Galactische Ervaringsmiddag: “De Raad van Alcyone: Jouw Unieke Aanwezigheid op Planeet Aarde”

Dag lieve mensen,

Na 2 zeer geslaagde, diepgaande ontmoetingen in Joure zijn wij, Nanco & Niki Immanuël, op woensdagmiddag 8 juni 2022 weer terug in het mooie Friesland, in co-creatie met Stichting In-zicht. Wij willen Oene, Jenny en Laura enorm bedanken voor deze mogelijkheid. Dit is een interdimensionale ervaringsmiddag. Iedereen is van harte welkom om aanwezig te zijn. 
De titel is: “De Raad van Alcyone: Jouw Unieke Aanwezigheid op Planeet Aarde”
Alcyone, de grote centrale Zon van de Pleiaden, heeft een zeer centrale rol in dit universum en binnen de ervaringswerelden van het leven op Aarde. Alcyone is een unieke zon, omdat het de centrale bibliotheek vertegenwoordigd waarin alle informatie wordt ‘verzameld’ tussen oorspronkelijke realiteiten en de verhouding met realiteiten waarin dualiteit en niet-heelheid wordt ervaren. Je zou kunnen zeggen dat het bewustzijn hier op Aarde bezig is met een grootschalig onderzoek, een experiment, waarin volledig inzicht ontstaat over de aard van dualiteit. Een volledig inzicht over de dieptes van oorzaak-en-gevolg. Toen de ervaring ontstond van de vallen van bewustzijn dienden er binnen de versplintering van de galactische ziel een nieuwe verhouding te ontstaan. Hoe ga je oorspronkelijke realiteiten verhouden met ervaringen waarin heelheid niet meer wordt beleefd, en zelfs niet meer wordt herinnert? Hoe ga je om met onbewuste patronen, met verstrengeling van belangen van verschillende buitenaardse rassen die niet meer scheppen vanuit het oer-Bron-creatieveld? Hoe ga je om met diepgewortelde afweersystemen en geloofsystemen die ervoor zorgen dat je steeds verder afdwaalt van wat-is? De oorspronkelijke wezens van Alcyone die werden gecreeërd om dit interdimensionale onderzoek te geleiden worden ook wel de Raad van Alcyone genoemd. Dit zijn hoog-dimensionale ouderlijke bewustzijnswezens, seeds vanuit de Lyraanse constellaties, die zich volledig hebben gespecialiseerd in het behoud van oorspronkelijke lichtstructuren en hoe je deze toe kunt passen in werkelijkheden die dit niet kunnen ervaren. Alcyone is de ‘haven’ waarin vele intergalactische volkeren aanmeren om volledig inzicht te vergaren over hoe om te gaan met trillingsvelden die de oneindigheid niet meer ervaren. De Raad van Alcyone heeft de functie om de diamant te slijpen, om volledig inzicht te vergaren over alle uithoeken van de psychologie van oorsprong en de vallen van bewustzijn. De Aarde vormt hierin een centrumpunt. De Aarde, een levend fragment van Terra Gaia, is de planeet waarbinnen het tij dient te keren. De Aarde is een opsomming van alle mogelijke mogelijkheden binnen heelheid en fragmentatie. ‘Alle wegen leiden naar Rome, ofwel naar Planeet Aarde’. De Aarde heeft de functie om de laatste val in bewustzijn te vertegenwoordigen. Om alle expertises samen te bundelen om van hieruit de keus te maken. Gaan we nu met alle inzicht over dualiteit en de werking daarvan, ‘wederkeren’ naar het eenheidsbewustzijn? Gaan we een einde maken aan de versplintering of vallen we nog dieper? Wezens vanuit vele universa hebben hun bewustzijn gekoppeld aan o.a. de humanoide avatars op Aarde om na eonen ervaring de verandering te zijn. Moeder Aarde is de frequentie waarin we de dualiteitservaring definitief doorgronden. Da Vinci doelde hierop in ‘Het Laatste Avondmaal’. De zelfrealisatie van de mens, de Aarde en het universum staat centraal. Op Aarde wordt dit ook wel het ‘Gouden Jerusalem’ genoemd. Het Gouden Jerusalem is de samenkomst van alle mogelijkheden, de samenkomst van alle tijdslijnen, de samenkomst van alle informatievoorzieningen waardoor de ‘Power of Judgment’ weer in ons is. Ofwel het vermogen om heel te zijn en het grote onderscheid te maken tussen o.a. liefde en angst. Wanneer we de volledige innerlijke informatie weer initiëren in onszelf is het mogelijk om in alle lagen van ons zijn vrijheid te ervaren, vrijheid te zijn. Wij zijn ongelimiteerde, vrije reizigers in de galaxie. 
Tijdens deze ervaringsmiddag nemen Nanco & Niki je mee naar de dieptes van onze wezens op Aarde. De verschillende motivaties waarom we hier zijn. Vanuit de balans tussen kennisuitwisseling, meditatie en de groepsdynamiek gaan we de essentie ervaren van dit bewustzijns-experiment en het belang van onze aanwezigheid in het Hier-en-Nu. We gaan afreizen naar het innerlijke ontstaan van Alcyone om nog bewuster vanuit eigen kracht in te klikken in de Bron van het Pleiadische Plan. Moge het vertaald worden naar het praktische. De bibliotheek waarin heelheid en dualiteit elkaar ontmoeten. We gaan een unieke, innerlijke alchemie in, ervarend dat deze levenskracht in ons is. Jij bent de kapitein van jouw eigen schip, de kapitein van jouw leven.
Het belooft een geweldig samen-zijn te worden. We kijken er naar uit.De ervaringsmiddag is van 13:00 tot 16:45 uur. De uitwisseling is 25 euro per deelnemer. Je kunt je opgeven via de website van Stiching In-zicht De Raad van Alcyone: Jouw Unieke Aanwezigheid op Planeet Aarde – Stichting In-zicht

———————————————————————————————-
Nanco & Niki Immanuël zijn hier op Aarde om het bewustzijn van het Galactisch Hart te zijn, door te laten stromen, te delen, te bekrachtigen en vele andere pioniers te ondersteunen zodat ieder zijn/haar rechtmatige plek weer kan innemen. We mogen weer ervaren dat wij allen heelheidswezens zijn en dat we allemaal de formule in ons dragen om de ‘innerlijke weg’ te (h)erkennen en te leven.
Samen geven ze vorm aan een werkelijkheid waarin de galactische realiteit: Het heelheidsbewustzijn er volledig kan zijn. Door middel van activatiedagen, empowerment-trainingen en bijeenkomsten maken ze deze oneindige Bron-realiteit steeds tastbaarder en praktischer. Nanco & Niki hebben een kwaliteit om precies de andere kant van de lens voelbaar, zichtbaar en tastbaar te maken. Hierin zijn ze goed op elkaar ingespeeld, aanvullend en bekrachtigend.

Nanco is o.a. bekend om zijn snelgroeiende YouTube kanaal over Galactisch Bewustzijn, waarin hij ook veelal werkt met de Nederlandse en Belgische blauwdruk, en de functie van de mensen die in dit DNA aanwezig zijn. Nanco’s YouTube Kanaal is: (7) Galactic Heart Channel – YouTube . Zijn website is: https://www.galactic-heart-centre.nl