The Korea Blueprint: Being the ONE

Over de blauwdruk van vooral Zuid-Korea, in relatie tot Noord-Korea….Hoe zit dit in elkaar?