The Chronicles of El Dorado: Entering the Ascension Blueprint of Peru/Bolivia

Lieve mensen, wat ben ik ontzettend blij met dit aankomende traject! Het zal gaan over een kerngebied in onszelf die een zeer essentiële rol speelt op het gebied van Zelf/Bron realisatie! De gouden codes van Peru en Bolivia zijn een leidraad in wat ‘ascensie’ wordt genoemd.
Dit traject is een uitgebreid 4-delig traject waarin alle tijd en ruimte wordt genomen om deze alchemistische krachtenvelden heel bewust in onszelf te ontdekken. Dit bewustzijn verdient alle aandacht en zorgvuldigheid. We gaan vanuit verschillende aanvliegroutes ontdekken en erkennen wat Peru is, wat Bolivia is. Dit zijn werelden voorbij het hologram van de matrix, die recht door ons heen ademen. Het zijn gouden codes die het vermogen symboliseren om de oorspronkelijke wereld te zijn en te leven.
Het traject staat in het teken van de alchemistische achtergrond van de EL DORADO mystiek. De gouden stad, de gouden mens, het gouden land. De gouden essentie van de nieuwe mens. De El Dorado mystiek is gekoppeld aan Zuid-Amerika en haar betekenis huist grotendeels in Peru.
Het grootste deel van dit traject zal gaan over Peru, met uitstapjes en referenties naar Bolivia, en vooral hoe deze 2 Titicaca landen zich verhouden.

Peru is de rechtstreekse communicatie met de oorspronkelijke wereld: De 5D Aarde waarin het bewustzijn IS om volledig aanwezig te zijn in het micro-macro metaversum. In de 5e wereld leeft het oorspronkelijke convenant van de Aarde, de mensheid en het intacte geheugen van een heelheidswezen. Peru is als een landingsbasis voor oorspronkelijke wezens, intergalactische civilisaties. Peru is de frequentie om in te zijn om te kunnen communiceren vanuit het werkelijke bewustzijns-communicatie systeem. Dit behoort mensen en galactische civilisaties toe. Het is de communicatie vanuit het veld, zoals het IS.
Peru is het eenheids-element waarbinnen 5-dimensionale realiteiten zich koppelen aan dit matrix-programma. Peru legt de 5D bouwstenen waardoor de matrix, die gebouwd is binnen eenn collectieve blinde vlek, opgeheven kan worden. Peru is een code om jouw eenheidslichaam (Je Bron-bewustzijns lichaam) te laten communiceren met de frequentiezone waarbinnen wij onszelf ervaren. Peru is de weg van de oerzon waarbinnen de 3-D Aarde en de mensheid wakker wordt in een frequentiezone waar ascensie de realiteit is. Peru is een inkliksysteem om al je cellen weer op 5D te zetten. Het is het opheffen en doorgronden van de dualiteitsmatrix. In deze oorspronkelijke 5e Dimensie is de Broncode aanwezig binnen de ether, en is het mogelijk om je daadwerkelijk te bewegen en verplaatsen. Ook de 5e dimensie kent een dualistisch karakter, en Peru zorgt er voor dat de onbevlekte 5D kracht haar intrede doet. Peru is de kaarten op tafel leggen om het 5D geheugen weer te laten zijn. Peru is tevens het bewustzijn, de trilling van oorspronkelijk MU. Peru is het MU-geheugen en heeft het vermogen om dit weer te laten communiceren met alle facetten van dit fysieke lichamen. De oorspronkelijke MU-wezens en Lemurianen hadden een zelfgenererend, zelfontwerpend en zelfscheppend vermogen waarbinnen Bron (licht)lichamen werden ontworpen waarbinnen de organen volledig samenvielen met de creator (het Gouden bewustzijn) en met het ademhalingssysteem van de 5D Aarde. Hierin is er een micropunt aanwezig van het AL, van het zonnestelsel, de galaxie, de universa etc etc. De Lemurianen hadden toegang tot het oorspronkelijke gouden grid, om nieuwe accenten te leggen en ontwerpen te doen vanuit het veld. Samen met de Aarde een basis vormen van hoe leven hier zich zou kunnen ontvouwen. Peru is ook het geheugen van MU-healingstechnieken waarbinnen de Broncodes van de organen in onze matrix-organen kunnen vallen, waardoor alle ziektes opgeheven kunnen worden. En ons orgaanstelsel, dat artificieel bij elkaar gehouden wordt, letterlijk ergens doorheen ‘valt’. Hierdoor wordt er een nieuw lichaam geschapen, een ‘ascensielichaam’. Het is de aanwezigheid in de heelheidstijdslijn die door alle tijden heen beweegt.
Peru is het bewustzijn waarbinnen de 5D brug wordt gebouwd met deze realiteit zodat oorsponkelijke creatie en manifestatie weer binnen onze ervaringszone is.”5D haalt 3D en 4D weer naar binnen”. Dit wordt ook wel de samenkomst tussen de Eagle en de Condor genoemd. Wanneer je deze engelse namen bekijkt, zie je dat het woord eagle met een E begint: De 5e letterlijk van het alfabet, en Condor met een C, de 3e letter. Het zijn referenties naar diepgaande alchemistische, psychologische processen binnen onszelf en op wereldschaal.

