The Golden Dutch Tour: Amsterdam

Hallo lieve mensen,

Op donderdag 27 juni 2024 ga ik een nieuwe dag organiseren van The Golden Dutch Tour, waarbij er een nieuwe tour door onze prachtige hoofdstad Amsterdam wordt gehouden. We gaan de formule, de innerlijke kaart, alchemie en betekenis van Amsterdam meer voelen/zien/waarnemen.

De Golden Dutch Tour zijn dagen op locatie, waar we met een intieme groep primaire informatievoorzieningen in beweging gaan brengen op krachtplekken/drukpunten in Nederland. Er is veel informatie over onze herkomst als wezens aanwezig, opgeslagen in onszelf, in de natuur, in kerken en musea. The Golden Dutch Tour is een bijdrage om de Nederlandse levenskracht te herinitiëren, zodat de innerlijke blauwdruk wat je hier komt doen helderder wordt. Wat wenst hier geopend en gerealiseerd te worden? Hoe werkt het Nederlandse DNA in jou?

Nederland is een bandbreedte in onszelf waarbinnen we een rode draad aanleggen vanuit Bron-oorsprong door de vallen van bewustzijn heen. De intentie is om een veld in werking te zetten waarbinnen de volledige informatievoorziening, stap voor stap, wordt geinstalleerd recht door de matrixen heen. Bron IS en beweegt recht door dit hologram heen. Jij bent Bron. Het Bron-Zijn weer opnieuw in de ‘ether’ zetten, zodat het hier volledig gevoeld en ervaren kan worden. Nederland initieert een werkelijkheid waarin we alles weer communiceerbaar maken. Innerlijke alchemie, galactische geschiedenis, oorspronkelijkheid, vallen-in-bewustzijn, de ware aard van de psychologie van het bewustzijn. Nederland is het oer-geheugen van wat initiatiekracht is. Een geboorterecht die in ons is om de koers uiteen te zetten hoe jouw realiteit is en gaat verlopen, recht door tijd en ruimte heen. De kapiteinen van het schip, levend in Bron-alchemie, bewegend door de overtuigingssystemen van geloof en new-age.

Binnen Nederland is Provincie Noord-Holland de code van veldhoederschap. Het veld stabiel houden van wat het innerlijke Nederlandse veld IS. Ook is het vol bewustzijn op wat het veld betekent, gevoelsmatig, vanuit het hart. Stemvork zijn zodat het bewustzijnsveld op alle lagen vrij door kan stromen, kan bewegen, kan materialiseren, kan wortelen. Wezens mogen volledig in hun eigen unieke kracht staan.

Hierbinnen is Amsterdam de kern van de zijns-staat. Wat is Nederland? En wat ben jij als wezen? De kernkracht van wat een wezen werkelijk is. Amsterdam is eigenlijk de innerlijke wereldhoofdstad van de kernidentiteit van wezens. Amsterdam is het geheugen tot de volledige vrije expressie van jouw ZIJN. Tijdens deze dag gaan we Amsterdam heel bewust beleven en zal ik veel meer verhelderen wat Amterdam eigenlijk is. Hoe ziet de kaart van Amsterdam eruit? Wat is die kaart in onszelf, in ons bloed, in ons DNA? Welke informatie symboliseert Amsterdam? Wat is het in onszelf wat hier geprogrammeerd is als plaatjes buiten onszelf? Wat is de impact van de krachtplekken op het menselijke bewustzijn op Aarde?
Tijdens deze tour gaan we wandelen en op verschillende plekken mediteren/bekrachtigen, voelen en erkennen. Formules in werking zetten m.b.t. de mystiek van het wonder van Amsterdam. We zullen langs gaan bij de Sint-Nicolaas-Basiliek, de Dam, de Kalverstraat, de Papegaai (Petrus-en-Pauluskerk), Begijnhof en de Westerkerk, waar de tombe van Rembrandt is geinstalleerd. De Westerkerk is de doorgang tot het dossier ‘de dood’ in het Nederlandse DNA. De formule zal heel bewust door ons als groep in werking worden gezet.
Het wordt een bekrachtigende, gezellige, dynamische en afgestemde dag, recht door de drukte van wereldstad Amsterdam. Laten we een weg banen in onszelf om het Amsterdamse immuunsysteem verder op te bouwen. Staan vanuit je ZIJN recht door de schillen van het niet-zijn.
Je bent van harte welkom om mee te reizen.

Deze dag is op donderdag 27 juni 2024. We beginnen om 10.30 uur en eindigen rond 17:00u uur. De uitwisseling is 40 euro per deelnemer. Dit is excl. lunch.
Deze dag vindt doorgang bij een minimum van 10 mensen. De maximale groepsgrootte is 20 mensen. Wanneer het minimum aantal deelnemers is bereikt zal ik dit iedereen laten weten!
Opgeven kan via galacticheartcentre@yahoo.com . Ik wil iedereen vragen om slechts op te geven wanneer je werkelijk een commitment voelt!

Annuleringsvoorwaarde: Bij afmelding binnen 48 uur voor aanvang van de dag wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Bij aanmelding gaat iedere deelnemer hiermee akkoord.