Mesopotamia: Lyran Records of Babylon and Sumer (deel 1 en 2)

“Dit is een 2-voudig traject over de Lyraanse constellatie en de relatie tot Mesopotamië: Babylon en Sumer. Dit is een intensive training om Babylonische en Soemerische mind-control hologrammen te detecteren in jezelf en terug te draaien naar het oorspronkelijke perspectief. De oorspronkelijke krachten van de Aarde mogen hierin binnenin onszelf hersteld worden.”

Tijdens dit traject gaan we naar de oorsprong van de Lyraanse constellatie om een alchemie in onszelf te ontsluiten. Lyra is een centrale keyholder voor de volledige bewustzijnsontwikkeling van de Moedercel in onszelf. Lyra is de bibliotheek waarin het gehele bedradingssysteem van de Moedercel aanwezig is, en het is een weg van doorgronding van de dualiteitsmatrix. Lyra is een geheugen van de gehele evolutie van de Moedercel en hoe werelden, planeten en wezens ontstaan. Lyra is daarin o.a. ook één van de Keyholders van het ontstaan van de mens en de verstrikkingen van de ziel.
Lyra is eonenlang één van de middelpunten geweest (en nogsteeds) van een intergalactische oorlog, en is tevens het bewustzijn om hier doorheen te bewegen. Lyra helpt ons om het gehele zielen-bedradingssysteem te onderzoeken. Lyra heeft een superconsciousness, een eigen geometrische ‘lichtstructuur’ die alle gelaagdheden van de innerlijke moedercel openbaart. Het is daarin een wonderlijke sectie binnen onze multidimensionale bibliotheek. We gaan werken met de oorspronkelijke Lyraanse (ET) civilisaties om meer feeling te krijgen met dit bewustzijn. Hoe kun je het innerlijke Lyra en haar kennis/wijsheid betreden? Hoe is Lyra ontstaan en hoe kan Lyra oorsprong en splitsing vanuit de kern weer samenbrengen?

Dit innerlijke Lyra-bewustzijn wordt gecombineerd met een grootschalig inzicht in het ontstaan van de planetaire vestiging van Mesopotamië: Babylon en Soemerië! Het gebied tussen de Eufraat en de Tigris! Hoe werken deze constructen en hoe liggen de verhoudingen tussen Lyra en verschillende intergalactische rassen die zich vestigden op Aarde vanuit een eigen tijdslijn en achtergrond?

Hier gaan we het tijdens deze 2 avonden over hebben:

– De intergalactische achtergrond van Sumer en Babylon: Hoe werken deze gebieden? Wat is de alchemistische werking? Hoe werken de verschillende breuklijnen binnen de psyche van de mens en de Anunaki? Wat is er nu werkelijk gebeurd met Enki en Enlil? Hoe zijn deze godendommen in werking gezet en welke impact heeft dit op de tijdslijn waarbinnen wij onszelf ervaren? Welke impact heeft het op ons als mensheid, onze geloofsovertuigingen en hoe wij onszelf ervaren.

– De werking van de ‘Lyran Seed’, en het geometrische veld dat het vermogen heeft om de schepping van de Anunaki te doorzien

– De werking van de Toren van Babel en de uit van Babylon.

– Achtergrond van verschillende Anunaki constructies en Anunaki beings zoals Enki, Enlil, Inanna, Ninhursag en Marduk. Hoe ver gaat de impact van de gemaakte instructies? Wat bouwde de Anunaki?

– De blauwdruk van Irak en de werking van de Eufraat en de Tigris

– We gaan verschillende geavanceerde schillen van de Anunaki recht in de ogen kijken om wijzigingen aan te brengen in de creatie van deze quarantaine-lichamen: De fysieke lichamen waarbinnen we onszelf begeven

– Hoe werken de Soemerische kleitabletten en wat zegt het over de bouw van de matrix en de fysieke lichamen waarbinnen we onszelf begeven. Hoe ver gaat de reikwijdte van het Anunaki/Archonten bouwpakket?

Lieve mensen, we gaan een totaal nieuwe reikwijdte in van de intergalactische achtergrond van Mesopotamië, Juist door het enorme bewustzijn en de krachtige meditatie-afstemmingen kunnen we verschillende doorgangen in werking zetten binnen de constructies van onze fysieke lichamen. In de meditaties gaan we Lyra, Babylon en Sumer vanuit een totaal nieuwe invalshoek voelen en uitlezen.

Het worden 2 mooie en verdiepende avonden. De data waarop de avonden zijn: Donderdag 25 februari en woensdag 3 maart (3-3 code) 2021. Beide avonden beginnen om 18:50 uur en duren tot 22:30 a 22:40u. De uitwisseling is 30 euro per deelnemer. Het is ook mogelijk om in 2 termijnen te betalen. Voor opgave: galacticheartcentre@yahoo.com
Indien je niet live kunt/wilt deelnemen is het tevens mogelijk om de opnames aan te vragen. De uitwisseling hiervoor is tevens 30 euro. Voel je aub vrij om deze tekst door te sturen naar eventuele geinteresseerden.

Wie weet tot de 25e februari of 3 maart 2021.
Love, Nanco Immanuël