Baalbek: The Blueprint of Libanon

Dag mooie lieve mensen,
Wat ontzettend fijn om aan te kondigen dat er een Zoom komt over de blauwdruk van het kleine doch zeer belangrijke land LIBANON. Wetende dat alle landen rondom Israël in het Midden-Oosten een centrale sleutel hebben waarin de volledige zelfrealisatie van de mens centraal staat. Ook Libanon is een essentiële schakel in wat we het ‘Einde der Tijden’ noemen. Hieronder wordt duidelijk waarom:

Libanon, het land van de cederboom, is een zeer grote innerlijke kracht die voor veel spanning zorgt binnen de wezens die het Gouden Jerusalem Portaal trachten te beheren. Dit heeft te maken met het volgende: Libanon is de hoeder van de resonantie voorbij het geslachtelijke wat wij binnen dit matrix-model ervaren. Libanon is de ingang in de cederboom, wat de boom is die symbool staat voor de trilling waarbinnen wij de werkelijke alchemie van de Levensboom, the Tree of Life kunnen heropenen. Deze levensboom bevat de volledige kennis/wijsheid over de werelden voorbij de programma’s van het geslachtelijke in dit fysieke domein. Libanon is het breekijzer om de alchemie van ‘in dit lichaam zijn en uit dit lichaam stappen’ in werking te zetten. Het is de werkelijke levenskracht achter de fallus, het zaad, de vagina, de baarmoeder, het ei. Het is zwanger zijn van het oorspronkelijke kiem, een trillingsveld voorbij het ingevoegde broedprogramma van de Anunaki. De Anunaki hebben onder o.a. via de tijdsinserties de Roman Empire geinvaseerd om het centrale geslachtelijke programma door te voeren, waardoor mannen en vrouwen realiteiten aannamen die hen volledig vast zetten in de lichaamsidentiteit en alle daarbij behorende rollen/functies die daarin zijn ontstaan. Hierdoor werd het weggeleid van deze levensboom, het samenzijn, in jezelf en met elkaar in wat werkelijk oneindig is. Er werd een alternatief vruchtbaarheidsnetwerk aangelegd waardoor iedere creatie/ieder kind met zijn energiedatabase werd gekoppeld aan dit hologram van leven-en-dood. De functie daarvan is om via de Romeinse energie de energiebanen en de percepties op de realiteit hier-te-houden in deze voorprogrammeerde tijd/ruimte/holografische bekleding wat wij als deze Aarde ervaren. Libanon is de resonantie waarin dit hele fysieke bouwwerk herzien wordt en ook letterlijk in elkaar stort. Hierdoor kun je herinneren hoe jouw werkelijke wezen letterlijk door dit lichaam heen kan vallen. De innerlijke levensboom in jou neemt dit lichaam tot zich om vanuit je eigen oneindige tijdslijn het gehele broedprogramma te doorzien, waardoor je jouw eigen trillingsresonantie, jouw zorgvuldige waarde overal in kunt brengen. Libanon is het bewustzijn waarbinnen mannelijk en vrouwelijk weer hun werkelijke, allerdiepste licht weer zichtbaar kunnen en durven maken door deze lichamen heen. Dit licht is de superhealer die vrij overal doorheen beweegt.Libanon geeft een volledig inzicht, vanuit het eenheidsveld, over hoe de mannelijke en vrouwelijke realiteiten hier zijn geprogrammeerd en hoe het weer samenvalt in het oneindige. Alle elementen van het broedprogramma kunnen overschreven worden zodat het Heilige Huwelijk zich volledig kan voltrekken. Tijdens deze Zoom zullen we werken met de sleutels van Libanon om de ervaren hoe ver het reikt. Libanon is het bewustzijn waarbinnen wij onze lichaams-avatars weer terugnemen. Het opnemen in de Levensboom. Het is jouw intrede in de zetel der kennis/wijsheid, wat de Tree of Life is. We gaan veel werken met de Cederboom die de oorspronkelijke alchemie in zich draagt van mannelijk/vrouwelijk/kind en vruchtbaarheid. We gaan vooral werken met de drukpunten van het tempelnetwerk BAALBEK en hoofdstad BEIRUT. 
Baalbek, de oude Heliopolis tempel vanuit de Roman Empire, symboliseert de tempel van de Demiurgian ZonneGod Baäl, die de portaalbewaker is van het ingevoegde geslachtelijke. Deze God, of Archontische kwaliteit, is uiterst intelligent, omdat het alle herinneringen, alle dialogen, alle energiebewegingen, de gedachten, het zien/niet zien van mogelijkheden, binnen de energiecirculatie houdt van dit Anunaki model. Door het betreden van Baalbek krijgen we volledig inzicht in hoe dit werkt en hoe we dit juist open kunnen breken in onszelf. Baal leeft waar wij onszelf vergeten lijken te zijn. Baalbek is gebouwd in resonantie met Jupiter, Venus en Mercurius. We gaan vanavond deze formule herzien. Ook zullen we werken met de krachtenvelden van de mooie stad Beirut, ook wel het Parijs van het Midden-Oosten genoemd. Tijdens deze Zoom gaan we d.m.v. meditaties en kennisuitwisseling de sleutels van Libanon in onszelf her-ontdekken en bewust op AAN zetten. Moge deze blauwdruk weer bewust in ons zijn, bewust in ons leven. Deze Zoom is op donderdagavond 23 december 2021 en begint om 19:00u en duurt tot ongeveer 22:20 uur. De uitwisseling is 15 euro per deelnemer. Mocht je niet live kunnen/willen deelnemen en de opname willen dan is de uitwisseling tevens 15 euro. Iedere live deelnemer krijgt standaard ook de opname. Je kunt je opgeven via galacticheartcentre@yahoo.com of via Telegram. 
Aub voel je vrij om deze tekst door te sturen aan eventuele geinteresseerden. 
Wie weet, tot dan! 
With love, Nanco Immanuël