Cintari: Training Module, deel 1

Lieve mensen, dit is een tweedelig traject om meer bewust kennis te maken met het innerlijke Cintari-bewustzijn. De Cintari zijn één van de ouderlijke rassen van de mens. Deze bewustzijnsvelden zijn de bibliotheekhoeders van alles wat met reptielenbewustzijn te maken heeft. Dit zijn de bewustzijnswezens die de oorspronkelijke Bron-kundalini in elkaar hebben gezet. Het zijn de bibliotheekhoeders van alles wat Kundalini is. Kundalini heeft een eigen Bron-code, een eigen spirit, een eigen resonantie waar het is ontstaan. Juist door de Geest van deze werelden te betreden kun je vanuit een oorspronkelijke, innerlijke, overzichtelijke route de lijnen volgen van de Kundalini en van daaruit de Broncodes heel bewust beleven binnen de celstructuren. De Cintari zijn de hoeders van de oorspronkelijke informatie van hoe alles in de mens en op Aarde één is. Hoe werkt de infrastructuur van de planeet? Hoe kun je de cellen, het DNA en de gehele energiestructuur van de mens weer als één laten communiceren? De Cintari hebben een geboorterecht aan de mensheid meegegeven om alle verbanden te kunnen zijn, te kunnen zien, te kunnen voelen en ervaren, en het naar een totaal nieuwe diepte te laten gaan. De Cintari communiceren vanuit een heel eigen frequentiesysteem waar je weet van dien te hebben. De Cintari communiceert met een eigen ingang in de mens, waarbinnen wij als mensheid weer volledige kennis hebben over de Kundalini, de werkelijke infrastructuren van energie in onszelf en hoe alles met elkaar samenvalt. De Cintari codes in de mens zorgen voor een ontknoping en de doorgronding van het reptielenbrein, die door een andere gevallen, militaire tak van het reptielenras is gecreëerd.
Tijdens dit traject gaan we verschillende kernkwaliteiten van de Cintari in ons bewustzijn brengen. We gaan een shift maken naar een ander ‘communicatiekanaal’ om onze intrede te doen in de oorspronkelijke Kundalini-bibliotheek van de mens. We gaan de energieën dusdanig upgraden dat het mogelijk wordt om gemakkelijker te kunnen communiceren met de Bronbeweging in onszelf. Ook zal de reikwijdte van de oorspronkelijke Kundalini verder op aan gezet worden.
De Cintari communiceert onder anderen met ons vanuit een Cintamani-bewustzijn. Dit is een superbewustzijn waarin de mensheid langzaam weer in kan klikken in het geboorterecht om alle verbanden binnen de eenheid te voelen/zien en leven. Het betreft de kracht van ordening en één zijn met onszelf en het werkelijke geboorterecht. Hierdoor wordt er een bewustzijnsbaan gecreëerd waardoor de mensheid vrij komt van de geprogrammeerde materie. De Cintamani stenen zijn dusdanig krachtig dat we door de kern van de materie, en haar zwaartekracht velden kunnen bewegen. Het heeft te maken met het de-materialiseringsproces die je ieder moment zelf heen bewust in werking kan zetten. Hierin is het belangrijk om weer de route te kennen, de route te zijn, van hoe dit werkt. Er is een inplugsysteem in onze eigen Bron-database om weer toegang te hebben tot deze ‘kennis/wijsheid’ en ‘krachtenvelden’.

Tijdens de 2 Zooms gaan we verder in op de aard van Kundalini, wat het betekent en wat onze kwaliteiten hierin zijn. Welke vermogens zijn er? Hoe werkt het Cintari/Cintamani bewustzijn? Hoe werkt de codex? Hoe kun je jezelf stabiliseren in dit overzicht? En hoe werken de doorgangen en verstoringen binnen de Kundalini? Wat is de Kundalini?
Ook gaan we o.a. werken met de blauwdruk van Turkije, waar verschillende rechtstreekse doorgangen zijn om het eenheidsveld met de Cintari te kunnen betreden. We zullen o.a. gaan werken met de krachtenvelden van Mount Ararat, Istanbul en Cappadocia. Hoe liggen de verbanden tussen deze energiegrids, de Aarde, de mensheid en de Cintari? Hoe kunnen we verschillende schillen doorgronden en de Kundalini weer ‘terugdraaien’ naar het oorspronkelijke perspectief? Via Mount Ararat is er een schil over de Aarde geschoven, die deze kennis blokkeert en die aftapt op deze energie. Hoe werkt dit en hoe kunnen we de oorspronkelijke database van Mount Ararat weer herstellen?
Naast de verschillende tools en kwaliteiten die we binnen het bewustzijn gaan brengen, gaan we dus ook bewustzijnswerk doen op het innerlijke energierasterwerk van Turkije. Tijdens het traject zal helderder worden waarom dit gecombineerd dient te worden.
Het wordt een mooi traject van 2 avonden om meer bewust aanwezig te zijn in dit bewustzijn. Het gaat tevens om een proces van stabilisering waardoor deze kennis/deze kracht meer behouden kan worden. Het IS.
De avonden zijn op 19 februari en 18 maart 2021. Beide avonden beginnen om 19:00u en eindigen rond 22:30 uur. Inloggen kan vanaf 18:50 uur. De uitwisseling is 30 euro. Het is ook mogelijk om in 2 termijnen te betalen, op de dagen zelf. Je kunt je aanmelden via galacticheartcentre@yahoo.com.
Je kunt je ook opgeven voor de opnames, mocht je niet live deel willen/kunnen nemen. Deze zijn ook 15 euro per opname, 30 euro samen.
Voel je aub vrij om deze tekst door te sturen naar eventuele geinteresseerden. Much love, Nanco