Being the One: The Blueprint of Korea

Over de blauwdruk van de Korea’s, Noord-en Zuid Korea…Meer info volgt..