9:9 Code: The Records of Ibis

Hallo lieve mensen,

Wat vind ik het ontzettend fijn om op vrijdag 9 september (The Double Nine, 9:9) weer een ochtend-en-avondzoom te gaan geven. De dubbel 9 code van dit jaar staat volledig in het teken van het ‘inklikken’ in het oneindige bewustzijn, het vermogen om oneindigheid te kunnen behouden. De 9e wereld is een absolute, onbevlekte geestkracht. Het is de innerlijke stabiliteit om de aandacht precies te hebben om waar het in essentie om gaat. De oorspronkelijke 9e wereld trilt voorbij iedere afslag, omleiding, draaiing en gekronkel in je Geest. Je bent erbij en je blijft erbij. Het is het vermogen om volledig in dit leven te staan in de unieke balans tussen er binnen-en-buiten zijn. De stabiliteit van de waarnemer. De 9e is de Bron van weten waarom je hier bent, straight to the point zijn, alles aan durven gaan om je bent en doorvoelt/doorziet. De 9 trilt op de essentie van het voelen/weten dat je oneindig Bron bent. Het is de vervolmaking van die ervaring, waarin je overal kunt zijn, staan, zonder dat je onbewuste aanhaakt of samenvloeit met frequenties/astrale projecties die dit Bron-zijn niet ervaren. Tijdens deze ochtend gaan we de 9e vanuit een totaal nieuwe wijze ervaren. Juist door het oer-bewustzijnsveld opnieuw te creëren in ons eigen hologram.
Het gaat erom om de inlogcode/de ontstaanscode van oneindigheid weer in eigen beheer te nemen, zodat de Moedercel dit ook weer in beheer neemt, in de elektronen/neutronen van deze fysieke avatar. Het herscheppen van je eigen oneindigheid wordt in de werelden van het Galactisch Centrum ook wel ‘de Records of Ibis’ genoemd, refererend naar de Ibis, de vogel die als ‘heilig’ werd ervaren in o.a. Egypte en de Nijlgebieden. Tijdens deze ochtendzoom gaan we in onze eigen bibliotheek de Records of Ibis bewust herinstalleren om zelf weer aan de knoppen te zitten binnen jouw 9. Je almacht/alweten/initiërende vermogens ervaren om oneindigheid weer te laten bewegen zoals het dient te bewegen. Hierin gaan we de verschillende kanten van de Ibis ervaren. Wat is de Ibis en hoe kun je heel bewust werken met dit bewustzijn?
Hierin zullen we ook samenwerken met het oorspronkelijke Thoth-bewustzijn en de Blue Avian Elders. Wie is Thoth? Wat is het in mezelf? De uitvinder van het schrift brengt ons terug naar een trilling/een nieuwe diepte van ‘zoals het in de sterren geschreven staat’.
Tijdens een meditatie/transmissie en kennisuitwisseling gaan we een oerwijsheid in onszelf aanzetten waarin we de oneindigheid ook kunnen herscheppen. Hoe doe je dit? Hoe kun je dit knopje indrukken en jezelf op AAN zetten? Moge de 9:9 code voelbaar zijn en in jou leven.
Je bent van harte welkom om deel te nemen aan deze ochtendzoom.

De Zoom is op vrijdagochtend 9 september 2022. De zoom is van 10:00u tot 12:00u. De uitwisseling is 8,99 euro per deelnemer. Mocht je niet live deel kunnen nemen, is het tevens mogelijk om de opname aan te vragen. De uitwisseling hiervoor is tevens 8,99 euro per deelnemer. Je kunt je opgeven via galacticheartcentre@yahoo.com of via Telegram. Na aanmelding zal ik zsm een praktisch mailtje versturen met de benodigde informatie. Voel je aub vrij om deze tekst door te sturen aan eventuele geinteresseerden.
Hele fijne dag toegewenst..
With love, Nanco Immanuël