Achnaton/Nefertiti: The Alchemy of Immortal Love (in Roermond, Limburg)

Dag lieve mensen, 

Wij, Nanco en Niki, zijn blij om aan te kondigen dat we op zondag 9 oktober 2022 weer een zelfrealisatiedag gaan geven in Roermond, Limburg. Tijdens deze interdimensionale dag bundelen wij onze kwaliteiten, expertises, krachten en inzichten om samen met een groep nieuwe dieptes van de ziel binnen te gaan en een grootse transformatie in werking te zetten.


De titel van de dag is: Achnaton/Nefertiti: Alchemy of Immortal Love

Tijdens deze dag nemen wij jullie mee in de oorsprong achter het Egypte-bewustzijn, waarbinnen jij zelf de hoeder bent van de werkelijke schepping. Deze werkelijke schepping is een innerlijke ervaring waarbinnen jij 1 bent met de gemachtigdheid van Source-Creator: Ook wel The Law of One genoemd. Dit is oorspronkelijke autoriteit, bevoegdheid, authenciteit en de ervaring van een onuitputtelijke Bron, een allesomvattende energiestroom in jezelf die niet onderbroken kan worden. Het innerlijke Egypte is het vermogen om door je lijf heen de onbevlekte ervaring van all-of-creation te ervaren. Egypte is de bibliotheek van alle elementen van de schepping. Door de daadwerkelijke, onbevlekte schepping in jou vrij baan te geven, is het ook mogelijk om te zien welke schaduwstructuren en dwarsverbanden er doorheen lopen. Wat is er met de schepping gebeurd? Hoe kun je de breuklijnen in het lijf en de emoties volledig erkennen? Egypte is de doorgang en de heling van de menselijke en galactische wond. 
Tijdens deze dag gaan we in onszelf heel bewust afreizen naar de oorsprong frequenties achter Achnaton, Nefertiti, Isis en Osiris. 
Deze (ouderlijke Siriaanse) wezens zijn eigenlijk wetmatigheden an sich. Het zijn resonantievelden die ons terugbrengen naar de oorsprong van wetmatigheden. Achnaton en Nefertiti zijn de bewustzijnsvelden in onszelf waarin we beseffen wat oorspronkelijke ‘autoriteit’ is; de autoriteit om vanuit oneindige liefde breuklijnen op te heffen. Om zo stapje voor stapje de oorspronkelijke, innerlijke gemachtigdheid van Bron de dans weer te laten leiden. Achnaton/Nefertiti is een secure trilling die ons toestaat om weer in onze celkern te zijn. Het trilt op de celkern en voorbij iedere vorm van afweersystemen vanuit angst waar controlemechanismen uit voort vloeien. Het is de heelheid in jezelf waarin de ervaring van splitsing tussen de BronSpirit en de ziel wordt opgeheven. Isis en Osiris zijn de resonantievelden die te maken heeft met de volledige ervaring en psychologie m.b.t. hoe je oneindige liefde door de wonden, schaduwen heen kunnen leiden. Isis en Osiris zijn de krachten waarin we volledig kunnen voelen en erkennen wat er leeft in de mannelijke en vrouwelijke gevoelswerelden/ervaringswerelden/emotiewerelden. Waarom voelen mannen en vrouwen wat ze voelen? Waar komt het werkelijk vandaan? Het is een combinatie tussen de horizontale en verticale lijnen. Een weg waarbinnen de mannelijk en vrouwelijke psyche en emotiewerelden volledig worden erkend en gezien, om bewust weer weder te keren in het veld van oneindige liefde. Eigenlijk is het de ademhaling waarin alles is en weer naar elkaar toe beweegt, door de vallen heen. Hierdoor herken/erken jij jezelf weer, en is het mogelijk dat wezens elkaar weer herkennen/erkennen. De onsterfelijke liefdesstroom die weer op 1 staat, door de mannelijke en vrouwelijke lichamen op Aarde. Het gaat erom dat we bewust aanwezig zijn in het oneindige, om te zien/ervaren hoe de dans zich door de lichamen heen voltrekt. Het vraagt aanwezigheid, aandacht en realisme. Het zien, voelen en ervaren! Het is het geheugen om te ervaren waar je vandaan komt. Jezelf ontvangen in je essentie, je vonk. Er helemaal mogen zijn. Alles erkend! Emotionele rijpheid. We gaan tijdens deze dag het ontstaan ervaren van het Levensei en Levenszaad. We gaan ons niet verbinden met een concept, we gaan zelf ons Levensei/Levenszaad herscheppen vanuit de ‘autoriteit’ die een Bronwezen toebehoort (Achnaton/Nefertiti bewustzijn). In de zachte aanwezigheid van jezelf kun jij dit ophalen en integreren in jezelf. 
We gaan ook heel bewust de innerlijke verbanden leggen tussen Achnaton/Nefertiti, Isis en Osiris zodat er een fundament in ons is om de oneindige, onuitputtelijke Bron te zijn en te ontvangen. Kun jij jezelf ontvangen in deze zelfliefde? Kun jij jezelf erkennen in alles wie jij bent? Ben jij klaar om vanuit het oneindige veld door dit lichaam heen te voelen/waarnemen en ZIEN? 

