The Golden Hathor Universe

Aloha lieve mensen,

Wat vind ik het ontzettend mooi om aan te kondigen dat ik op zondag 31 Maart 2024 in Haarlem (Noord-Holland), zal zijn voor een live activatiedag/workshop. Ik wil Mimi van harte bedanken voor het openstellen van haar ruimte en het mede mogelijk maken van deze dag!

Deze dag zal gaan over ieders unieke toegang tot het Gouden Hathors Universum. Het ontstaan van het Hathor-bewustzijn! Wat zijn de Hathors binnen All-of-Creation (The Alchemist Gold)?

De Hathor-civilisaties zijn één der meest geavanceerde civilisaties in het multiversum. Zij zijn eigenlijk de Bron van waaruit alles wat wij als Moeder zijn gaan ervaren is ontstaan. De Moeder van de Moeders, zoals in het Oude Egypte staat aangegeven. De Hathors zijn onze vrije toegang tot alles wat Moeder is en waar Moeder vandaan komt. Het is het het oorspronkelijke draagvlak dat alle informatie en alchemie manifest kan worden in wezens op Aarde. De Moeder als een innerlijke, alchemistische werkelijkheid, wiens aanwezigheid reikt ver voorbij alle man-vrouw, mannelijk-vrouwelijk en zielenprogramma’s die op Aarde actief zijn. De Hathors zijn de Hoeders van de Tonen van Moeder, haar ontstaan, haar gehele infrastructuur. Dit betekent dat wanneer jij Hathor wordt in jezelf, je eigenlijk al jouw Moedervermogens aan kunt zetten. Volledig bewust en precies kunt ervaren, zoals het is. En daar waar Moeder is, is Bron manifest geworden, recht door alle werkelijkheden heen. De Hathors zijn bibliothecaressen van de gehele evolutie van Moeder-bewustzijn in de kosmossen. Voor onze cycli op Aarde betekent dit ook dat de Moederwond volledig geheeld wordt, omdat Moeder in jou Heel is. Die Hathor-Toon en haar heelheidsbewustzijn is dan in jou. Het is een oer-werkelijkheid die is en inklikt, recht door de fysieke, biologische programmeringen.

Tijdens deze workshop gaan we verschillende, interdimensionale reizen maken in onszelf, om ons geboorterecht in het Gouden Hathor-Moeder universum bewust in beweging te brengen. We gaan werken met de unieke, innerlijke Golden Solar Gates, de Zonneportalen die aanwezig zijn in dit Hathor-veld. Dit zijn de oorspronkelijke Hathor-lichtvelden, waarbinnen jij vanuit jezelf Moeder volledig kan belichten. Jezelf te verblijden met de alchemistische essentie van Moeder. Het ontstaan van Moeder. Daar waar alle concepten die daar overheen zijn gelegd ophouden te bestaan. Moeder, dat ben jij, Moeder in jou is heel. De impact van een heelheids-Moeder-bewustzijn, ervarend in jezelf, is allesomvattend. Want hierdoor kan jouw Kosmische AL-bewustzijn ervaren worden. De oorspronkelijke Bron-ervaring, die niet alleen IS, maar ook kan bewegen. Dit is waar Hathor samenkomt met het oorspronkelijke Isis-bewustzijn.

Door het unieke Hathor-lichtveld, de zonneportalen, te ervaren, ontstaat er dus een rechtstreekse doorgang in de Gouden Bibliotheek. Wat is goud? En hoe kan jouw gehele lichaam de gouden levenskracht weer ervaren? Wat is er nodig in het Gouden Tijdperk? Hoe gaat goud werken? Welke rol heeft goud in jou en in de planetaire ervaring? Wat is de blauwdruk van Haarlem en hoe loopt dit samen met de Hathor-codes?

Tijdens deze workshop gaan we terug naar de reikwijdte van ons eigen Hathor-Zelf. We gaan verschillende transmissies/meditaties doen om heel gericht met deze heelheidskracht te werken. We gaan het in beweging brengen. We gaan de Hathors en hun unieke communicatiesysteem in onszelf ervaren. Ook zullen we voldoende ruimte inbouwen voor informatie/kennisuitwisseling, tonen, beweging en een unieke groepsinteractie om deze essentiecoderingen meer in te passen in het alledaagse, praktische leven. We gaan heerlijk de diepte in.
Je bent van harte welkom om aanwezig te zijn en deze dag mede vorm te geven! Wie weet tot dan.

Deze live-activatiedag/workshop wordt gehouden op zondag 31 Maart 2024 in Haarlem. We beginnen om 10:30 uur en eindigen rond 17:15 uur. De inloop is vanaf 10:10 uur. De uitwisseling is 80 euro per deelnemer. Dit is incl koffie/thee en versnaperingen.
De dag is in een intieme setting. Er is een select aantal plekken beschikbaar.
Je kunt je opgeven via galacticheartcentre@yahoo.com . Ik zal iedere opgave bevestigen en daarna ook een praktische informatie-mail toesturen.

Annuleringsvoorwaarde: Bij afmelding binnen 48 uur voor tijd dient het volledige workshop-bedrag te worden voldaan. Bij aanmelding gaat iedere deelnemer hiermee akkoord.