Bolivia, als één van de codedragers van Lake Titicaca is de geboorte van het 5D levensveld. Bolivia is de brug tussen het eenheids-en-dualistische levensveld, en samen met Peru het bewustzijn dat deze realiteiten samenvoegt en weer in zich opneemt. Het centumpunt van deze alchemie van MU is dan ook gehuist in Bolivia, in Tiahuanaco (Of Tiwanaku). Dit is de brugtempel tussen deze wereld en het oorspronkelijke midden van de moedercel, wat TIYA (of Tia) is. Zij is het onsterfelijke bewustzijn van de Moedercel, de grondlegger van de onsterfelijkheid op Aarde, gelegen op het eiland MU. Dit is de grondleggen van absolute alchemie binnen deze planeet en de werkelijke Spirit ingang van wat Moedercel (of Meestercel) eigenlijk is. Dit is de grote database, het absolute bewustzijn ‘achter’ wat wij hier als vrouwelijk ervaren.

Tijdens deze intensive gaan we veel verder in op de intergalactische werkelijkheden van Peru en Bolivia en hoe juist deze afstemming zorgt voor het werkelijk kunnen communiceren met het veld van intergalactische rassen en de opzet van een galactische alliantie. De Galactische alliantie zijn bewustzijnswezens die werken vanuit de werkelijke Law of One, ofwel het Oer-eenheidsbewustzijn die iedereen erkent als één zijn met Bron. De Galactische alliantie is het geheugen dat ieder wezen een rechtmatige plek heeft binnen het AL. Wanneer dat bewustzijn binnenin jezelf wordt gehonoreerd en aanwezig is overkoepel je het dualistische projectiesysteem en ben je werkelijk vrij. (Niet langer in een subtiele draaiing of geestesinsertie van wat vrijheid is, of wat je denkt dat het is).

Hieronder zal ik een opsomming maken van wat er op deze 4 avonden behandeld gaat worden:

 • De blauwdrukken van Peru en Bolivia verder uitgediept, vertaald in menselijke alchemie en psychologie
 • Hoe werkt de 5D Aarde en hoe kun je het oorspronkelijke MU ontwerp van je organen weer ademen door deze simulatie-lichamen?
 • De intergalactische achtergrond van de Inca’s: Waar kwamen ze vandaan? Hoe werkt de Inca tijdslijn? Wie zijn de Inca’s? Hoe werkt de Inca psychologie? Wat waren de uitdagingen van de Inca’s? Hoe geavanceerd waren ze? Wat was oorspronkelijk en waar zijn deze krachten (binnenin onszelf) geinvaseerd door Archontische blinde vlekken? Wat waren de krachten van de Sapa Inca (de Inca heersers)?
 • De prachtige achtergronden van de Q’eros, de Inca afstammelingen van de Andes. We gaan in op de werkzaamheid en codes van de Andes
 • Hoe werken de intergalactische achtergronden, de verschillende dimensies en tijdslijnen waarbinnen de Inca’s aanwezig waren? En hun ‘zonnegoden’, zoals Inti?
 • Meer informatie over de zonneschijven en de rol van de zon(nen)
 • Wat is El Dorado? Hoe werkt de El Dorado alchemie en de zoektocht naar El Dorado?
 • De rol/de kolonisering van de Spanjaarden, wat gebeurde er?
 • Krachtplekken en ‘metafysische’ plekken in Bolivia die behandeld gaan worden: Tiahuanaco, Lake Titicaca met Isla del Sol, Isla de la Luna, Copacabana, de Tempel op de bodem van Lake Titicaca, De basiliek, de Maagd van Copacabana, Salar de Uyuni)
 • Lake Titicaca zal heel centraal staan, hoe ver gaat Titicaca? Wat ligt erin en eronder verscholen? Hoe werken de MU tempels van Titicaca?
 • Krachtplekken in Peru die behandeld gaan worden: de Apu (Sacred Mountains), Machu Picchu, Huayna Picchu, Putucusi, Sacred Valley, Aramu Muru, Sacsayhuaman, Moray, Choquequirao, Cuzco en de menselijke en intergalactische vertaling van verschillende Nazca lijnen. Wat betekenen ze? Hoe werkt het?
 • We zullen verschillende meditaties/activaties doen in het MU bewustzijn en de krachtenvelden van Peru. De werelden achter de tempels. Meer inzicht in oercreaties en naar de dimensie waar ‘heling’ nodig is. De brug tussen werelden waar er geen heling is (omdat je heel bent) en de koppeling naar een wereld waarbinnen er wel ervaren wordt dat er heling nodig is)
 • Ook zullen we dieper ingaan op de werkzaamheid van de Galactische Alliantie en haar reikwijdte

Het wordt een zeer diepgaand traject, waarin we diep ingaan op de mystiek, de mysterieën van Peru en het ontsluiten van een zeer diepgaande, intergalactische alchemie in onszelf. Ik ben heel blij en dankbaar dat deze blauwdrukken en oorsprong velden de ruimte en aandacht krijgen. 4 avonden van diepe aanwezigheid en het in beweging brengen van oorspronkelijke ‘organen’.
Je bent van harte welkom om deel te nemen.
Dit traject wordt gehouden op zondag 21 en 28 februari, dinsdag 9 en maandag 15 maart 2021. Op 21 en 28 februari beginnen we om 18:45 uur en eindigen we rond 22:35 uur. Op 9 en 15 maart beginnen we iets later. 19:00 uur tot 22:40 uur. De uitwisseling voor het t traject is 60 euro, 15 euro per avond. Het is mogelijk om in 2 of 4 termijnen te betalen, indien je dat wenst. Het is alleen mogelijk om het gehele traject mee te doen. Het heeft met alchemie en werkzaamheid te maken.
Voor opgave: galacticheartcentre@yahoo.com
Mocht je niet live deel kunnen nemen, is het ook mogelijk om de opnames aan te vragen. Iedere deelnemer krijgt ook altijd de opnames. Voel je aub vrij om deze tekst door te sturen naar eventuele geinteresseerden. Hartelijk dank en hopelijk tot de 21e. With love, Nanco Immanuël