Pleiadisch Bewustzijn: De Belgische Sleutels van Alcyone

Dag lieve mensen,

Op zondag 18 juni 2023 zijn Nanco en Niki Immanuël weer in Kinrooi, België voor een zelfrealisatiedag. Dit keer staat het Alcyone bewustzijn centraal. Deze dag, die net voor de zomer-solstice wordt gehouden zal tevens een inleider zijn van de solstice-viering.

Wij willen Patrick, Gabriella en Liane van harte bedanken voor het mede-organiseren en mede-mogelijk maken van deze dag.

Wij als mensheid staan voor een individuele en collectieve geboorte.
Een wedergeboorte waarbinnen alles weer gevoeld wordt en alle informatie heel bewust uitgepakt worden. Dit levert een ervaring op waar alles in werkelijk gevoeld en doorzien kan worden.

Deze informatie is in onszelf aanwezig en de planetaire Belgische blauwdruk is de sleutel om ons door een volledig bewust vernauwd geboortekanaal te geleiden.
Op universeel level, in dit Universum, is er lang geleden een nieuw
centrumpunt gecreeërd waar oorspronkelijk bewustzijn volledig onderzoek
doet naar alle gelaagdheden van de dualistische ervaringen binnen wezens. Dit centrale lichtpunt wordt ook wel Alcyone genoemd, de centrale zon EN de Geest van de Pleiaden.
Alcyone is het portaal naar het experiment van ons zonnestelsel. Daar waar alle bewustzijnslagen worden ‘verzameld’, zodat bewustzijn weet, voelt en ervaart hoe het zich kan verhouden met disbalansen binnen het oorspronkelijke eenheidswezen.
Alcyone is de hoeder van een bewustzijnsbibliotheek waarin volledige
heelheidswezens hun ‘tijdelijke verloren aspecten’ weer doorgronden en
‘ophalen’ in zichzelf.
Binnen deze Zon is de Raad van Alcyone actief, een groep zeer geëvolueerde wezens die in het gehele universum bekend staan als de wezens met de meeste ervaring in het grote licht-schaduwspel. Hoe werken alle lagen van de psychologie? Oorspronkelijk bewustzijn, het mentale veld, emoties, gevoelens, dualiteit, trauma’s, creatie in relatie tot niet meer kunnen ervaren dat je creator bent. Alles wat zich af kan spelen in de dualistische ervaring.
De Raad van Alcyone zijn recordkeepers en chirurgen die dit onderzoek, binnen deze expertise ‘leiden’. Ieder oorspronkelijk wezen kan gebruik maken van deze bibliotheek, alleen: Hoe kun je weer in jezelf aanwezig zijn in deze bandbreedte van jezelf? Alcyone is de alchemie van ‘de Goede Herder’.

Tijdens deze bijzondere, mooie dag in Kinrooi, Belgie, gaan we diep afreizen in onze eigen holografische werkelijkheid, diep afreizen binnenin onszelf om bewust te wederkeren naar het ontstaan van Alcyone, en de precise frequentie waarbinnen Alcyone in jou aanwezig is. We gaan bewust terugkeren naar de oorspronkelijke gevoelssferen waarin we als wezens bewust zijn van dit universele onderzoek, en jouw eigen unieke rol en functie daarin opnieuw ervaren. De Alcyone-afstemming is een constante ervaring van voelen en zien
waar het nu eigenlijk over gaat. ‘Getting it’, ‘Being the Plan’. We gaan het Pleiadische convenant binnen in onszelf en we gaan heel bewust de lijn leggen met de Belgische ervaringswereld.

Tijdens deze dag begeleiden Nanco en Niki verschillende transmissies/meditaties, zal er kennisuitwisseling en een oefening plaats vinden om het Alcyone-bewustzijn meer te ervaren in jezelf.

Je bent van harte welkom om deel te nemen.Praktisch: Deze dag is in Kinrooi, Belgisch Limburg. De datum is zondag 18 juni 2023. We beginnen om 11:00u en eindigen rond 17:00u. De inloop is vanaf 10:40u. De uitwisseling is 100 euro per deelnemer, gelieve contant te betalen bij binnenkomst. Koffie/thee, soep en brood (tijdens de lunch) zijn inclusief. Gelieve een eigen lunchpakketje mee te nemen. Aanmelden kan via nanconiki@gmail.com . Iedere deelnemer zullen we na aanmelding de adresgegevens toesturen.

Annuleringsvoorwaarde: Bij afmelding binnen 48 uur voor aanvang van de dag wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Bij aanmelding gaat iedere deelnemer hiermee akkoord.


Nanco & Niki Immanuël uit Nederland zijn hier op Aarde om het bewustzijn van het Galactisch Hart te zijn, door te laten stromen, te delen, te bekrachtigen en vele andere pioniers te ondersteunen zodat ieder zijn/haar rechtmatige plek weer kan innemen. We mogen weer ervaren dat wij allen heelheidswezens zijn en dat we allemaal de formule in ons dragen om de ‘innerlijke weg’ te (h)erkennen en te leven.
Samen geven ze vorm aan een werkelijkheid waarin de galactische realiteit: Het heelheidsbewustzijn er volledig kan zijn. Door middel van activatiedagen, empowerment-trainingen en bijeenkomsten maken ze deze oneindige Bron-realiteit steeds tastbaarder en praktischer. Nanco & Niki hebben een kwaliteit om precies de andere kant van de lens voelbaar, zichtbaar en tastbaar te maken. Hierin zijn ze goed op elkaar ingespeeld, aanvullend en bekrachtigend.

Nanco is o.a. bekend om zijn snelgroeiende YouTube kanaal over Galactisch Bewustzijn, waarin hij ook veelal werkt met de Nederlandse en Belgische blauwdruk, en de functie van de mensen die in dit DNA aanwezig zijn. Nanco’s YouTube Kanaal is: (7) Galactic Heart Channel – YouTube

Niki heeft een eigen zelfrealisatie praktijk waarin ze zelfrealisatie-, healingen, kristalopstellingen en coachingsessies geeft. Haar website is: Heel Je Zijn (jouwweb.nl)