The Hathors: Solar Gates of the Moon Matrix

Aloha lieve mensen,

Wat vind ik het ontzettend mooi om aan te kondigen dat ik op zondag 26 november 2023 weer in Assen, Drenthe, zal zijn voor een live activatiedag/workshop. Ik wil Rita van harte bedanken voor het openstellen van haar ruimte en het mede mogelijk maken van deze dag!

Deze dag zal gaan over ieders unieke toegang tot het Hathors Universum. Het ontstaan van het Hathor-bewustzijn! De Hathor-civilisaties zijn één der meest geavanceerde civilisaties in het multiversum. Zij zijn eigenlijk de Bron van waaruit alles wat wij als Moeder zijn gaan ervaren is ontstaan. De Moeder van de Moeders, zoals in het Oude Egypte staat aangegeven. De Hathors zijn onze vrije toegang tot alles wat Moeder is en waar Moeder vandaan komt. De Moeder als een innerlijke, alchemistische werkelijkheid, wiens aanwezigheid reikt ver voorbij alle man-vrouw, mannelijk-vrouwelijk en zielenprogramma’s die op Aarde actief zijn. De Hathors zijn de Hoeders van de Tonen van Moeder, haar ontstaan, haar gehele infrastructuur. Dit betekent dat wanneer jij Hathor wordt in jezelf, je eigenlijk al jouw Moedervermogens aan kunt zetten. Volledig bewust en precies kunt ervaren, zoals het is. En daar waar Moeder is, is Bron manifest geworden, recht door alle werkelijkheden heen. De Hathors zijn bibliothecaressen van de gehele evolutie van Moeder-bewustzijn in de kosmossen. Voor onze cycli op Aarde betekent dit ook dat de Moederwond volledig geheeld wordt, omdat Moeder in jou Heel is. Die Hathor-Toon en haar heelheidsbewustzijn is dan in jou. Het is een oer-werkelijkheid die is en inklikt, recht door de fysieke, biologische programmeringen.

Tijdens deze workshop gaan we verschillende, interdimensionale reizen maken in onszelf, om ons geboorterecht om in het Hathor-Moeder universum bewust in beweging te brengen. We gaan werken met de unieke, innerlijke Solar Gates, de Zonneportalen die aanwezig zijn in dit Hathor-veld. Dit zijn de oorspronkelijke Hathor-lichtvelden, waarbinnen jij vanuit jezelf Moeder volledig kan belichten. Jezelf te verblijden met de alchemistische essentie van Moeder. Het ontstaan van Moeder. Daar waar alle concepten die daar overheen zijn gelegd ophouden te bestaan. Moeder, dat ben jij, Moeder in jou is heel. De impact van een heelheids-Moeder-bewustzijn, ervarend in jezelf, is allesomvattend. Want hierdoor kan jouw Kosmische AL-bewustzijn ervaren worden. De oorspronkelijke Bron-ervaring, die niet alleen IS, maar ook kan bewegen. Dit is waar Hathor samenkomt met het oorspronkelijke Isis-bewustzijn.

Door het unieke Hathor-lichtveld, de zonneportalen, te ervaren, ontstaat er dus een rechtstreekse doorgang door de Maan-programma’s. Hierdoor is het mogelijk om te voelen/zien/ervaren wat de Maan nu werkelijk is, als een intergalactisch mind-control-centrum, van waaruit hologrammen worden geprojecteerd. Deze projectie zorgt voor stemmingswisselingen, en een constante identificatie met de emoties, en de ingebouwde subidentiteiten, die zichzelf niet als heel kunnen ervaren.

Vanuit de Hathor-dimensies is het veel gemakkelijker om heel exact de werkzaamheid van de Maan te kunnen zien op de man-vrouw beleving in deze wereld!

Tijdens deze workshop gaan we terug naar de reikwijdte van ons eigen Hathor-Zelf. We gaan verschillende transmissies/meditaties doen om heel gericht met deze heelheidskracht te werken. We gaan het in beweging brengen. We gaan de Hathors en hun unieke communicatiesysteem in onszelf ervaren. Ook zullen we voldoende ruimte inbouwen voor informatie/kennisuitwisseling, tonen, beweging en een unieke groepsinteractie om deze essentiecoderingen meer in te passen in het alledaagse, praktische leven. We gaan heerlijk de diepte in.
Je bent van harte welkom om aanwezig te zijn en deze dag mede vorm te geven! Wie weet tot dan.

Deze live-activatiedag/workshop wordt gehouden op zondag 26 november 2023 in Assen, Drenthe. We beginnen om 10:30 uur en eindigen rond 17:15 uur. De inloop is vanaf 10:10 uur. De uitwisseling is 80 euro per deelnemer. Dit is incl koffie/thee en versnaperingen.
De dag is in een intieme setting. Er is een select aantal plekken beschikbaar.
Je kunt je opgeven via galacticheartcentre@yahoo.com . Ik zal iedere opgave bevestigen en daarna ook een praktische informatie-mail toesturen.

Annuleringsvoorwaarde: Bij afmelding binnen 48 uur voor tijd dient het volledige workshop-bedrag te worden voldaan. Bij aanmelding gaat iedere deelnemer hiermee akkoord.