Uncategorized

Mona Lisa: The Renaissance Formula of France (deel 1 en 2)

Lieve mensen,

Tijdens dit 2-voudige Zoom traject gaan we aan de slag met de innerlijke blauwdruk van Frankrijk en de diepgaande, intergalactische achtergrond van de Mona Lisa. En vooral…..waarom hangt Da Vinci’s “Mona Lisa” juist in het Louvre te Parijs?

Frankrijk is één van de populairste landen om deze planeet. De krachtenvelden, de energie, de ambiance, de uitstraling en het (on)bewuste geheugen trekt voor zoveel mensen. Dit heeft te maken met de galactische, innerlijke reikwijdte. Frankrijk is namelijk de keyholder tot het ‘bevrijdingsproces’ van het licht. Frankrijk is het bewustzijn waarbinnen we de mogelijkheid hebben om onszelf als Bron te zien, wat wij als ‘licht’ zijn gaan vertalen. Frankrijk is het verzamelpunt waarbinnen we fysiek de absolute realiteit gaan belichamen, de Bibliotheek van het ‘Licht’. Frankrijk is de grote samenval, de eenheid met wat er werkelijk achter het licht aanwezig is, waarbinnen we in het bewustzijn kunnen zijn van wat wij als licht zijn gaan waarnemen. Frankrijk is de innerlijke verzamelaar van de lichtcodes op deze planeet. Frankrijk is het innerlijke planetaire bewustzijn om samen te vallen met de (Oer)Zon. Meesterschap over de Bron van licht en de simulaties omtrent het licht en duister. Frankrijk is het veld waarbinnen dit fysieke lichaam de geometrie weer kan ervaren waarbinnen jij de essentie van de Bron van licht weer in kunt passen in je leven. Frankrijk is de bibliotheek van het bevrijdingsproces omtrent het licht. Er zijn vele lichtsimulaties in werking gezet: Wanneer je de absolute waarde daarachter kunt betreden is het mogelijk om werkelijk vrij te zijn, in wat vrijheid werkelijk is. Frankrijk is de bibliotheek van de 13 zonneschijven. De vortex, de afstemming, waarbinnen het mogelijk is om fysiek de weg van de 13 zonneschijven te doorlopen, waardoor je vrijkomt van dit geprogrammeerde lichtbewustzijn waarbinnen onze fysieke lichamen de matrix dragen. Het bevrijdingsproces van de zielengevangenis.
De Franse revolutie en ‘liberte, egalite en fraternite’ staan hier mede symbool voor. Het is aan ons om de werkelijke betekenissen daarachter in onszelf te ontsluiten en de kracht te zijn van vrijheid.

Da Vinci’s Mona Lisa is hierin van essentieel belang, omdat de Mona Lisa de overkoepelende toegang is in de bibliotheek van wat wij als vrouwelijk zijn gaan waarnemen. De Mona Lisa is de sleutel tot de belichaming van de zonneschijven. De Mona Lisa is de frequentie waarbinnen Lady Justice (Vrouwe Justitia in blindheid) weer kan gaan zien. De Mona Lisa is de grote bibliotheek van de zonneschijven: De mogelijkheid om wat is te belichamen en om de onevenwichtigheden binnen de scheppingen te doorzien. Het is het grote onderscheid. De Mona Lisa is de grote motor om vanuit de wereld achter het vrouwelijke bewustzijn alle vrouwelijke archieven recht te zetten, recht te doen in wat-is. Het is het vermogen om de onbevlekte ontvangenis te doorlopen en doorgronden. Het is het bevrijdingsproces op Aarde, binnenin onszelf. Mona Lisa is de navigator door de vrouwelijke bibliotheek, haarzelf initiërend om haarzelf te zien. Het is de constante innerlijke upgrade van de zonneschijven.
Tijdens deze Zooms gaan we nog meer aspecten van de Mona Lisa behandelen en haar unieke werkzaamheid. Wie was Da Vinci en wat is de Mona Lisa? Waarom hangt deze in het Louvre? Hoe werken de Mona Lisa codes, en haar Renaissance (wedergeboorte)?

Tijdens dit traject gaan we op verschillende levels in op de blauwdruk van Frankrijk. We zullen een groot deel besteden aan de ‘city of light’ PARIJS, de hoofdstad. Parijs is een formule om de Bron van Licht te zijn en de kracht van het artificiele, geprogrammeerde licht te doorgronden en te gaan overkoepelen. Parijs is de formule om de opsluiting in het simulatielicht op te heffen. Parijs is de constante innerlijke kracht om door licht/schaduwprojecties heen te kijken en in het veld van werkelijke zichtbaarheid te zijn. Vrij navigerend!
Tijdens dit traject zullen we verschillende formules van Parijs gaan doorgronden. Notre Dame, Sacre Coeur, Saintes Chapelle, het Louvre, de Seine, Madeleine, de Eifel Toren, de Arc de Triomf, Notre Dame des Victoires, Montmartre en Versailles. We gaan in op de verborgen codes van verschillende Lodewijk (Louis) koningen en hoe de simulaties van licht via deze koningen in werking is gezet om de aandacht weg te leiden van de innerlijke kracht van de zonneschijven. Lodewijk 9 en de Zonnekoning Lodewijk. Ook Maria Theresia zal hierin worden meegenomen.

Tijdens de informatie-uitwisselingen en meditaties zullen we de oorspronkelijke formules van de Mona Lisa bewust in werking zetten en verschillende licht-inserties gaan doorgronden. Hierdoor kunnen de werkelijke archieven, de oerkrachten van de Mona Lisa en Frankrijk, stromen. Hierin is werkelijke vrijheid aanwezig. Het is tijd om de Mona Lisa helemaal te gaan zien en voelen. Hier gaan we extra veel aandacht aan besteden. Welkom in het bewuste innerlijke Frankrijk! Het wordt weer een prachtig, diepgaand traject.

De Zooms zijn op vrijdagavond 26 maart en donderdagavond 1 april 2021. Beide avonden beginnen om 19:00u en eindigen rond 22:30 uur. Inloggen kan vanaf 18:50u. De uitwisseling is 30 euro per deelnemer.
Je kunt je opgeven via galacticheartcentre@yahoo.com . Na opgave zal ik zsm een praktische mail toesturen. Mocht je niet live kunnen/willen deelnemen is het tevens mogelijk om de opnames aan te vragen. Alle deelnemers die live deelnemen krijgen zowieso de opname. Ook de uitwisseling voor de opnames is 30 euro. Voel je aub vrij om deze tekst door te sturen naar eventuele geinteresseerden.
Hartelijk dank.
Much love, Nanco Immanuël