Het Galactisch Hart: De Thuiskomst

Hallo lieve mensen,
Op woensdagmiddag 19 januari 2022 komen wij Nanco & Niki Immanuël naar Joure om een galactische ervaringsmiddag te houden. Als eerste willen wij Oene, Jenny en Laura van harte bedanken voor deze mogelijkheid. Tijdens deze zeer diepgaande, liefdevolle middag zullen we door middel van afstemming, meditatie en kennisuitwisseling voelbaar en zichtbaar maken wat het Galactisch Hart in ons allen is. In deze tijd van openbaringen mogen wij als mensheid steeds meer ons galactische wezen (h)erkennen en werkelijk thuiskomen in onszelf. Dit betekent dat we steeds meer in een volledig bewustzijn in onszelf kunnen zijn met volle erkenning voor alles wat we voelen, zien en weten. Door talloze gebeurtenissen en vallen in bewustzijn is de mensheid zichzelf in een matrix-van-afscheiding gaan ervaren, waarin we leven in een trilling waarin we niet ervaren dat we nogsteeds toegang hebben tot onze oneindige DNA-bibliotheek. Het centrum van onze galaxie herbergt het bewustzijn, het kompas, waarin wij op Aarde weer kunnen navigeren vanuit ons oorspronkelijk zelf. Dit is het domein van oneindige liefde en mogelijkheden. Een frequentieveld waarin we daadwerkelijk vrij zijn in al onze senses. 
Vanuit ons galactisch hart is het mogelijk om alles te doorzien. Het is de toegang tot het alchemistische plan: De Nieuwe Aarde. 
Tijdens deze middag nemen Nanco & Niki je mee op een reis waarin jouw levenskracht, jouw heelheid, centraal staat. We nemen je mee naar de werkzaamheid van het Galactisch Hart en de rol van de Nederlandse/Friese blauwdruk binnen dit bewustzijn. Het is een ervaring van thuis-komen, thuis-zijn. Je bent van harte welkom om op deze dag deel te nemen. Voor meer informatie: Programma – Stichting In-zicht

In liefde,
Nanco & Niki Immanuël

————————————————————


Nanco & Niki Immanuël zijn hier op Aarde om het bewustzijn van het Galactisch Hart te zijn, door te laten stromen, te delen, te bekrachtigen en vele andere pioniers te ondersteunen zodat ieder zijn/haar rechtmatige plek weer kan innemen. 
Samen geven ze vorm aan een werkelijkheid waarin de galactische realiteit: Het heelheidsbewustzijn er volledig kan zijn. Door middel van activatiedagen, empowerment-trainingen en bijeenkomsten maken ze deze oneindige Bron-realiteit steeds tastbaarder en praktischer.