The Order of the Rose

Lieve mensen,
Op zondag 27 maart 2022 geven Niki en ik een workshopdag te Zuidvelde, Drenthe. De dag wordt gehouden in de Praktijk van Margreet Sanders. Margreet, we willen je van harte danken voor het openstellen van je prachtige ruimte, zo mooi gelegen, omgeven door het groen.De dag zal een zeer diepgaande ervaring zijn waarin we in onze aards, menselijke en galactisch menselijke bewustzijn de reikwijdte van de Roos binnengaan. De Roos staat symbool voor de oorspronkelijke alchemie van de herrijzenis. Het volledig aanwezig zijn in jezelf, de zelfrealisatie van je eigen hologram, de lijn van gezonde individualisering en integratie van al jouw bewustzijnsvelden. De Roos is de inbedding en belichaming van onze zelfrealisatie, waarin het diepste aardse bewustzijn samen is met de reikwijdte van Source Spirit. Het is één. De Roos is de inbedding en de omhulling van onze volledig, intacte bibliotheek. En het is de frequentie van pure basisveiligheid waarbinnen jij jezelf volledig kunt ontwikkelen, met al je geuren en kleuren. Het is de intermenselijke integratie van onsterfelijke, oneindige liefde. Het is het vermogen om de veiligheid van ons oorspronkelijk voelen te ervaren met alle informatievoorzieningen die daarin aanwezig zijn. De Roos is het oneindige veilige gevoel die nodig is om te her-inneren wat zelfrealisatie is en hoe er een ‘bewustzijnsweg’ door de dood-ervaring heen beweegt. De roos is de stilte en de beweging waarin de gehele dood wordt afgepeld. (De verwelkte roos). De Roos trilt tot in het diepste van de Bron en de schaduwen van de Aarde om het oorspronkelijke voelen te herstellen. De Roos is oorspronkelijk voelen. De aanwezigheid van de roos trilt iedere verkramping los die is ontstaan door niet-bewust-aanwezig te zijn in je innerlijke moedercel. 

De Roos is de feeling en het bewuste geheugen van het oorspronkelijke conceptieproces. Dit is een alchemie die volledig aanwezig is in het bewustzijn. De Roos is de bibliotheek van bewust aanwezige en toegepaste conceptie. In stadia kunnen en mogen wij nu weer herinneren hoe dit in onszelf werkt en in de alledaagse praktijk. Ook is de roos de oerheling van het onbewuste conceptieproces. Tijdens de dag nemen Nanco & Niki je mee op verschillende reizen en stadia van de conceptie om volledig te voelen en zien wat de roos nu eigenlijk in ons is en wat haar oneindige bereik en werkzaamheid is. De roos als innerlijke alchemie waarin wij zelf weer kunnen voelen wat het betekent en altijd heeft betekent door de tijdslijnen heen. 
We zullen kennisuitwisseling, meditatie en een lichaamsgerichte oefening doen om bewust aanwezig te zijn in de Bron van jouw eigen Roos: Daar waar de werkelijke frequentie IS en IS ontstaan. We kijken enorm uit naar deze dag en de reikwijdte waarbinnen we gezamenlijk aanwezig zullen zijn.Je bent van harte welkom om deel te nemen.
De workshopdag is op zondag 27 maart 2022. We beginnen om 10:30 uur en eindigen om 16:30 uur. De uitwisseling is 100 euro per deelnemer. 
Het is een vrij intieme setting met een beperkt aantal deelnemers. Aanmelden graag via: galacticheartcentre@yahoo.com Ongeveer 10 dagen voor tijd sturen we de adresgegevens toe.
Annuleringsvoorwaarden: Bij afmeldingen van 48 uur voor tijd brengen we het gehele bedrag in rekening. Hou hier aub rekening mee bij eventuele aanmelding.

DEZE WORKSHOP ZIT VOL. HET IS ALLEEN NOG MOGELIJK OM JE OP TE GEVEN VOOR DE ‘RESERVELIJST’.