Atlantis: The Cosmic Records of Noah’s Arc

Geliefde mensen, op dinsdagochtend 16 april 2024 geef ik een nieuwe workshop via Zoom waarin we de oorspronkelijke bibliotheek/archieven van de Ark van Noach binnen gaan. Dit is een totaal andere realiteit dan ons is voorgeschoteld binnen de religieuze verhalen. De werkelijke alchemie, die in onszelf zit, mag heel bewust ontsloten worden. We gaan Mount Ararat in, binnen de blauwdruk van Turkije om de sleuteldragers weer recht in hun eigen kracht te zetten. Jij bent de sleutel tot de innerlijke alchemie en betekenis van Noah’s Arc!

Noah’s Arc is de exacte inlogcode waarin we onszelf en als wezens elkaar weer ontmoeten: Het afspraakpunt van het oorspronkelijke Atlantische convenant. Het is een bandbreedte waarbinnen al onze expertises aanwezig zijn en gebundeld zijn om de analoge werkelijkheid door de Niburuaanse matrixen heen te geleiden. Noah’s Arc is het ene momentum waarin met vol bewustzijn de werkelijke lichtcodes door de simulatie vallen om het gehele plan van de Aarde en de mens bloot te leggen. Het zijn oorspronkelijke lichtwezens die afgestemd zijn, symbolisch gezien met hun hart/hand de geschriften kunnen scannen om precies te zien waar de verdraaiingen zijn. Nog verder inzoomend zou je kunnen zeggen dat wezens zo afgestemd zijn dat ze recht door de kern van de schillen kunnen kijken, ofwel de bandbreedte waarin we ervoeren dat we opgesloten waren in deze verdichting van de Aarde. Dus eigenlijk de gehele wereld die we lijken te zien.

Noah’s Arc is een verwijzing naar een kerncode in onszelf en het Atlantis-kristal om de bandbreedte van oorspronkelijke levenszaadjes vrij te laten door de simulatie heen. Het is letterlijk de ‘motoren’ van het ruimteschip opstarten om vanuit kernkracht vrij te schudden van de ingevoegde tijd/ruimte en simulatietechnieken. Noah’s Arc is waar de werkelijke Aarde, ontstaan en gecreëerd door interdimensionale wezens haar licht schijnt door het programma wat wij als Aarde waarnemen. De oer-lichtcodes schijnen recht door deze werkelijkheden heen. De Ark van Noach is een verwijzing naar een heelheidswezen, die heel bewust leeft in de oneindigheid achter tijd-ruimte, in het quantumveld van het bewustzijn zelf. De Ark van Noach is een frequentie in het hart waar ‘ruimteschepen’ met elkaar communiceren: Of eigenlijk hoe wezens vanuit hun hart weten wat Bron is, en wat de werkelijkheid is achter tijd-en-ruimte. Hier vindt directe communicatie plaats!

Mount Ararat, in Turkije, bij de grens met Armenië, wordt ook wel de Heilige Berg van de Armeniërs genoemd, wat een verwijzing is naar de ‘Wapens van de Mens’, ofwel het AAN zetten van de volledige vermogens van de mens. Mount Ararat wordt in verschillende tradities aangeduid als de berg waar de Ark van Noach zal liggen. Maar als we een stapje verder gaan, hoe zit het dan echt in elkaar, vanuit onszelf, binnenin onszelf? Eigenlijk is de Ark van Noach een codetaal voor hoe wezens navigeren in de ruimte en het ‘besturings-apparaat’ van een ruimteschip. Bewegen zoals Bron beweegt.

Tijdens deze Zoom-workshop gaan we ervaren wat Noah eigenlijk is in onszelf. Hoe liggen de lijnen met onszelf, het Atlantische convenant, oorsprong archieven en een veel groter plan?
Hoe hebben de simulatoren tot een bepaalde mate toegang gekregen tot de Ark, en waar zijn de verhaallijnen aangepast in bijvoorbeeld Genesis 6-9 ? Wat is er precies gebeurt met de werkelijke betekenis en waar is het gedraaid zodat de simulatoren deze kracht konden benutten voor andere doeleinden en het controleren van mensen? Noah wordt ook wel de vader genoemd van de mensen die nu op Aarde zijn. In hoeverre is dit waar? Wat is oorsprong en waar is het net gedraaid?
Hoe zit het met de zondvloed en het hervinden van het nieuwe land, en het vrijlaten van de witte duif? En de codes van de dieren?

Er is veel om over te communiceren. Veel wat gevoeld en ervaren wenst te worden. Het mag vanuit het hart van wezens in een veel ruimere context worden gevoeld en beleefd. Moge het convenant met haar volle licht bewust aanwezig zijn in jou. Het wordt een prachtige Zoom.
Je bent van harte welkom om deel te nemen.

De Zoom is op dinsdagochtend 16 april 2024. De zoom is van 10:00u t/m 13:20u. De uitwisseling is 14 euro per deelnemer. Mocht je niet live deel kunnen nemen, is het tevens mogelijk om de opname aan te vragen. De uitwisseling hiervoor is tevens 14 euro per deelnemer. Je kunt je opgeven via galacticheartcentre@yahoo.com of via Telegram. Na aanmelding zal ik zsm een praktisch mailtje versturen met de benodigde informatie. Voel je aub vrij om deze tekst door te sturen aan eventuele geinteresseerden.
Hele fijne dag toegewenst..
With love, Nanco Immanuël