MUMBASA: Inside Africa: The (Inter)Planetary Lightbody

Lieve mensen, tijdens het weekend van 13 en 14 februari 2021 zullen er twee opeenvolgende Zooms zijn over het Afrika-bewustzijn. Dit jaar is het jaar van MU: Het ontstaan van de Moedercel, waar Afrika een zeer belangrijke functie in heeft. Afrika is het bewustzijn waarbinnen de onsterfelijke liefde van THE ONE zich koppelt aan de fysieke structuren. Afrika is het planetaire Bron(licht) lichaam. Ik gebruik ‘licht’ hier in een context waarbinnen het trilt voorbij licht-en-duister. Afrika is het innerlijk openen van onze onsterfelijke liefde en het bevrijden van de fysieke quarantainelichamen waarbinnen de mensheid zichzelf ervaart binnenin deze 3-dimensionale ervaring. Afrika is het innerlijke bevrijdingsbewustzijn van slavernij, ofwel de ervaring van niet volledige-aanwezigheid in een niet-volledige waarneming. Afrika herbergt het planetaire bewustzijn om door de ervaring van ‘splitsing’ heen te ademen, erdoorheen te komen via een oorspronkelijk geboortekanaal.
Tijdens deze 2 avonden gaan we een enorme verdiepingslag maken in ons Afrikaanse, planetaire superbewustzijn. We gaan volop werken vanuit het innerlijke Mumbasa-bewustzijn, het oorspronkelijke Leeuwenras, wat één van de ouderlijke rassen van de mens is. In deze frequentie is het mogelijk voor de mensheid om haar ware koning(in)schap te zijn en het oorspronkelijke ontwerp van de mens. Wat is de mens in jou, en binnen het geheel?
Ik heb besloten dat het slechts mogelijk is om aan de tweede avond: Tanzania, mee te doen, wanneer je ook deelneemt aan de eerste avond over Namibia. De avonden sluiten namelijk direct op elkaar aan. Ik wil ook op de 2e avond meteen door met waar we gebleven waren tijdens deel 1. Wel is het mogelijk om alleen op de zaterdagavond bij Namibia aanwezig te zijn, zonder Tanzania te volgen.

OK, de eerste avond op zaterdagavond 13 februari 2021 zal gaan over het bewustzijn van NAMIBIA. De tweede avond op zondagavond 14 februari 2021 zal gaan over het bewustzijn van TANZANIA!

Avond 1:
Tijdens deze avond zullen we een aansluiting maken met het bewustzijn van Zuid-Afrika en Namibia. Zuid-Afrika is de frequentie om in te zijn om het gehele Afrikaanse-bewustzijn te kunnen doorgronden. Zuid-Afrika is de toegangspoort in de oorspronkelijke ordening om langzaamaan alle archieven van Afrika te betreden.
Waar Zuid-Afrika dus de toegangspoort is om de Spirit of Africa te betreden, en het fysieke lichaam samen te laten vallen met je bewustzijn, is Namibia een direct verlengstuk daarvan. Deze 2 bewustzijnsvelden klikken direct op elkaar aan.

Namibia is namelijk de bibliotheek waarbinnen we ons hart binnen gaan, waarbinnen we toegang hebben tot de oorspronkelijke Spirit van de Aarde. Namibië is het hartspunt waarbinnen wezens één zijn met het oorspronkelijke convenant van de Aarde. Namibia is waar de Moedercel een hartscodering in zich draagt die één is met de Geest van de Aarde. Hierdoor is het mogelijk om als heelheidswezen deze planeet te kunnen betreden. Er is een rechtstreekse hartscommunicatie tussen het planetaire Spirit-bewustzijn en het Spirit-bewustzijn van een wezen, zoals jij en ik. Dit is een centraal heiligdom waarbinnen het mogelijk is om vrij te kunnen leven en navigeren op deze planeet. Ons hartsbewustzijn en zielenbewustzijn, het lichaamsbewustzijn vallen hierin samen. Namibia is de Spirit waarbinnen de Ene en de Geboorte één zijn. De oorspronkelijke route om de planeet te betreden. Je zou Namibia ook wel de navelstreng van het hart kunnen noemen waarbinnen het planetaire lichaam opgebouwd wordt.
Tijdens deze avond gaan we enorm de diepte in: Hoe werkt het planetaire Bron(licht)lichaam? Hoe kun je in het Afrikaanse veld voorbij het ‘licht’ gaan en door de in het lichaam ingebouwde breuklijn heen bewegen?
Hoe werkt Namibia? Hoe kunnen we het aanvliegen vanuit het innerlijke, galactische heelheidsbewustzijn? Hoe kun je deze bibliotheek in jezelf, en in de Aarde betreden? Welke schaduw is er over Namibia heengelegd?
Namibia is namelijk ook het land van het geheugen van de fysieke DNA aanpassingen die zijn gedaan. Via Namibia is er een schil van een andere dimensie over ons heen gelegd waardoor we als mensheid deze realiteit ervaren, waarbinnen we dus niet kunnen ervaren dat we één zijn met de Spirit. Je komt daarin dus in de 13-lagen van de ziel die wel dualiteit ervaren. Namibia herbergt ook de andere kant om de gevangenis van de ziel en dit lichaam te bevrijden. Tijdens deze avond gaan we ook een onderzoek in. Waarom is Namibia direct gekoppeld aan de Nederlandse, Duitse en Britse blauwdruk? Er zijn vele tijdsreizen gemaakt vanuit het Nazi-Duitsland virus. Wat is de reden dat Namibia juist door Duitsland werd gekoloniseerd? Waarom daar, terwijl het grootste deel van Afrika juist door Frankrijk en Engeland werd bezet? Waarom zit de Nederlandse blauwdruk er ook in? Hoe werkt deze 4-dimensionale ubermensch insertie op fysiek DNA level? Hoe kun je dit dmv je bewustzijn bevrijden?
Tijdens deze avond gaan we vooral werken met het superbelangrijke krachtpunt Brandberg in Namibia. Brandberg is de vuurberg en is een belangrijk knooppunt voor onze gehele zielenervaring hier. We gaan in de meditatie werken met de Brandberg en haar kristalstructuur (De Brandberg kristallen). We gaan Brandberg betreden in onszelf. Tevens gaan we werken met de krachtpunten van Uri-Ais en Twyfelfontein. Deze plekken herbergen belangrijke rotsinscripties. Wat betekenen de rotstekeningen? Wat betekent the White Lady? Wat wil er nu echt gezegd worden over de geschiedenis en de ziel van de mensheid? Hoe werkt vrijheid? Wat wordt er gezegd over het ontstaan van slavernij-bewustzijn?
We gaan in de meditatie de Namibische blauwdruk in ons activeren. We mogen deze bewustzijnsfrequentie in onze innerlijke bibliotheek, als soevereine wezens weer innemen.
Deze avond begint om 19:15 en eindigt rond 23:00u.


