The Council of Alcyone: Reshaping the Pleiadian-Earth Alliance

Hallo prachtige, mooie mensen,

Vereerd en verheugd voel ik me om 3 nieuwe Zoom-avonden te mogen geven over bewustzijnswezens die zo’n enorme impact hebben op ons alledaagse leven, zonder dat we het hier weten. We gaan het 3 avonden hebben over de oorspronkelijke Spirit van Alcyone, de centrale zon van de Pleiaden, en hun Council die de Council van Alcyone wordt genoemd. De oorspronkelijke raad van Alcyone is een collectief aan wezens die de evolutie van Alcyone begeleiden en meenavigeren. De Raad van Alcyone zijn de ‘gatekeepers’ van Alcyone en het geheugen wat Alcyone is. Hun lichtstructuren zijn één met de ‘core of their sun’. Zij vertegenwoordigen het microlevel van de zon, als een organische, hyperbewuste levensvorm. De Council of Alcyone zijn de keyholders tot de wijsheid/kennis rondom dualiteit. Zij staan in de gehele galaxy bekend als de wezens die het gehele plaatje rondom dualiteit ‘bestuderen’. Zij zijn de keyholders tot een mogelijkheid waarbinnen bewustzijn dualiteit op kan heffen. Dat lijkt misschien heel eenvoudig, maar er zijn vele facetten, wetmatigheden en bewegingen om rekening mee te houden. Denk hierbij aan vrije wil, de dieptes van dualiteit en chaos, mind-control, tijd-en-ruimtemanipulatie, inschatten van schaduwstructuren en gebouwde technologie (geavanceerde oorlogswapens, donkere vloten, ruimteschip-technologie, artificial intelligence etc).
De core van Alcyone is gebouwd om een micro/macrocenter te zijn voor deze galaxy, een contactstation voor oneindig veel centrale zonnen, maar waarin Alcyone speciaal is gecodeerd om centrale lichtstructuren in te brengen in werelden waar dualiteit en niet-harmonieuze polariteit aanwezig is. Alcyone is de centrale onderzoekruimte/laboratorium waarbinnen Bronwezens het vermogen ontwikkelen om lichtstructuren en oorspronkelijke codes in te brengen in niet-harmonieuze werelden, om op deze wijze de galactische oorlogen te beëindigen in alle trillingszones waarbinnen het wordt ervaren.
Vele wezens vanuit deze galaxy, dit universum en andere universa o.a. werken samen met de Council van Alcyone als raadgevend orgaan, dat gaat via een communicatie vanuit het VELD. De Council of Alcyone wordt binnen de allianties diep gehonoreerd en gerespecteerd door hun expertise en volle commitment in hun specialisaties. Ze worden ook wel gezien als experts en de stemmen/adviezen de Raad van Alcyone wordt vanuit een omvattende vertrouwensband meegenomen in alle creaties waarbinnen wezens dualistische werelden betreden.
Alcyone’s licht heeft dus een unieke lichtcode en het is van cruciaal belang dat deze codes zich heel bewust kunnen verhouden met realiteiten, planeten en sterren. Er is ook binnen de Pleiadische weg veel gebeurd, waarbinnen wezens binnen zijn gedrongen in verschillende communicatie/signaaloverdrachten tussen Alcyone’s centrum en planeten en sterrenstelsels. Alleen is het nooit mogelijk geweest om de Bron van de bibliotheek binnen te dringen.
De Alcyone bibliotheek is tot op de dag van vandaag (in onze realiteit van waarneming) plus andere realiteiten/ervaringszones nooit volledig gehackt. Tijdens dit traject zal ik uitleggen hoe dit werkt en hoe de core van Alcyone is opgebouwd als een gigantisch communicatiestation.
De Council of Alcyone zijn eigenlijk trillingsvelden die het communicatieorgaan binnen de Pleiadische civilisaties stabiel houden en de Pleiadische blauwdruk binnen de galaxie open houden. Dit geldt dus ook voor ons zonnestelsel.
