The Library of Alexandria: The Egyptian/Macedonian Records of Alexander the Great

Deze Zoom zal gaan over het ultra-geavanceerde script dat in werking is gezet via Alexander de Grote en de multi gelaagdheid van de bibliotheek van Alexandria, Egypte. Deze Zoom zal een innerlijk overzicht bieden m.b.t. de impact van Alexander de Grote’s psychologie en de oorzaak/gevolg realiteit die hierdoor nu nog voelbaar is in de hedendaagse psychologie. Het werkt door in het onbewuste, in het individu en binnen het collectief.

Alexander de Grote is aanwezig binnen de gespletenheid, de spagaat van de mannelijke psychologie. Alexander de Grote herbergt het subtiele schaduwprogramma dat is ontstaan als de basis van de bouwpakketten van de mannelijke, fysieke, biologische lichamen. In oorsprong is er een grootsheid, een maximale reikwijdte van de innerlijke Geest. De Geest die toegang heeft tot het AL en de alchemie van de zonneschijven. Het gaat om volledig zichtbaar zijn en het kunnen leven van de werkelijke ordening. Het toegang hebben tot de geboorte van de werkelijke grootsheid van je wezen. Het ‘materialiseren’ van The Great Spirit. Dit is een oorspronkelijke route. Via Alexander de Grote is er een experiment opgestart om een gevangenis te bouwen, een simulatie van 9 werelden, die leeft op het allerdiepte verlangen om je werkelijke grootsheid te leven. Dit is het epicentrum van de Archontische gevangenis: De ingang waarbinnen het licht simulatie programma is ingezet. Bij de creatie van deze gevangenis werden de mannelijke, fysieke lichamen gecreëerd binnen de collectieve blinde vlek en werd er een kloon gemaakt van de oorspronkelijke functie/het krachtenveld/het levensveld wat achter het mannelijke bewustzijn aanwezig is. Het heeft te maken met Orion en het inbreken in het geheugen van onsterfelijke liefde. Het controleraster rondom oneindigheid. In dit opgebouwde controleraster werd o.a. ook de reincarnatie-tijdslijn en cyclus als een bestaande realiteit ingevoegd, en het zijn de bouwstenen waarbinnen de subtiele schaduwroute van de werkelijke Geest is ingebouwd. Hier staat Alexander de Grote voor de VOORFASE voordat Jezus Christus ontstond: Het heeft te maken met de openingen van de verlossers-alchemie en de constante vicieuze cirkel waarbinnen de mensheid zichzelf ervaart.
Alexander de Grote was een experiment waarbinnen de mannelijke psychologie, zoals wij die kennen, in werd gevoegd. Een zaadje die een route introduceert waarbinnen je net je oorspronkelijke intentie en Geest niet kan zien, maar wel het verlangen gaat leven. De grootsheid, de reikwijdte nabootsend, niet meer wetend waar het nu werkelijk vandaan komt. Dit heeft een gigantische impact gehad op alles wat mannelijk is geworden en de druk op het mannelijke, biologische systeem. Het heeft een impact op alle levensvormen hier op Aarde.
Tijdens deze Zoom gaan we op verschillende lagen de Alexander de Grote psychologie verkennen. Tevens gaan we de blauwdrukken van (Noord)-Macedonië, Griekenland en Egypte tot één geheel smeden. Hoe zit dat Griekenland, Macedonië en Egypte stuk, waar juist Alexander in acteerde? Wat wordt hier nu werkelijk in gecommuniceerd? Wat is de Alexandria bibliotheek? Wat werd daar nu werkelijk in werking gezet? Waarom Egypte en de vortex van de Middelandse Zee? Welk programma werd via Alexander de Grote uitgeleefd en welke archieven werden naar Alexandria gebracht en vanuit welke inzet/intentie? Wie stuurde dit systeem aan en hoe kun je het doorgronden? En je eigen oerbewustzijn vrijmaken van dit ingebrachte schaduw-rasterwerk?
Hoe staat Macedonië centraal voor de doorgang door de zonnen-simulatie? Waarom heeft Macedonië de Zon in haar vlag?

Tijdens verschillende afstemmingen gaan we een eerste gevoelsmatige ingang in werking zetten om als waarnemer, als heelheidswezen in dit systeem te kunnen kijken. Hierin zullen de oerblauwdrukken van Macedonië, Griekenland en Egypte volop mogen gaan stromen!

Het wordt een zeer diepgaande, interdimensionale, psychologische Zoom, die ik ieder van harte kan aanbevelen. Let’s open things up!
Je bent van harte welkom om deel te nemen.
De avond begint om 19:00u en duurt tot 22:30 uur. Inloggen kan vanaf 18:50u. De uitwisseling is 15 euro per deelnemer. Je kunt je opgeven via galacticheartcentre@yahoo.com . Na opgave zal ik je zsm een praktische mail toesturen. Mocht je niet live deel kunnen/willen nemen is het ook mogelijk om de opname aan te vragen. Ook hiervoor vraag ik 15 euro.
Voel je aub vrij om deze tekst door te sturen aan eventuele geinteresseerden. Wie weet tot dan!
With love, Nanco Immanuël