5 Februari 2024: The Golden Circle (in Baexem, Limburg)

Lieve mensen, deze dag zit ondertussen VOL. Wel is het nog mogelijk om je aan te melden voor de wachtlijst/reservelijst.

Lieve, mooie mensen,


Dag lieve allemaal,

Wat ontzettend fijn en mooi om een nieuwe dag te geven in Limburg met Eugene en Monique op 7 april 2024. 
Op deze nieuwe dag zullen we een stap verder gaan in het ervaren van het innerlijke Gouden Bewustzijnsveld. Als aanvulling op de tekst van de vorige keer wil ik toevoegen dat ik tijdens mijn geleide meditatie/transmissie/bekrachtiging een nieuwe diepte toe zal voegen aan wat het Gouden Veld is en welke informatie-voorzieningen hier allemaal mee te maken hebben. Hoe kunnen we het Gouden Bewustzijn meer handen en voeten geven? Welke praktische stappen kun jij maken om in overvloed te leven, en jezelf vrijer te maken van matrix-werkelijkheden? Het gaat erom dat we als mensheid elkaar blijven ondersteunen om mogelijkheden voelbaar en zichtbaar te maken. Gedurende de hele dag zal ik vanuit mijn wezenskern aanwezig zijn om het veld van mogelijkheden meer onder de aandacht te brengen.
Ik kijk er weer enorm naar uit. 
Warme, lieve groetjes, Nanco Immanuël

Op maandag 5 februari 2024 geven Eugene, Monique en ikzelf (Nanco) een co-creatieve workshopdag in Baexem, Limburg. Ontzettend mooi en bijzonder om dit samen vorm te geven, en samen te zijn met een prachtige groep mensen! 
Deze dag staat in het teken van de Nieuwe, Gouden Aarde, waarin we als mensen samenleven vanuit een vol bewustzijn op de mogelijkheden die wij in ons dragen. Volledig vanuit binnenuit leven en elkaar aanrakend in dit constante, groeiende creatiepotentieel. Een veld van volledige, gezonde individualisering en een samenveld waarin ieders vermogens, aanwezigheid, hart en werkelijke blauwdruk wordt aangeraakt. We doen het echt samen! 

Voor deze dag schrijven wij alle 3 een stukje over onze bijdrages en over de thematiek en vormgeving van de dag.

Eerst even de aanvullende tekst voor 7 april 2024 en daarna de basistekst voor de Golden Circle dagen.

Aanvullende tekst:

Galacticheartcentre <galacticheartcentre@gmail.com>za 2 mrt, 13:54 (3 dagen geleden)
aan monique, info


Ik kijk er weer enorm naar uit. 
Warme, lieve groetjes, Nanco Immanuël

Tijdens deze dag zal ik een diepgaande, interdimensionale transmissie begeleiden over de Gouden Aarde, de Gouden kern in onszelf en wat het Gouden Bewustzijn in onszelf werkelijk is. Wat wij hier als goud zijn ervaren gaat in onze celherinneringen en in ons wezen helemaal terug naar een frequentietoon waarin ieder wezen heel is binnen de schepping. Jij bent een volwaardig wezen met scheppende vermogens. In de gouden ‘dimensie’ is er een volledig bewustzijn op dit scheppende vermogen en de doorlopende informatievoorzieningen. Goud is de hoeder van het veld waarin jij beseft waarvoor jij bent gecreëerd. Het is een aanwezigheid in je volle waardigheden als een scheppend wezen. De goud-standaard is een kosmische alchemie. Goud als het epicentrum van het bewustzijn op waarde.
Tijdens de transmissie-meditatie neem ik jullie mee naar het ontstaan van goud in jouw innerlijke werelden. Om van daaruit zo in te zoomen en te voelen, dat je het door je gehele lichaam heen kunt geleiden. Jouw GOUD-essentie wordt heel bewust op AAN gezet.

Verder zal ik gedurende de gehele dag puur op gevoel aanwezig zijn in de dynamiek met Eugene, Monique en de groep om mee-te-communiceren over de toepasbaarheid van dit bewustzijn in de dagelijkse praktijk. Om samen voelbaar te maken wat er allemaal mogelijk is wanneer we individueel en gezamenlijk bewust aanwezig zijn in het gouden bewustzijn. Het veld van oneindige mogelijkheden. Ik kijk er naar uit!

Warme groetjes, Nanco Immanuël

————————————-

Tekst Monique Houben:

Mijn taak: verbinden, het verhaal van de eicel en het zaadje, de Goddelijke Gouden Verbinding die in deze samensmelting door ons heen stroomt, ons verbindt met de Eenheid, met de Goddelijke Bron Zelf en Moeder Aarde. 
Het begin van de Gouden Toekomst!

In dat moment van de samensmelting, de bevruchting, als de eicel, het vrouwelijk deel, heel bewust een zaadcel uitkiest, de zaadcel z’n staartje verliest en explodeert tot dezelfde grote als de eicel, gaan die twee cellen van nature heel langzaam naar elkaar toe. En het moment waarop de 2 heilige bollen van licht samensmelten voltrekt zich een natuurlijk wonder. Vanuit de Schepping, vanuit de Bron van Al dat Is daalt een enorme Scheppingsstraal van Bewustzijn, Licht en Liefde neer die ervoor zorgt dat deze twee cellen Eén kunnen worden. Eén en volledig verbonden met het Gouden Eénheidsveld van de Schepping….. de Goddelijke geboorte heeft plaatsgevonden….., de samensmelting van niets naar iets……..en dit Gouden Eenheidsveld vanuit de Schepping, dat automatisch ook verbonden is met Moeder Aarde, bevat alle informatie die jij nodig hebt om volledig als een Goddelijk wezen te groeien en te Zijn.

