The Andromeda Universe: The Hidden Map of Rome

We gaan heel bewust aanwezig zijn in het ontstaan van de Andromeda Milky Way Universe en in communicatie met verschillende Andromedaanse bewustzijnswezens (waaronder de Elder Ones). We gaan het hebben over de werelden aanwezig achter de vortexen van Rome….Wat is Rome en hoe kunnen we met volle aandacht wederkeren in het oorspronkelijke Andromeda-veld? En wat is Andromeda in onszelf en in het veld? Meer info volgt…