De tweede avond zal gaan over de blauwdruk van het innerlijke Tanzania: En vooral het grootschalige krachtpunt in het wereldgrid: Mount Kilimanjaro. Dit is een hoofdslagader in het planetaire lichaam van de Aarde, en communiceert rechtstreeks met Brandberg in Namibia. Hoe werkt dit op intermenselijk level? We gaan het deze avond bespreken en verdiepen.
Tanzania herbergt de Broncode van planeet Aarde. Het geheugen van hoe de Aarde is ontstaan. Tanzania is de samenval tussen het ontstaan van de Aarde en het vermogen om die reis te maken in ons hartsbewustzijn. Hoe meer we kunnen ervaren hoe de Aarde is ontstaan, hoe meer je jouw bewustzijn hier aanwezig kunt laten zijn. De constante communicatie tussen de Aarde en jouw bewustzijn zorgt voor een vrije reis en de bevrijding van de beperkte waarneming binnen het slavenbewustzijn. Tanzania is de doorgang door het 4-dimensionale knooppunt waarbinnen we hormonaal gekoppeld zijn aan het planetaire mannelijk-vrouwelijk veld. Tanzania is het eenheidspunt dat aanwezig is en wiens Broncode schijnt door het precise punt waar mannelijk en vrouwelijk zijn geprogrammeerd om slavenbewustzijn in stand te houden door middel van projecties en de de afleidingen waardoor het fysieke lichaam de onsterfelijke liefde niet in de kern van het lichaam voelt. Tanzania is dus de mogelijkheid om de onsterfelijke liefde, en de werkelijke hartsverbinding met onszelf en het planetaire hart van de oorspronkelijke Aarde te herstellen. Tanzania is de code van het planetaire hartsbewustzijn en het de mogelijkheid om de oorspronkelijke route te voelen waarbinnen jouw lichaam, jouw wezen samenvalt met de eenheid van de Aarde.
Binnenin deze trillingsvelden is er een centraal punt, wat eigenlijk het natuurlijke boegbeeld van Afrika is: Mount Kilimanjaro.
Mount Kilimanjaro’s reikwijdte is oneindig. Mount Kilimanjaro’s alchemie is een grootse bibliotheek om in te zijn, om jouw meesterschap verder te zien en erkennen. Mount Kilimanjaro is namelijk de bibliotheek van een reikwijdte om de onbevlekte ontvangenis te kunnen voelen/ervaren/zien in wat het is. Mount Kilimanjaro is het boegbeeld van Afrika: Het is het bewustzijn waarin de Moedercel de Geesthoeder van The One, waarbinnen ieder wezen voorbij het mannelijke/vrouwelijke programmatieveld aanwezig is. Het is de toegang waarbinnen wezens de antennes/de reikwijdte hebben om voorbij de lichaamsprogrammatie te gaan en je planetaire Bron(licht) lichaam te betreden.
Tijdens de avond zal ik hier heel diep op ingaan en gaan we Mount Kilimanjaro betreden in de meditaties.
We gaan diep in hoe het werkt op een planetair lichaam te hebben die direct communiceert met de werkelijke Spirit van de Aarde.
Ook zullen we de energie meenemen van de Masai tribe, de Serengeti en de Ngorongoro-krater. Hierin zullen we de oorspronkelijke code van de Masai verder betreden en diep voelen.
De oorspronkelijke trilling van Tanzania en Kilimanjaro zal hierin op AAN worden gezet. Laten we Afrika in deze diepte betreden.
Je bent van harte welkom om aanwezig te zijn. Ik kijk er enorm naar uit.

Deze 2e avond begint om 18:40 en eindigt rond 22:30u. Mocht je alleen deel willen nemen bij Namibia, dan is de uitwisseling 15 euro. Voor beide avonden is de uitwisseling 30 euro. Voor opgave kun je mailen naar galacticheartcentre@yahoo.com . Na aanmelding zal ik zsm een praktische mail toesturen. Mocht je niet live deel kunnen/willen nemen is het ook mogelijk om de opnames aan te vragen. De uitwisseling hiervoor is ook 15 of 30 euro. Iedere aanwezige krijgt tevens de opnames. Mocht je deze tekst door willen sturen naar eventuele geinteresseerden, voel je aub vrij om dit te doen. Hartelijk dank.
Love, Nanco Immanuël