The Order of the Rose

Lieve mensen,

Op woensdag 2 november 2022 geven Niki en ik een zelfrealisatiedag te Houten (Provincie Utrecht).
De dag zal een zeer diepgaande ervaring zijn waarin we in ons aards, menselijke en galactisch menselijke bewustzijn de reikwijdte van de Roos binnengaan. De Roos staat symbool voor de oorspronkelijke alchemie van de herrijzenis. Het volledig aanwezig zijn in jezelf, de zelfrealisatie van je eigen hologram, de lijn van gezonde individualisering en integratie van al jouw bewustzijnsvelden. De Roos is de inbedding en belichaming van onze zelfrealisatie, waarin het diepste aardse bewustzijn samen is met de reikwijdte van Source Spirit. Het is één. De Roos is de inbedding en de omhulling van onze volledig, intacte bibliotheek. En het is de frequentie van pure basisveiligheid waarbinnen jij jezelf volledig kunt ontwikkelen, met al je geuren en kleuren. Het is de intermenselijke integratie van onsterfelijke, oneindige liefde. Het is het vermogen om de veiligheid van ons oorspronkelijk voelen te ervaren met alle informatievoorzieningen die daarin aanwezig zijn. De Roos is het oneindige veilige gevoel die nodig is om te her-inneren wat zelfrealisatie is en hoe er een ‘bewustzijnsweg’ door de dood-ervaring heen beweegt. De roos is de stilte en de beweging waarin de gehele dood wordt afgepeld. (De verwelkte roos). De Roos trilt tot in het diepste van de Bron en de schaduwen van de Aarde om het oorspronkelijke voelen te herstellen. De Roos is oorspronkelijk voelen. De aanwezigheid van de roos trilt iedere verkramping los die is ontstaan door niet-bewust-aanwezig te zijn in je innerlijke moedercel. 

De Roos is de feeling en het bewuste geheugen van het oorspronkelijke conceptieproces. Dit is een alchemie die volledig aanwezig is in het bewustzijn. De Roos is de bibliotheek van bewust aanwezige en toegepaste conceptie. In stadia kunnen en mogen wij nu weer herinneren hoe dit in onszelf werkt en in de alledaagse praktijk. Ook is de roos de oerheling van het onbewuste conceptieproces. Tijdens de dag nemen Nanco & Niki je mee op verschillende reizen en stadia van de conceptie om volledig te voelen en zien wat de roos nu eigenlijk in ons is en wat haar oneindige bereik en werkzaamheid is. De roos als innerlijke alchemie waarin wij zelf weer kunnen voelen wat het betekent en altijd heeft betekent door de tijdslijnen heen. Hierin is de roos ook het micro/macro centrum in onszelf om de gehele schepping te kunnen ervaren in het oneindige NU. We zullen tijdens deze dag heel bewust een lijntje leggen tussen de innerlijke ervaring en de veelzijdigheid van de roos. Hoe ver reikt het wanneer je de roos ‘uitpakt’?
We zullen kennisuitwisseling, meditaties/transmissies en een lichaamsgerichte oefening doen om bewust aanwezig te zijn in de Bron van jouw eigen Roos: Daar waar de werkelijke frequentie IS en IS ontstaan. We kijken enorm uit naar deze dag en de reikwijdte waarbinnen we gezamenlijk aanwezig zullen zijn. Je bent van harte welkom om deel te nemen.
De workshopdag is op woensdag 2 november 2022. De dag wordt gegeven in Houten. Het adres zal met iedere deelnemer gedeeld worden na opgave.
We beginnen om 10:00u uur en eindigen om 16:15 uur. De inloop is vanaf 09:40u. De uitwisseling is 100 euro per deelnemer. Je kunt de dag contant betalen bij binnenkomst, of het bedrag overmaken naar NL19 INGB 0701 6631 46 tav NAB Nieling, onder de noemer: Roos 2 november 2022. Hartelijk dank!
Aanmelden graag via: galacticheartcentre@yahoo.com en niki.lafleur@gmail.com

Dit is een intieme dag voor maximaal 8 mensen. We zaten vol, maar er is een plekje vrijgekomen!

Annuleringsvoorwaarden: Bij afmeldingen van 48 uur voor tijd brengen we het gehele bedrag in rekening. Hou hier aub rekening mee bij eventuele aanmelding. De voorwaarde is ook van toepassing wanneer iemand afmeldt wegens ziek-zijn.