4 april 2023: Mastering the Matrix: De Vorige-Levens Database

Dag prachtige, mooie mensen,

Wat ontzettend fijn om aan te kondigen dat ik op dinsdagochtend 4 april 2023 een nieuwe Zoom ga geven die is afgestemd op de informatievoorziening van april 2023. Deze Zoom zal gaan over jouw eigen toegang tot de Vorige Levens Database. Hierin gaat het puur om jouw vermogen om de verschillende dimensies en gelaagdheden te zien van hoe vorige levens werken. Het is de intergalactische geschiedenis van de ervaring van vorige levens. Hoe is het ontstaan? De vorige levens ervaring is een eigen database, een eigen resonantieveld die actief is op verschillende planeten en sterren, waar de Aarde één van IS. Er zijn ook frequentie-golflengtes waar er geen vorige levens zijn, slechts bewustzijn in eenheid.
We gaan het hebben over het bestaan/niet bestaan van vorige levens. Hoe werkt het nu eigenlijk? Waar is er een punt ontstaan in de evolutie dat de ‘vorige levens’-ervaring reëel werd?
Tijdens deze Zoom reizen we af naar de oorspronkelijke bewustzijnsfrequentie om meer naar een innerlijk overzicht te gedaan hoe de vorige-levens database werkt. Wat gebeurd er wanneer je vanuit je oerveld NU aanwezig bent om de vorige levens ‘tonen’ waar te nemen? En dan ook de vraag: Wat is dan vorig? Wie en wat bepaald de volgorde wat eerst is en later is? De matrix-simulatie die in de Orion-constellatie in werking werd gezet heeft een enorme impact op de vorige levens ervaring, en het door elkaar ‘sjoemelen’ van frequentievelden, ofwel het domein van chaos.
We gaan reizen binnenin onszelf om de paradox waar te nemen, hoe de oorspronkelijke identiteit in talloze dimensies werd vervangen door subidentiteiten die zich voordeden als de oorspronkelijke identiteit. In deze voorgeprogrammeerde tijdslijnen werd er een alternatief NU-moment geschapen die afstamt van het werkelijke NU. Je zou dit zeer hoge mate van hypnose-en-droomprogramma’s kunnen noemen. Identiteiten gekoppeld aan schillen, waar de werkelijke ervaring van het AL-Niets werd gedelete.
Je zou kunnen zeggen dat binnen de grote Orion-schaduw-machine een zeer geavanceerde scheidslijn in wezens in werking werd gezet. Het epicentrum van het ‘wis/delete-geheugenverlies’ programma. Dus het bewuste/onbewuste werd gekoppeld aan dit systeem, waar de energie van wezens werd gebruikt om het matrix-systeem sterker te maken. Je zou kunnen zeggen dat de matrix haar krachten ontleend door energie te onttrekken aan oorspronkelijke wezens.
Het oorspronkelijke bewustzijn nam in de vallen van bewustzijn het vorige-levens script waar en wist ook dat het het nog wel intacte bewustzijn diende te koppelen aan deze zeer hoge lagen van mind-control. Order within chaos (wat het motto is van o.a. de Illuminati, en een statement is op het dollar biljet).
Er zijn veel gradaties in de vorige levens database, veel motivaties, die echt meer en meer doorzien kunnen worden, ook wanneer jouw bewustzijn niet of nauwelijks gekoppeld is geweest aan dit programma.
Tijdens deze Zoom gaan we bewust een begin maken aan een overzicht binnen de Vorige-Levens Database. En hoe is jouw aanwezigheid van NU de sleutel om deze identiteit-programma’s te doorzien, te stoppen en te helen. Jij bent NU de sleutel tot heling. Wanneer jij het doorziet, wordt het doorzien in al de tijdslijnen. Het is het NU-moment wat Da Vinci het Laatste Avondmaal noemde. Het is de tijd om weer volledig aanwezig te zijn in één momentum. Heelheidswezens zijn, in alles, door alles heen.
Door middel van afstemming, transmissies, kennisuitwisseling, bekrachtigingen en stukken groepsinteractie gaan we tijdens deze Zoom, de 4-4 code 2023, ervaren en voelen hoe het is om de vorige levens-database bewust in eigen beheer te nemen. Of in ieder geval positioneren (de Nachtwacht) in het veld waarin je de programma’s kunt doorzien van binnenuit/buitenaf.
We gaan deze reikwijdte/dit vermogen van jezelf heel bewust op AAN zetten. Hierin gaan we de rechtmatige identiteit/autoriteit van jouw heelheidswezen voelbaar maken die de schaduwbeweging van het onbewuste vorige levens-veld hier-en-nu kan beëindigen.
We gaan heerlijk de diepte in. Onze galactische kern. Bron-ZIJN.
Je bent van harte welkom om deel te nemen.
Deze Zoom is op dinsdagochtend 4 april 2023. De zoom is van 10:00u t/m 13:20u. De uitwisseling is 15 euro per deelnemer. Mocht je niet live deel kunnen nemen, is het tevens mogelijk om de opname aan te vragen. De uitwisseling hiervoor is tevens 15 euro per deelnemer. Je kunt je opgeven via galacticheartcentre@yahoo.com. Na aanmelding zal ik zsm een praktisch mailtje versturen met de benodigde informatie. Voel je aub vrij om deze tekst door te sturen aan eventuele geinteresseerden.
Hele fijne dag toegewenst..
With love, Nanco Immanuël