het oorspronkelijke belang met vol bewustzijn. Het dienen van een vruchtbare bodem binnen de Law of One. De Taygetanen die leven binnen de centrale Zonnen-infrastructuur hebben een zeer gevorderde, innerlijke board-computer (zeer uitgelijnd bewustzijn) geintegreerd om de geboorte van Pleiadisch bewustzijn kenbaar te maken. Het veld hoeden voor het herorganiseren van innerlijk bewustzijn van individuen en collectieve civilisaties, zodat de balans wederkeert binnen chaos. Tijdens deze 2 Zooms neem ik jullie mee in de verschillende lagen van het Pleiadische Taygetiaanse bewustzijn. We gaan veel voelen, ervaren in onszelf hoe deze sectie van het Pleiadische bewustzijn werkt. Hierin gaan we verschillende ‘kijkjes’ nemen in het veld van deze constellatie. Deze reikwijdte, deze bibliotheek is gewoon te hervinden in onszelf wanneer de aandacht daar is. Je dient even te weten waar het in jezelf is, binnen jouw interdimensionale, cellulaire structuur. We gaan afreizen naar de bandbreedte waar de communicatie is en plaatsvindt. Hierin gaan we o.a. de Taygetiaanse ruimte ervaren. Spaceships die een eigen werking hebben, gecodeerd in andere lagen dan o.a. de Raad van Alcyone en de El-Ra civilisaties. Moge het werkelijk voelen van deze innerlijke werkzaamheid als een inspirerende kracht werken om helemaal jouw plek in te nemen en jezelf volledig te erkennen in jouw unieke blauwdruk, in jezelf en in het geheel. We gaan de oer-hoeders van de Taygetiaanse centrale zonnen ontmoeten, om onze innerlijke zon, ons innerlijke licht in nieuwe dieptes te laten schijnen. Moge de Pleiadische feeling en informatievoorziening nog meer doorstromen.
Tijdens deze Zooms zullen door middel van de balans tussen meditaties/transmissies, kennisuitwisseling, bekrachtiging, richtkracht, stilte en voelen de frequentiezone van Taygeta en haar unieke aanraking betreden. Moge jij zelf heel bewust de Pleiadische Broncoderingen weer extra ervaren en in beweging brengen. Je bent van harte welkom om deel te nemen.


De Zooms zijn op dinsdagochtend 17 januari en donderdagochtend 19 januari 2023. De zooms zijn van 10:00u t/m 13:20u. De uitwisseling is 30 euro per deelnemer (niet per schermpje op Zoom). Dit is het gezamenlijke bedrag voor de 2 Zooms. Mocht je niet live deel kunnen nemen, is het tevens mogelijk om de opnames aan te vragen. De uitwisseling hiervoor is tevens 30 euro per deelnemer. Je kunt je opgeven via galacticheartcentre@yahoo.com of via Telegram. Na aanmelding zal ik zsm een praktisch mailtje versturen met de benodigde informatie. Voel je aub vrij om deze tekst door te sturen aan eventuele geinteresseerden.
Hele fijne dag toegewenst..
With love, Nanco Immanuël