The Golden Atlantis (in Houten, Utrecht)

Dag lieve mensen,

Op dinsdag 28 februari 2023 geven wij, Nanco & Niki, een bekrachtigende, multi-dimensionale zelfrealisatiedag over het Gouden Atlantis in Houten. Het is een zelfrealisatiedag in een intieme setting van maximaal 10 mensen.

Het Gouden Atlantis is de oorspronkelijke bibliotheek waarin wij als bewustzijnswezens alles zijn, alles weten over het ontstaan van Atlantis. Atlantis is een eigen ontwerp met een specifieke blauwdruk binnen een veel groter planetair en galactisch plan. Het woord GOUD refereert naar de oorspronkelijke waarde van creatie, het volle bewustzijn waarin wezens weten wat iets IS. Waarvoor is iets gecreëerd en wat is de Geest van creatie? Wat zijn de diepliggende motivaties en beweegredenen in de uiteenzettingen van een creatie?
Atlantis is en was het geheugen van het grote experiment Aarde. Om een nieuwe lijn van bewustzijnswezens te creëren die in hun lichtlichamen en fysieke lichamen één zouden zijn met de biotoop Aarde. Een humanoide-vorm die speciaal geschapen is om één te zijn met de sferen van de Aarde, haar klimaat, haar resonantie, haar toon. Als wezens die de weerspiegeling zouden zijn van de wortels van de Aarde in hun unieke DNA, en tegelijkertijd de reikwijdte van de Geest open zouden kunnen houden. Een open kanaal voor het ‘Levenszaad’. Om het potentieel dat wezens hebben als geestescapaciteiten hier op Aarde te kunnen ontwikkelen, in een nieuw jasje. De designers van de oorspronkelijke Atlantiërs creërden een experiment voor een nieuw ras die bevoegd zou zijn om in afstemming met de Aarde de beweging van het universum te ‘kanaliseren’. Nieuwe lichtlichamen die de Aarde voelen en kennen, en tegelijkertijd de ‘poortwachters’ werden van de verhoudingen met het potentieel. Het openhouden van de Geest-reikwijdte, waardoor wezens op Aarde kunnen blijven voelen en ervaren wie ze zijn, en waar ze vandaan komen. Het vergt soms een hele ‘tijd’ om nieuwe wezens ‘adaptable’ te maken aan nieuwe sferen, nieuwe planeten, zeker als er al zoveel is gebeurd binnen galaxies waarbinnen bewustzijn is gevallen en er vele belangen zijn op verschillende bewustzijnsniveaus.
De Atlantiërs zijn eigenlijk de DNA-frequenties die stabiel dienen te staan, uitgelijnd, om constant ons werkelijke potentieel te ervaren, die precies past in onszelf en onze verbinding met de Aarde. De oorspronkelijke Atlantische toon is het geheugen hoe je jezelf kunt behouden, het oorspronkelijke design van deze openheid. Jezelf in vrijheid kunnen verwezenlijken op Aarde, afgestemd, onaantastbaar, levend waar je voor bent gekomen. Het Atlantische ‘portaalsysteem’ is het oorspronkelijke ontwerp om dit in jezelf open te houden, trillend voorbij intergalactische belangenverstrengeling. In het lichaam je eigen zaadje zijn, kennen, voelen, ervaren en van daaruit kunnen bewegen. De overkoepeling zijn in de dieptes en de lijn recht kunnen houden waar je hier werkelijk voor bent. Het voelen van jezelf, de Aarde en het bewustzijn waar je werkelijk vandaan komt.
Er is veel gebeurd in en rondom Atlantis. Er zijn veel wijzigingen aangebracht in het experiment, maar het oorspronkelijk geheugen en de feeling van de wortels are still alive. Het trilt voorbij alle afleidingen.
Tijdens deze zelfrealisatiedag nemen Nanco en Niki je mee naar het Gouden Atlantis, het ontstaan van Atlantis. Wanneer we Atlantis volledig wensen te (door)zien en (door)voelen, is het van essentieel belang om het design, de Geest van Atlantis te ervaren. The seed. Wat ging er aan ‘vooraf’ en hoe is Atlantis gecreëerd? Wat is de ZIJNS-waarde van Atlantis? De Geest van Atlantis? Het Gouden Atlantis betekent dat we in ons schepping hier weet van hebben en één kunnen zijn met wat Atlantis nu eigenlijk is, zodat we vrij door de bibliotheek kunnen reizen en de tussenliggende ervaringen, gevoelens, emoties en overtuigingen kunnen doorzien. De dieptes van de Geest en het doorgronden van de emoties? Waarom voelen we wat we voelen? De balans tussen het innerlijke bewustzijnswerk, juist ook in de schaduwzijdes.
Nanco en Niki nemen je mee naar het ontstaan van het Atlantis-kristal en welke functie dit had in het Atlantische, humanoide en buitenaardse rasterwerk. En wat is de reikwijdte en de impact van het Atlantis-kristal op ons in deze tijd? Hoe werkt het? Hoe werkt de kristallisering van al onze informatie en het vermogen om vol bewustzijn te containen op Aarde?
Tijdens deze dag zullen we door middel van een unieke groepsdynamiek, meditaties/transmissies, bekrachtigingswerk/schaduwwerk, informatie-uitwisseling, een oefening en ademwerk terugreizen naar de Geest van het Gouden Atlantis. Hierin reizen we af naar een frequentie aanwezig ‘voorbij’ tijdslijnen, zodat de werkelijke communicatie NU is. Het wordt een zeer diepgaande bekrachtigingsdag, die als een motor fungeert om bewust in jezelf in het Gouden Atlantis, ofwel de oorspronkelijke Atlantische bibliotheek te zijn. Je bent van harte welkom.
Op dit moment zijn er nog 8 plekken vrij.De zelfrealisatiedag is in Houten. Twee weken van tevoren zullen we het adres kenbaar maken aan die mensen die zich aangemeld hebben. De dag is op dinsdag 28 februari 2023. De dag begint om 11:00 uur en eindigt rond 17:00 uur. De inloop is vanaf 10:40 uur. De uitwisseling is 110 euro per deelnemer. Voor opgave graag mailen naar galacticheartcentre@yahoo.com en niki.lafleur@gmail.com .

Voor deze dag geldt een annuleringsvoorwaarde: Wanneer je minder dan 48 uur voor tijd afmeldt dient 100% van de uitwisseling betaald te worden. Bij aanmelding ga je hier mee akkoord.