Tijdens deze 3-voudige Zoom gaan we gigantisch de diepte in om een paar sleutels tot het Pleiadische/Alcyone geheugen te ontsluiten. We gaan verschillende ‘uithoeken’ in van onze eigen galactische reikwijdte om wat signalen/communicatietrillingen te herstellen met de Council of Alcyone. Het is belangrijk dat wij weer herinneren hoe deze krachten in onszelf werken en hoe er een ongelimiteerde kennis/wijsheid door mag stromen om onszelf veel beter te leren kennen. Onze reikwijdtes, onze lichtlichaamkennis, volledige inzage in Alcyone en het vermogen om dualiteit te kunnen doorzien en doorgronden in jouw tijdslijnen. Ook zullen we verschillende reizen maken vanuit het Alcyone-bewustzijn om de mogelijkheden te ervaren wanneer het Pleiadische trillingsveld weer in ons aanwezig is. De herinneringen/de oerforce die wij zelf zijn kunnen een krachtenmotor aanwakkeren die ons zo ondersteunt om nog bewuster in deze realiteit te staan, jouw unieke codes voor dit zonnestelsel te stabiliseren en veel meer te voelen hoeveel mogelijkheden er zijn om jouw oorspronkelijke leven te leven. Hierin krijgen we meer inzicht hoe de Pleiadische realiteiten zijn ingericht. De infrastructuur. De Spirit, de functies etc. Hierdoor gaan we een zeer essentieel communicatienetwerk weer in ons gevoels/gezichtsveld brengen. Een veld openen waarbinnen werkelijk gecommuniceerd wordt op een wijze die veel meer past bij heelheidswezens. Naast de lichtstructuren zullen we ook meer feeling ontwikkelen met de uitdagingen die ook aanwezig zijn (geweest) in verschillende Pleiadische constellaties.
En natuurlijk, allemaal leuk en aardig! Maar wat heb je eraan op Aarde wanneer je weet hoe het in verschillende Pleiadische constellaties werkt? Het gaat eigenlijk vooral om oorspronkelijke energiebanen in onszelf die door de vrije wil-zone heen dienen te stromen, die een groter percentage van ons gevoelsveld/ons hart en onze hersencapaciteit dienen te herstellen. In deze resonantievelden/trillingszones kun je veel meer zien en ervaren wat jouw mogelijkheden zijn en waarom jij in deze diepte in dit zonnestelsel aanwezig bent. Tegelijkertijd dient het verstoorde signaal tussen de neurologische/fysieke realiteit van de mens op Aarde en Alcyone herstelt te worden. Voor de raad van Alcyone is dit ook heel belangrijk, omdat wanneer wij weer bewust in het midden zijn, als ambassadeurs, kunnen wij de diepte van dualiteit zichtbaar maken, waardoor we het Alcyone licht er doorheen kunnen geleiden. Onszelf weer helemaal innemen als oorspronkelijke wezens. De Raad van Alcyone begeleidt de doorstroming binnen ons zonnestelsel, om weer in de eerste kernlaag van het eenheidsbewustzijn te zijn.
Tijdens deze 3 avonden zullen we verschillende meditaties/bekrachtigingen doen om de Aarde-Alcyone alliantie te ervaren. De reikwijdte van dit bewustzijn in jezelf. De Pleiadische Oorsprong Template op Aarde zorgt voor een constant, zinderend, extatisch gevoel waarbinnen het eerste stadium van eenheidsbewustzijn wordt beleefd. Wat voor ons al een allesomvattende ervaring is op Aarde, maar daarin ook beseffend dat je van daaruit in één energiebaan bent, van de druppel van de oceaan, naar meerdere druppels, om uiteindelijk in je eigen hologram weer samen te vallen met oneindige reikwijdtes van de oceaan.
We gaan dus een belangrijk communicatienetwerk in werking zetten, waarin we heel bewust kennismaken met ons ambassadeurschap in relatie tot de Council of Alcyone, in gelijkwaardigheid.
We gaan een Bron-Lichtfeestje bouwen. Je bent mega welkom om als mens en galactisch wezen aanwezig te zijn. Moge de Aarde/Alcyone alliantie heel bewust worden ervaren. Moge het ambassadeurschap nog bewuster aanwezig zijn in ons.
Het is een uniek kijkje, een unieke ervaring, waarin we de trillingszone in gaan van het leven binnen de Pleiaden, beseffend/voelend dat dit eenheidsveld IN ons aanwezig is.
Ik heb er heel veel zin in.
De Zooms zijn op donderdagavond 10 februari 2022, dinsdagavond 15 en woensdagavond 16 februari 2022. Alle 3 de Zooms beginnen om 19:00u en eindigen rond 22:15 uur. De link die iedereen ontvangt is de link voor alle 3 de avonden. De uitwisseling is 40 euro per deelnemer. Mocht je niet live deel kunnen nemen maar wel de opnames willen, dan is de uitwisseling tevens 40 euro per deelnemer. Aanmelden kan via galacticheartcentre@yahoo.com of via Telegram.
Na opgave zal ik zsm een praktische mail toesturen.
Voel je aub vrij om deze tekst door te sturen aan eventuele geinteresseerden.
Wie weet tot dan.
With love, Nanco Immanuël