NOMOS: The Source Code of Water Molecules

Dit 2-voudige Zoom traject is een diepgaande, multidimensionale introductie in de essentie van het Nomos-bewustzijn en de blauwdruk van de frequentiezone die we hier als Griekenland ervaren.

De Nomos-frequenties, en de Nomos civilisaties zijn ouderlijke bewustzijnswezens (Elder Ones) die de bibliotheken hoeden van wetmatigheden, waardesystemen en het ervaren van werelden vanuit resonantie. Deze bewustzijnswezens hoeden de oer-resonanties van elementen en alles wat wij ervaren binnen de creatie van werelden. Alles heeft een oorspronkelijke waarde, een resonantie, een basis-Bron-Identiteit om volwaardig in alles aanwezig te zijn. De Nomos zijn bewustzijnswezens met een enorme reikwijdte die de kennis van de vrije, innerlijke zone in zich dragen en hoe je in alle bouwstenen van jouw wereld volledig aanwezig kunt zijn. De Nomos zijn het geheugen van hoe alles in relatie staat tot elkaar binnen het intermoleculaire model van ervaring. Materie heeft een resonantie, water heeft een resonantie, cellen hebben een resonantie, moleculen hebben een oorspronkelijke waarde, en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Het betreden van de oorspronkelijke bibliotheek waarin je de innerlijke elementen, en de bouwstenen van de schepping kunt overzien, doorzien en doorvoelen en ervaren valt onder de Nomos-kwaliteiten. Wanneer je alle bouwstenen van dit lichaam, van al je lichamen, van al je cellen wenst maximaal wenst te ervaren en leven, valt dat onder de wetmatige essentie van het Nomos-bewustzijn. Ook ons mens-zijn heeft hier in het oorspronkelijke convenant toegang toe. Het is een geboorterecht om kennis te hebben over hoe je volledig aanwezig kunt zijn binnenin alle elementen van jezelf.
Het geboorterecht om in heelheid te zijn en om van daaruit jezelf volledig in heelheid te ervaren wordt in onze wereld vertaald door het hologram van WATER. Water is het bewustzijn waarin je geboorterecht als Bron aanwezig is, en waarin jij als Bron jezelf kunt ervaren, jezelf kunt uitzetten, en het vermogen om de Bron-essentie in al jouw elementen te ervaren. De oorspronkelijke geest van water en haar database is aanwezig in de Moedercel van ieder oorspronkelijk wezen. Water is een kernelement om jouw heelheid weerspiegeld te zien en ervaren binnen jouw levensveld en alles wie je bent en wenst te zijn, in volledige vrijheid.

Tijdens deze Zoom gaan we op verschillende niveaus in op het ontstaan van de Nomos-civilisaties. We gaan hierin de Bron traceren om tot een overzicht te komen hoe dit bewustzijn werkt en hoe het in relatie staat tot ons persoonlijk en tot het mens-zijn in het algemeen. Wat zijn de verhoudingen tussen ons-mens zijn, en de Nomos? Hoe werkt de relatie met de Cintari? Hoe liggen de verhoudingen met de Anunaki? En in hoeverre zijn verschillende takken van de Nomos ouders van het menselijk ras? Wat betekent het om hoeder te zijn van aanwezigheid in al jouw bouwstenen? Hoe kan de oorspronkelijke Nomos-kracht ons ondersteunen om de essentie van fragmentaties te helen?
En vooral: Wat is er gebeurd in verschillende gelaagdheden van onze galactische geschiedenis waardoor de Nomos een ‘key player’ werd in het vastzetten van het menselijk ras, van de beinvloeding van het evolutionaire proces en het meebouwen van deze matrix?

Tijdens deze Zoom gaan we de blauwdruk van Griekenland verder verkennen, omdat Griekenland de basis is om alle perspectieven in te kunnen nemen. Hoe werkt oorsprong? Hoe werken kloonprogramma’s? Griekenland is een kwaliteit om alle scheppingen naast elkaar te leggen en om de keuzevrijheid terug te brengen in onze ervaren door het toepassen van onderscheidingsvermogen. Griekenland is onze innerlijke weegschaal waarbinnen essentie-kennis en inzicht in het Archontische bewustzijn naast elkaar kunnen bestaan. Griekenland is onze groei in de kennis van talloze gelaagdheden van scheppingen, waardoor een heel wezenlijk deel van onze werkelijke vrijheid weer aanwezig is. Het is een constante upgrade in ons bewustzijn door alle lagen te leren kennen. Tijdens dit traject zullen verschillende facetten/verschillende gezichten van de Griekse blauwdruk worden behandeld. En juist ook extra doorvoelt. Het Galactische Griekenland gaan voelen en ervaren.

We gaan in op de rol van Griekenland en de Bron essentie achter onze watermoleculen. We gaan naar het bewustzijn waar water is ontstaan om zelf weer in te kunnen pluggen in de oorsprong database van water. Hierdoor is het mogelijk om zelf de geleider te zijn van jouw volledige informatie. Het aanzetten van jouw volledige evolutionaire kennis. Het bewustzijn van jouw bloed betreden. Hierdoor gaan we door verschillende gelaagdheden van de Nomos-beschavingen bewegen. We mogen gaan voelen wat de impact is van de val van de Nomos en hoe de waterdatabase, onder beheer van verschillende ‘Goden en Godinnen’ is gesimuleerd. Hierin doel ik vooral op het Poseidon-bewustzijn. De drietand. Wie zijn de Nomos? En hoe staan Oceanus, Zeus, Poseidon, Medusa en Hermes hierin?
We gaan verschillende schillen in ons bewustzijn detecteren en aanraken om de Bron en geometrie van onze watermoleculen weer te laten bewegen. Hoe werkt het ‘in-hacken’ op water en welke invloed heeft het op persoonlijk, zielen en planetair level? Wie zijn bovenstaande goden en godinnen hierin? En wat kan ik als mens doen om gebruik te maken van mijn geboorterecht en het essentie-bewustzijn van water weer vol op aan te zetten?
Tijdens verschillende meditaties gaan we de oorspronkelijke ingangen in de water frequentie verder betreden en vooral de Poseidon en Oceanus schillen in het veld van zichtbaarheid plaatsen. Consciousness is the key. Ook gaan we Griekenland en haar unieke frequentie op een nieuwe wijze ervaren en bekrachtigen.
Het is een belangrijke, diepgaande kennismaking met verschillende oerkwaliteiten in onszelf. Het is een erkenning/een ontmoeting met een prachtige oer-civilisatie, waardoor we tevens meer inzicht krijgen in gevallen wezens en hun invloed op de menselijke psychologie. Griekenland is de bibliotheek van verschillende kanten van onze psyche. Ontzettend fijn dat we vanuit het nieuwe 2021 Moedercel bewustzijn het innerlijke Griekenland gaan betreden. Let’s enter Nomos.
Je bent van harte welkom om deel te nemen tijdens deze 2 avonden op 6 en 12 maart 2021. Beide avonden beginnen om 19:00 uur en eindigen rond 22:30 uur. De uitwisseling is 30 euro per deelnemer voor het gehele traject. Je kunt je opgeven via galacticheartcentre@yahoo.com . Mocht je niet live kunnen/willen deelnemen is het ook mogelijk om de opnames aan te vragen. Deze wordt de ochtend na de Zoom verstuurd aan alle deelnemers.
Voel je aub vrij om deze tekst door te sturen aan eventuele geinteresseerden. Hartelijk dank.
With love, Nanco Immanuël