Vanuit die Goddelijke eenheidsverbinding gaan de cellen zich vermeerderen en ontstaat 4 uur na de bevruchting een appelvorm met middenin de Gouden Buis van Licht die ervoor zorgt dat je in verbinding blijft met de Bron en Moeder Aarde. Deze appelvorm gaat uiteindelijk jouw Hart vormen en van daaruit gaat de rest van je lichaam groeien.

In je Hart bevindt zich de toegang tot jouw stiltekamertje, de woonkamer van je Hart. Alle informatie over het doel voor je komst naar de Aarde, jouw talenten en mogelijkheden, kwaliteiten en inzichten die je meeneemt vanuit vorige levens en hogere dimensies zitten opgeslagen in de woonkamer van jouw Hart. Hier is het waar jouw Innerlijke Gouden Licht je levenspad verlicht. Hier in dit Licht mag je ervaren dat je zoveel meer bent dan dat kleine mensje hier op Aarde. Je bent een multidimensionaal wezen hier op Aarde om jouw Liefde en Licht te laten stralen, een nieuwe wereld te creëren.

In deze tijd ontmoeten wij elkaar, om in verbinding, daadwerkelijk deze belofte waar te maken, om samen ons Gouden Licht met elkaar te verweven eneen Gouden Toekomst te realiseren voor iedereen!

—————————————-

Tekst van Eugene:

Mijn boodschap: (collectief) verantwoordelijkheidsgevoel; vanuit intuïtief voordenken handelend, vanuit je oorspronkelijke dna koersend, in heelheid geboren, zul je je vergewissen dat je eigenaar bent van je weloverwogen gekozen woorden en voorgenomen daden. Jouw opdracht is te verbinden met het collectieve verantwoordelijkheidsgevoel, doordat je je bewust bent drager te zijn van het GOUDEN LICHT.
In transformele dichtvorm reis je met me naar een collectief verantwoordelijkheidsgevoel. Mooi mens…je bent het toch niet meer vergeten…dat enkel en alleen ‘god’in jouw gouden pilaar is gegrifd…niet ‘onze vader’ die in de hemel zijt geprezen.
Eenmaal op aarde ben je in heelheid gekomen…je was zo gewaar van je collectief bewustzijn…maar…je verruilde je ruwe diamanten lichtwezen…want ze hadden het ook op jou gemunt…om je klaar te stomen voor een totalitaire slavenleven.
Totdat een vloed van golven moed in jou…aangezet door een helder innerlijk weten…de zonde van zwaar gedragen schuldenlast…dapper en schaamteloos…deze naakte waarheid tegemoet zwom…je vertraagde en verlaagde je nu nog verder naar de donkerste stilte…gefilterd voorbij de gedachtestroom van doemdenken…waar oordelen je toefluisterde in uiterste kilte…eigenwaarde daalde verder tot ver onder het vriespunt…de verstijving werd een vertaalslag van je gemaakte keuzes…de bodem werd bereikt…maar je warme stem van binnen ontwaakt: “Is dit het leven wat je jezelf gunt?”
De kracht van de stilte is genaderd…je kijkt nu in jouw spiegel van verandering…voel wie je nu dáádwerkelijk bent…voel in deze diepste diepte…in deze circel van vertrouwen…de code van bewustzijn…je bent terug van weggeweest.
Reis nu gerust verder…ont-moet en verlang naar je ziel in de nog diepere lagen van je ZIJN…zelfs voorbij het kloppen van je gouden hart…waar mannelijke én vrouwelijke delen intuïtief balanceren…dansen tussen denken en voelen…die zich in zelf behagen bewegen…hoor je zuiverste bron eeuwig door je heenstromen…voel de veilige leegte fluisteren in jezelf…waar ‘niet weten’…je bewustzijn bemint…en vol-ledig met het ZELF verbindt…zie je levensmissie voor je…neem verantwoordelijkheid…er is geen weg terug… voel de innerlijke kracht…vol-waardig je nu bent…nu gewaar van het aanwezige gouden licht…die voor altijd schijnt in de woonkamer van je grote hart…je veilige thuisbasis…van daaruit verlicht je elk ander liefdevol wezen…zorg gedragen door zelfliefde…in het reine gekomen …het leven waar jij nu voor staat…je ware IK…is in één-heid verheven…voor eeuwig in het collectieve verantwoordelijkheidsgevoel gebleven.
Dank jullie wel voor het lezen van mijn bijdrage voor 5 februari 2024.

————-

De workshop/samenkomstdag is op maandag 5 februari 2024 in Baexem, Limburg. Het adres is: Welcome Home Bewustzijncentrum
Horckerstraat 5, 6095 NM Baexem
Tijd: We beginnen om 10:00u en het duurt tot 16:30 uur.

De uitwisseling is 88 euro per deelnemer. Dit is incl koffie/thee, versnaperingen en soep met brood tijdens de lunchpauze.

Voor informatie/opgave: zonnebloom44@gmail.com

Veel liefs, Eugene, Monique en Nanco