Leven en Bewegen in Universele Ordening

Lieve mensen,

Vanuit een zacht en helder Kroatië doen wij een aankondiging voor een nieuweZelfrealisatiedag die op zondag 30 juni 2024 gegeven wordt, in Houten.
Deze dag staat in het teken van de blauwdruk van Kroatië; het land waar ordening zichzelf terugvindt en opnieuw uitnodigt om de val in bewustzijn om te zetten naar bewust vallen in je eigen bewustzijn. Als thuiskomen in je Broncode waar dan de levensalchemie als eenkracht voor en door je heen kan stromen.

Ordening is een breed en groots begrip waar veel facetten in te belichten zijn om meer(be)grip op te krijgen. Vanuit ons Immanuel-bewustzijn en de code die we hebben uitgelezen en gevoeld in Kroatië nemen we jullie graag mee in de innerlijke bronbibliotheek van ordening en daarmee de oorspronkelijke universele wetmatigheden waardoor je meer zicht krijgt op de praktische ordening in je leven. Zodat je meer keuzevrijheid creëert en vanuit je eigenheid doorziet en voorziet welke wegen leiden tot oneigenlijke keuzes. En zo al je facetten in jezelf meer en meer naast elkaar kunnen bestaan.

Ken je het beeld van een marionetten-theater, waarin de poppenspeler de poppen stuurt en beweegt met touwtjes? Stel je een oorspronkelijke variant voor waarbinnen jij leeft in eenbewuste bandbreedte waarbinnen al jouw aspecten en belangrijke thema’s daadwerkelijk naast elkaar kunnen bestaan in je levenshologram. Het is een levensveld waarbinnen alles ruimte, aandacht en gerichte voeding krijgt door middel van jouw bewustzijn. Hoe krijg je jouw leven werkelijk geordend, recht door de tijd-ruimte matrixen heen?

Op het kruispunt tussen splitsing en afsplitsing is een belangrijk onderscheid, geheugen en oerkracht opgeslagen. Bewustzijn hierop is van essentieel belang om weer heel bewust te kunnen ordenen en jezelf vrij te maken van een ‘onzichtbaar web’ waarbinnen werkelijkheden, dimensies en aspecten door elkaar heen zijn gaan lopen, met alle gevolgen van dien. Ook dit zullen we op de dag zelf verder verdiepen en uitpakken met elkaar.
Hierin gaan we een oerkracht in onszelf en met elkaar aanraken.

De mensheid hier houdt een illusiehologram in stand waar ordening kan bestaan en wat ervoor zorgt dat we manifesteren in de stof(felijkheid): gevangen in tijd-ruimte.

Bronordening is de sleutel om jezelf daadwerkelijk tot in de stof neer te kunnen zetten waar jouw Broncode begint en leeft.
Hierin zullen we ook wat belangrijke vragen stellen aan onszelf: Wat wens jij verder te ordenen in je leven? Heb je een gezonde en veilige ruimte gekend? Waar wil jij je van bevrijden?

Tijdens deze zelfrealisatiedag nemen we je mee op reis naar de essentie van je bewuste ordenende vermogens, waar er veel inzicht en gevoel zal ontstaan op ordening in je praktische, dagelijkse leven. Door middel van bewuste meditaties, informatie/kennis-uitwisselingen, groepsinteractie en persoonlijke aandacht voor iedere aanwezige zullen we een vitale shift maken in onszelf waarin werkelijkheden van jezelf veel meer naast elkaar kunnen bestaan. Het vermogen om jezelf in veiligheid in te bedden zal extra bekrachtigd worden.

Tijd: 10:30-16:30 uur
Plaats: Houten, exacte adres en praktische informatie wordt gemaild na aanmelding, een week voor aanvang van de dag.
Uitwisseling: 125,- graag contant meenemen
Wees welkom. Aanmelden kan al via nanconiki@gmail.com

Liefs Niki en Nanco Immanuël