The Golden Circle

16 juni 2024

Workshop: De Gouden Cirkel (in Veldhoven, Noord-Brabant)

Lieve, prachtige mensen,

Op zondag 16 juni geven Eugène, Monique en Nanco een co-creatieve workshopdag bij Bewustzijn-centrum ‘De Verbinding’, Scherpenering 15 Veldhoven. Ontzettend mooi en bijzonder om dit in ‘De Gouden Cirkel’ met elkaar vorm te geven, en samen te ‘zijn’ met en in een krachtige groep!
Deze dag staat in het teken van het Gouden Tijdperk, waarin we als mensen samenleven vanuit het Gouden Bewustzijn en op de mogelijkheden die we in ons dragen. Vol-ledig van binnenuit leven en elkaar aanrakend in dit constante, groeiende creatiepotentieel. Een veld van gezonde individualisering en een samenveld waarin ieders vermogens, aanwezigheid, hart en werkelijke blauwdruk wordt aangeraakt. Het is ‘ZIJN’ in volle waardigheden als scheppende wezens. De Goud-standaard is een kosmische alchemie. Goud als het epicentrum van het bewustzijn op waarde. Dé GOUD-essentie wordt heel bewust op AAN gezet.
Tijdens geleide meditaties/transmissies/bekrachtigingen zal een nieuwe diepte worden toegevoegd aan wat het Gouden Tijdperk is en welke informatie-voorzieningen hier allemaal mee te maken hebben. Hoe kunnen we het Gouden Bewustzijn meer handen en voeten geven? Welke verantwoordelijkheid neem jij? Welke praktische stappen kun jij maken om in overvloed te leven, en jezelf vrijer te maken van matrix-werkelijkheden? Het gaat erom dat we als mensheid elkaar blijven ondersteunen en verbinden om mogelijkheden voelbaar en zichtbaar te maken.
We kijken er weer enorm naar uit!
Deze workshop/samenkomstdag is op zondag 16 juni a.s. van 10.00 tot 17.00 uur. 
Het adres is:
Bewustzijn-centrum ‘De Verbinding’
Scherpenering 15 Veldhoven.
De bijdrage voor deze dag is € 22.00 en neem iets voor de potluck. 
We zouden het fijn vinden als jij op het eind van de dag nog een innerlijke bijdrage wilt geven, waardoor het voor ons mogelijk is De Gouden Cirkels in Nederland te blijven organiseren.

We beginnen om 10.00 uur. Inlooptijd 09.30 uur.
Aanmelden graag via wij@goudentijdperk.nl
Gaan we je ontmoeten zondag 16 juni a.s.?
Lieve groet,
Nanco, Monique en Eugène 

PS: Ken je mensen die ook interesse hebben om in De Gouden Cirkel aan te sluiten dan zijn deze natuurlijk ook van harte welkom.  Over de Gouden Cirkels:

Gouden Cirkels

In een veilige setting van de Gouden Cirkels inspireren we elkaar en kunnen we gevoelige thema’s die ons in het dagelijks leven bezighouden, samen delen. Je staat er niet meer alleen voor!

We leven nu eenmaal in een bijzondere tijd en het roept om één-heid en daadkracht om een Nieuwe Hart-gedragen Wereld te creëren. Genoeg is genoeg. De waanzin moet stoppen. Wij hebben Goud in handen! Wij gaan staan! 

Doe je mee?

Gouden Licht

Onze gezamenlijke opdracht is om het Gouden Licht over heel Nederland te verspreiden. Wij gaan ons verbinden met alle Gouden Cirkels en alle andere prachtige initiatieven, die vanuit individuele kwaliteiten en gouden handjes worden opgezet en ook vanuit bewuste groepen. 

Gouden Tijdperk

Wil je ook zichtbaar zijn in het Gouden Tijdperk, je hier vertrouwd voelen én de verbinding aan gaan met liefdevolle mensen? Door je voornaam, familienaam, woonplaats, mailadres en indien mogelijk je activiteit/ initiatief aan ons door te geven, zul je worden opgenomen in onze database. Hoe meer zielen, hoe meer bewuste mensen zich samenvoegen, des te groter de WIJ. 

Website

Wij hopen dit jaar dat de website www.goudentijdperk.nl online gaat komen. Je zult toegang krijgen tot deze website, als je je hebt aangemeld. Op deze website wordt Nederland in kaart gebracht en kun je je gaan verbinden met mensen zoals jij, die vanuit autonomie in vrijheid leven en vol vertrouwen krachtig staan. Vanuit die verbinding kunnen we iets betekenen voor de Nieuwe Vrije Vredige Wereld door het organiseren van allerlei initiatieven waar wij geld niet meer zien als een verdienmodel, maar slechts als een innerlijke gift, zodat WIJ ALLEN in onze eigen unieke creatiekracht kunnen blijven.

Nieuwsbrief

We houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, als je je hebt aangemeld. 

Zien we jou bij de volgende Gouden Cirkel of organiseer jij er zelf eentje waar prachtige zielen met elkaar verbinden?  Laat het ons weten, zodat we jouw eigen Gouden Cirkel aan veel mensen kunnen kenbaar maken. Heb je hierover vragen, neem dan via mail contact met ons op. 

En ken je iemand in jouw omgeving die ook een liefdevolle verbinding zoekt met mooie zielen? Laat hem/haar zich dan ook aansluiten bij het Gouden Tijdperk.

Aan jouw enthousiasme zal het niet liggen. 

Vergeet je je niet aan te melden? Meld je aan via wij@goudentijdperk.nl

Met vredige groet,

Namens de initiatiefnemers van de Gouden Cirkel

Nanco, Eugène en Monique 

PS: Het Gouden Tijdperk roept om samen zichtbaar te worden in de Nieuwe Vrije Vredige Wereld waar wij allen geld niet meer zien als een verdienmodel,  maar slechts als een innerlijke gift, zodat we allemaal in onze eigen unieke creatiekracht kunnen blijven.