The Galactic Center: The Presence of Infinity

Hallo lieve mensen, op zondag 29 augustus 2021 geven Nanco Immanuël en Niki la Fleur een live-workshopdag in Gravendeel, vlakbij Dordrecht. Als eerste willen wij Daniëlle enorm bedanken voor het welkom heten in haar centrum en het gezamenlijk organiseren!

Deze unieke workshopdag is een diepgaande, multidimensionale reis in het Galactisch Centrum, waar het centrale geheugen aanwezig is van al-dat-is. Nanco en Niki zijn heel bekend in deze bewustzijnsvelden en zullen vanuit het veld meer inzage en feeling bieden om het oneindige liefdesveld van het Galactisch Centrum te betrden.
Het Galactisch Centrum is jouw vrije reis als oneindige Bron. Het Galactisch Centrum is een complete bibliotheek, een onbevlekte aanwezigheid, waarbinnen jij de toegang bent tot alles wie jij bent. Het Galactisch Centrum is de aanwezigheid en de ademhaling van oneindige liefde. De oneindige Bron in jou. Het Galactisch Centrum is het volledige geheugen van wie jij werkelijk bent en dit bewustzijn staat je toe om alle gelaagdheden binnen je psychologie helder te hebben. Het is de samenkomst der delen, wetende dat al de aspecten van jezelf één zijn. Alle uithoeken van de ziel, alle fragmenten zijn hier inzichtelijk. Het Galactisch Centrum is je innerlijke overzicht en de erkenning van alles wat je voelt, in de grootste dieptes. Wat is het wat je dagelijks voelt en ervaart en waar komt het vandaan?
In het Galactisch Centrum is er pure aanwezigheid van Christus-energie, en alle verdere, oneindige expansies daarvan. Het zijn gerealiseerde bewustzijnswezens en we worden uitgenodigd om hier onszelf weer te erkennen in deze grootsheid. Het is de tijd om onze essentie-bibliotheek, ons al-bewustzijn weer in te nemen. Wij zijn Bron, en de belichaming van Bron. Wij zijn de Aardse, menselijke toepasbaarheid van deze oneindige liefde.
Tijdens deze dag gaan we verschillende reizen maken naar het ontstaan van het innerlijke Galactisch Centrum om er meer feeling mee te krijgen. Wat is het Galactisch Centrum in jou en wat is de impact van dit bewustzijn binnen jouw alledaagse leven? Hoe kun je je leven navigeren wanneer je in de Bron van deze aanwezigheid en beweging bent? Hoe kun je juist vanuit het Galactisch Centrum jouw rechtmatige plek als christus-wezen weer voelen, ervaren en innemen? Hoe kan het absolute zijn, het ervaren/bewegen en creërende aspect volledig samenzijn/samenvallen?
Er zal een diepgaand inzicht ontstaan in de werkzaamheid van het Galactisch Centrum, een wereld waarin de belevingswereld op alle vlakken totaal anders is dan het leven in het matrix-model van de Aarde.
Tijdens deze dag zal er kennis uitgewisseld worden over de alchemie van dit bewustzijn en hoe hier nog meer in aanwezig te zijn in je dagelijkse leven. Ook zullen er 2 krachtige energietransmissies plaatsvinden die jou ondersteunen om heel bewust het ontstaan van het Galactisch Centrum te betreden, zodat jij de aanwezige impuls bent die hier vrij aanwezig kan zijn. Ook zal er meer feeling ontstaan met jouw heelheid en jouw aanwezigheid in de grote galactische bibliotheek. You are a realised christ being!
Het belooft een zeer diepgaande dag te worden waarin het hart van je oneindigheid zoveel meer voelbaar wordt. Je bent van harte welkom om deel te nemen.
De dag is op zondag 29 augustus 2021. We beginnen om 10:30 uur en eindigen rond 17:30 uur. De inloop is vanaf 10:00u. De uitwisseling is 75 euro per deelnemer… De workshop wordt gehouden in Gravendeel. Meer info volgt…