The Hungarian Blueprint

Hongarije is één van die landen die een enorme impact heeft op het basisfundament van alles wie wij hier zijn en hoe wij onszelf hier ervaren. De Balkan-landen weerspiegelen een oneindige reikwijdte in ons bewustzijn en een formule of heel gericht volledig te wederkeren in het eenheidsbewustzijn. Net als vele andere Balkan-landen hangt er iets dieps mystieks over Hongarije heen. Iets wat gecommuniceerd wil worden: Iets wat gezien wil worden. Niet voor niks stond Hongarije mede aan de basis van de Eerste Wereldoorlog (Oostenrijk-Hongarije). Dit betekent dat de blauwdruk van dit land, met haar unieke energie, gebruikt werd om de elitaire agenda te dienen. Hierin wetende dat de mind-controllers van dit hologram heel goed weten welk land wat vertegenwoordigd in een intergalactische zielenpsychologie.

Hongarije staat aan de basis van de oorspronkelijke cyclus waarbinnen we onszelf volledig kunnen ervaren vanuit ons werkelijke evenbeeld. Hongarije is de overtoon van het evenbeeld. Binnen jouw oneindige bibliotheek ben je één met Bron en is de harmonische overtoon waarbinnen jij BENT, je veilig voelt en volledig kunt bewegen binnen het zijn wie je werkelijk bent. Binnen dit evenbeeld ben jij het veld en de innerlijke expanderende creatie. Hongarije en Oostenrijk vormen samen een formule om te leven vanuit oorspronkelijke voorbestemming. Hongarije is als een motor die de beweging van vrijheid weerspiegelt, initieert en groter laat worden. Hongarije is de motor van de beweegbaarheid van de innerlijke Moeder, waardoor dit bewustzijn steeds meer in het werkelijke zijn en voelen van creatie is en kan zijn. Hongarije is als een naald, een opening binnen het matrix model waarbinnen de mensheid werkelijk kan leven vanuit de Bron-frequentie waarbinnen jouw evenbeeld, je Bron-identiteit gewaarborgd is. Het is een vrije doorgang door alle projecties waarbinnen jij rollen en maskers hebt aangenomen. Hongarije is de groeiende speelruimte van innerlijke Moeder die vanuit haar hart weet en voelt wat het is om de Bron van creatie is. Hongarije is een ontlading. Wanneer werkelijk gevoeld wordt dat je wordt gedragen door je oorspronkelijke evenbeeld en kunt leven waar je voor gekomen bent kan de slang haar oude huis loslaten. Hongarije ‘duwt’ je uit je oude draken-en-slangenhuid.
Hongarije is een micropunt van een oorspronkelijke, galactische cyclus, een cyclus in het zonnestelsel waarbinnen mensen gaan leven vanuit het oorspronkelijke evenbeeld. Het vanuit het hart recht houden van je evenbeeld. Het gaat om het basisfundament van identiteit.
Binnen deze ervaringszone is er eenheid, wordt er eenheid beleefd en weten we precies hoe we eenheid dienen te scheppen binnenin onszelf en binnen onze omgeving. Hongarije kent de formule van het veld waarbinnen juist de eenheidsschepping de mensheid bevrijd van limitaties in denken/voelen en creëren.
Hongarije is een land dat het hart van de draak weet aan te raken. Het heeft ook het vermogen om de overtoon aan te zetten waardoor je jezelf kunt bevrijden van diepe geloofsovertuigingen rondom wie jij bent, hier als mens en binnen de vele gelaagdheden van de ziel. Hongarije heeft het vermogen om het epicentrum van scheve identiteitsvorming aan te raken. Het kent het centrale geheugen van de archontische/demiurg scheppingen die het evenbeeld van de mensheid projecteren en naar hun hand zetten. Hierdoor leven deze krachten van de menselijke afwezigheid binnen de harmonische toon van zijn en creatie.
Tijdens deze avond zullen we hier vanuit de oorspronkelijke Bron-cycli wijzigingen in gaan maken. We gaan Hongarije diep voelen. Ook zal er meer helder worden hoe Hongarije in jezelf werkt. En ook hoe de verbinding met Oostenrijk werkt. Waarom vloeiden deze blauwdrukken door tijdslijnen heen samen om een basisfundament te bieden voor de toon van de eerste wereldoorlog, waarin deze oorlog symbool stond voor de 1, de basis van oorlogsbewustzijn?
Tijdens deze avond gaan we werken met verschillende krachtplekken van Hongarije, waaronder grotendeels de bijzondere hoofdstad Boedapest. We gaan werken met het Vissersbastion, de werkzaamheid van de DONAU, de Sint Mathiaskerk, de Sint Stefanusbasiliek. Wat is Budapest binnen dit bovenstaande plaatje? Ook werken we met de codes van het Balatonmeer, het Bükk-gebergte en de stad Eger.
De oer-frequentie van Hongarije ondersteunt om volledig stevig en stabiel te staan in je werkelijke basis. Tijdens de meditaties en kennisuitwisseling zullen we hier extra bekrachtigingen op doen.
Het wordt weer een zeer diepgaande avond. Je bent van harte welkom om deel te nemen.
Deze Zoom avond is op donderdag 26 augustus 2021. We beginnen om 19:00u en eindigen rond 22:30u. Inloggen kan vanaf 18:50u. De uitwisseling is 15 euro per deelnemer, ook wanneer je niet live kunt deelnemen en graag de opname wilt. Je kunt je aanmelden via galacticheartcentre@yahoo.com . Na aanmelding zal ik zsm een praktische mail toesturen. Voel je aub vrij om deze mail door te sturen aan eventuele geinteresseerden. Hartelijk dank en wie weet, tot dan.

Love, Nanco Immanuël