Inside Africa: The Atlantean/Atlas Entrance of Morocco

Hallo lieve mensen, aanstaande zondagavond 28 maart 2021 is er weer een volgende Zoom om het innerlijke Afrikaanse bewustzijn meer te gaan verdiepen. De Afrika blauwdruk is een basis voor dit jaar, omdat Afrika het vermogen is om THE ONE CONSCIOUSNESS door de fysieke lichamen heen te geleiden. Afrika is het vermogen om onze werkelijke roots te herstellen om de quarantaine lichamen waarbinnen wij ons bevinden open te breken om de bewegingen van THE ONE te herstellen. Moge alles zijn en stromen zoals het is!

Het land Marokko is de volgende Afrikaanse blauwdruk om te behandelen. Juist door de grote Marokkaanse populatie in de Benelux is het een interessante bibliotheken om te heropenen.
Marokko is namelijk het land waarin we fysiek vrijkomen van het gewicht die aanwezig is door de onevenwichtigheden in dit zonnestelsel. Marokko is het vermogen om weer één te zijn met de kennis/het zien hoe de zielen op Aarde zijn gaan dragen. Marokko is de shift, de eye of the needle, waarbinnen de werkelijke verbinding van de Galactische Mens weer openbloeit. Marokko is een vermogen om te shiften naar het wezen in jou dat overziet en de werkelijke intergalactische Atlas-correctie weer in werking kan zetten. Marokko balanceert de innerlijke fysieke/zielenkennis over wat werkelijk dragen is vanuit heelheid en het dragen vanuit de blinde vlek. Marokko is het loskomen van de materie zoals wij die kennen. Marokko is het groeiproces waarbinnen de ziel de kennis van dit zonnestelsel weer kan hanteren, Marokko is een constante afstemming waarin overzien kan worden en waarin de aanhechtingen op deze 3e wereld opgeheven kunnen worden. Het is een tot-bloei-koming om wat wij innerlijk kind noemen te bevrijden. Wanneer het gewicht van Atlas vrijkomt, is er het innerlijk kind, de vrije verbinding, aanwezig. Marokko is het vrijkomen van het innerlijke zielenkind. Ons nieuwe zelf doe toegang heeft tot de beweegbaarheid van de ziel. De toenemende beweging, zonder de lading van intergalactische, psychische en intermenselijke projecties. Bewegen zonder het gewicht van deze 3e wereld.

Marokko is de thuisplek van het Atlasgebergte en hoeder van oorspronkelijke Atlantische kennis, daarom ook gedeeltelijk gelegen aan de Atlantische Oceaan. Marokko is het groeiproces van de werkelijke Atlas-kennis. Het kent de Bron waarin Atlas is ontstaan om de galactische Atlas-correctie te zijn!

Tijdens deze prachtige Zoom zullen we Marokko in onszelf verder gaan verdiepen en de Atlas-Bibliotheek openen. Hierin wordt de link gelegd met Maldek en het veranderen van de aard van de materie zoals wij het kennen. We gaan in op wat het Atlas-gebergte nu werkelijk is. Hoe kun je de kracht hanteren om weer daadwerkelijk te zien wat is, menselijk en op galactische, kosmische schaal?
We gaan tijdens de Zoom verschillende krachtenvelden ervaren, zoals het kristallijnen bewustzijn van het Atlasgebergte, Casablanca, Marrakech en de Draa Vallei. Hoe ligt de relatie tussen Marokko en Atlantis?
Tijdens de avond gaan we de Marokkaanse blauwdruk heel bewust in werking zetten. Je mag en kan deze innerlijke bibliotheek weer betreden. Tijdens de meditaties wordt dit proces heel bewust begeleid. De werkelijke galactische ziener ontwaakt, en komt los van het gewicht van dit zonnestelsel. Welcome to Morocco!

De Zoom-avond is op zondag 28 maart 2021. We beginnen om 19:00u en eindigen om 22:10 uur. Inloggen kan vanaf 18:50u. Juist omdat ik het zo belangrijk vind dat dit gewicht van de Atlas vrijkomt wil ik deze avond aanbieden voor 10 euro per deelnemer. Je kunt je opgeven via galacticheartcentre@yahoo.com . Na opgave zal ik je zsm een praktische mail toesturen. Mocht je niet live deel willen/kunnen nemen is het ook mogelijk om de opname op te vragen. Iedere live deelnemer krijgt ook de opname. Voel je aub vrij om deze tekst door te sturen aan eventuele geinteresseerden.
With love, Nanco Immanuël