The Chronicles of Mars

Dag lieve mensen,

Wat ontzettend fijn om aan te kondigen dat ik op maandagochtend 17 januari 2022 een Zoom geef over de codes en verborgen geschiedenis van Mars binnen dit zonnestelsel.
Ons zonnestelsel is een relatief jong zonnestelsel waar Mars een essentieel onderdeel van is, tot op de dag van vandaag. De aanwezigheid van Mars werkt diep door in de psychologie van mensen en ieder wezen binnen dit zonnestelsel.
In de oorspronkelijke schepping is Mars de geesthoeder binnen dit zonnestelsel. Het Martiaanse portaal/kristalsysteem is gemaakt als centrale doorvoer-haven voor de galaxie. De oorspronkelijke Martianen zijn de eerste bewustzijnswezens in de evolutie van dit zonnestelsel die toegang hadden tot de blauwdruk van de Zon en de functie van de zon in dit zonnestelsel. Mars staat aan de basis van het experiment binnen dit zonnestelsel. Mars is een geleider voor de oneindige dans in dit zonnestelsel, het trechteren en door-evolueren van het bewustzijn. De oorspronkelijke Martiaanse code heeft te maken met het omhuld zijn door het oneindige veld. Het kunnen leven binnen de rechtmatige lichtlichamen voor dit zonnestelsel. Mars is de aanwezigheid van bewustzijn op oorzaak/gevolg realiteiten.
De Pleiadische intelligenties hebben Mars geschapen om de dans binnen dit zonnestelsel te leiden, zodat ieder wezen die zichzelf in dit zonnestelsel ervaart toegang heeft tot oneindige expansie van zijn haar licht-lichamen binnen de biosferen/biotopen van de Orde van de Planeten. Mars zorgt voor een toevoer van communicatie met de Melkweg en de Pleiadische intelligenties.
Door verschillende gebeurtenissen binnen dit zonnestelsel is er een andere beweging ontstaan binnen de Martiaanse evolutie waarbinnen de Martianen een schaduw creërden van hun eigen oorspronkelijke blauwdrukken en misbruik begonnen te maken van hun macht als codehoeders van dit zonnestelsel. Hierdoor werd het Martiaanse kristal-portaal in beheer genomen door verschillende intergalactische wezens die de toevoer van solaire communicatie met onze Zon en Alcyone in een andere baan brachten. Dit zorgt ervoor dat er een neurologische ontvanger binnen onszelf werd uitgeschakeld, waardoor de mensheid op Aarde de signalen en de kennis/wijsheid van de Zon niet rechtstreeks ontvangt. In een langere tijdsspanne heeft dit ervoor gezorgd dat het grootste deel van de Martiaanse wezens (o.a. humanoiden) ten onder ging. Grote delen van Mars werden vernietigd. Hierdoor spiraliseert de solaire en Pleiadische kennis eigenlijk om onze fysieke lichamen heen. Wat gebeurde er toen verschillende Martianen zich begonnen te verplaatsen naar de Aarde, eerst als experiment (planetair reizen) en daarna als permanente verhuizing?
Tijdens deze ochtend gaan we een begin maken met om de Martiaanse evolutie te doorlopen. Wat gebeurde er o.a. op Mars en welke gevolgen heeft dat gehad op de evolutie van de Aarde hier? Hoe kunnen we weer toegang krijgen tot de oorspronkelijke, innerlijke code van Mars en haar unieke informatie-voorziening en gevoel? Wat komt er vrij binnen de licht-schaduw-structuren wanneer we vanuit het hart wederkeren in de oorspronkelijke kristal-computer van Aarde/Mars? Hoe kunnen we de solaire codes in onszelf rechtzetten zodat we ook daadwerkelijk informatie krijgen die rechtstreeks vanuit de Zon en Alcyone komt?
We gaan tijdens deze ochtend heel diep ervaren wat Mars in essentie was en IS. We mogen de code gaan ervaren in onszelf. Welke kwaliteiten en krachten kunnen er gaan doorstromen wanneer de kristalcommunicatie met de oorsprong van Mars wordt hersteld?

Tijdens de kennisuitwisseling en meditatie maak ik het verder praktisch. Hoe kun je Mars diep voelen en toepasbaar en traceerbaar maken in je eigen alledaagse psychologie?
We gaan heerlijk de diepte in.
Ik kijk er naar uit.

De Zoom is op maandagochtend 17 januari 2022. We beginnen om 10:10 en eindigen rond 13:20 uur. Inloggen kan vanaf 10:00u. De uitwisseling is 15 euro per deelnemer. Mocht je niet live deel kunnen nemen is het tevens mogelijk om de opname aan te vragen. De uitwisseling hiervoor is ook 15 euro per deelnemer. Iedere live-deelnemer krijgt standaard ook de opname.
Je kunt je opgeven via galacticheartcentre@yahoo.com of via Telegram.
Na aanmelding zal ik zsm een praktische mail versturen.
Voel je aub vrij om deze tekst door te sturen aan eventuele geinteresseerden.
Wie weet tot dan.

Love, Nanco Immanuël