Wat kun je verwachten tijdens deze dag:
Tijdens deze zelfrealisatiedag begeleiden Nanco en Niki energietransmissies/meditaties om bovenstaande ervaring in te gaan. Hierin begeleiden we iedereen om weer in zijn/haar unieke kracht te staan en jezelf in een nieuwe, innerlijke reikwijdte te ontmoeten.Er zal ondersteuning geboden kunnen worden voor de fysieke en emotionele processen die er mogelijk vrijkomen door bovenstaande begeleiding. 
Ook zal er alle ruimte zijn voor kennisuitwisseling, het ontstaan van een unieke groepsdynamiek en voor dans om de energie te integreren in het fysieke lichaam. 
Ook zullen we extra voelbaar maken hoe al het bovenstaande past bij de blauwdruk van Roermond en provincie Limburg. Hoe liggen die verhoudingen in onszelf?

We gaan er net als de vorige keer weer een prachtige dag van maken: Een innerlijk feestje.
Iedereen is van harte welkom. Wie weet tot dan.

De zelfrealisatiedag is op zondag 9 oktober 2022 in Roermond, Limburg. We beginnen om 10:30 uur en eindigen om 16.30 uur. De inloop is vanaf 10:10 uur. De uitwisseling is 100 euro per deelnemer. Het adres wordt bekend gemaakt wanneer je je aanmeldt. Je kunt je opgeven via: info@heel-je-zijn.nl  , graag ook cc-en naar galacticheartcentre@yahoo.com

Voor deze dag geldt een annuleringsvoorwaarden: Wanneer je minder dan 48 uur voor tijd afmeldt dient 100% van de uitwisseling betaald te worden.

Much love, Nanco & Niki Immanuel


Nanco (www.galactic-heart-centre.nl) & Niki Immanuël (Heel Je Zijn (jouwweb.nl)) uit Nederland zijn hier op Aarde om het bewustzijn van het Galactisch Hart te zijn, door te laten stromen, te delen, te bekrachtigen en vele andere pioniers te ondersteunen zodat ieder zijn/haar rechtmatige plek weer kan innemen. We mogen weer ervaren dat wij allen heelheidswezens zijn en dat we allemaal de formule in ons dragen om de ‘innerlijke weg’ te (h)erkennen en te leven.

Samen geven ze vorm aan een werkelijkheid waarin de galactische realiteit: Het heelheidsbewustzijn er volledig kan zijn. Door middel van zelfrealisatiedagen, empowerment-trainingen en bijeenkomsten maken ze deze oneindige Bron-realiteit steeds tastbaarder en praktischer. Nanco & Niki hebben een kwaliteit om precies de andere kant van de lens voelbaar, zichtbaar en tastbaar te maken. Hierin zijn ze goed op elkaar ingespeeld, aanvullend en bekrachtigend. Het laatste jaar hebben ze verschillende samen een hele serie lezingen, kristalopstelling/readingdagen en zelfrealisatiedagen gegeven overal door Nederland en België heen.

Nanco is o.a. bekend om zijn snelgroeiende YouTube kanaal over Galactisch Bewustzijn, waarin hij ook veelal werkt met de Nederlandse en Belgische blauwdruk, en de functie van de mensen die in dit DNA aanwezig zijn. Nanco’s YouTube Kanaal is: (7) Galactic Heart Channel – YouTube 

Niki heeft een eigen praktijk “Heel Je Zijn’” waarbinnen zij zelfrealisatie-sessies geeft en mensen bekrachtigd in hun ware essentie!