The Golden Jerusalem: The Kingdom of Jordan Records

Over de blauwdruk van Jordanië, het Midden Oosten, Petra en de verhouding met het Gouden Jerusalem. Welke innerlijke alchemie vertegenwoordigd het? Jerusalem is de code voor de volledige doorgronding van de ‘onbevlekte ontvangenis’ en de final liberation of humanity. Zelfrealisatie, ascension…..We gaan veel werken met de krachten van Petra en de galactische geschiedenis achter het Koninkrijk van Jordanië. De codes voor de doorgronding en de beëindiging van het galactische oorlog convenant van Orion-Sirius.

Meer info volgt…