The Order of the Rose

Lieve mensen,

Op dinsdag 27 september 2022 geven Niki en ik een zelfrealisatiedag te Brugge in België. De dag wordt gehouden in Centrum de Klaproos.
De dag zal een zeer diepgaande ervaring zijn waarin we in ons aards, menselijke en galactisch menselijke bewustzijn de reikwijdte van de Roos binnengaan. De Roos staat symbool voor de oorspronkelijke alchemie van de herrijzenis. Het volledig aanwezig zijn in jezelf, de zelfrealisatie van je eigen hologram, de lijn van gezonde individualisering en integratie van al jouw bewustzijnsvelden. De Roos is de inbedding en belichaming van onze zelfrealisatie, waarin het diepste aardse bewustzijn samen is met de reikwijdte van Source Spirit. Het is één. De Roos is de inbedding en de omhulling van onze volledig, intacte bibliotheek. En het is de frequentie van pure basisveiligheid waarbinnen jij jezelf volledig kunt ontwikkelen, met al je geuren en kleuren. Het is de intermenselijke integratie van onsterfelijke, oneindige liefde. Het is het vermogen om de veiligheid van ons oorspronkelijk voelen te ervaren met alle informatievoorzieningen die daarin aanwezig zijn. De Roos is het oneindige veilige gevoel die nodig is om te her-inneren wat zelfrealisatie is en hoe er een ‘bewustzijnsweg’ door de dood-ervaring heen beweegt. De roos is de stilte en de beweging waarin de gehele dood wordt afgepeld. (De verwelkte roos). De Roos trilt tot in het diepste van de Bron en de schaduwen van de Aarde om het oorspronkelijke voelen te herstellen. De Roos is oorspronkelijk voelen. De aanwezigheid van de roos trilt iedere verkramping los die is ontstaan door niet-bewust-aanwezig te zijn in je innerlijke moedercel. 

De Roos is de feeling en het bewuste geheugen van het oorspronkelijke conceptieproces. Dit is een alchemie die volledig aanwezig is in het bewustzijn. De Roos is de bibliotheek van bewust aanwezige en toegepaste conceptie. In stadia kunnen en mogen wij nu weer herinneren hoe dit in onszelf werkt en in de alledaagse praktijk. Ook is de roos de oerheling van het onbewuste conceptieproces. Tijdens de dag nemen Nanco & Niki je mee op verschillende reizen en stadia van de conceptie om volledig te voelen en zien wat de roos nu eigenlijk in ons is en wat haar oneindige bereik en werkzaamheid is. De roos als innerlijke alchemie waarin wij zelf weer kunnen voelen wat het betekent en altijd heeft betekent door de tijdslijnen heen. Hierin is de roos ook het micro/macro centrum in onszelf om de gehele schepping te kunnen ervaren in het oneindige NU. We zullen tijdens deze dag heel bewust een lijntje leggen tussen de innerlijke ervaring en kracht van de roos en de link met het Belgische DNA en wat er in België gerealiseerd wenst te worden.
We zullen kennisuitwisseling, meditaties/transmissies en een lichaamsgerichte oefening doen om bewust aanwezig te zijn in de Bron van jouw eigen Roos: Daar waar de werkelijke frequentie IS en IS ontstaan. We kijken enorm uit naar deze dag en de reikwijdte waarbinnen we gezamenlijk aanwezig zullen zijn. Je bent van harte welkom om deel te nemen.
De workshopdag is op dinsdag 27 september 2022. De dag wordt gegeven in Centrum de Klaproos. Het adres is: Gentpoortstraat 41, 8000 Brugge, België
We beginnen om 10:00u uur en eindigen om 16:30 uur. De inloop is vanaf 09:40u. De uitwisseling is 98 euro per deelnemer. Je kunt de dag contant betalen bij binnenkomst, of het bedrag overmaken naar NL19 INGB 0701 6631 46 tav NAB Nieling, onder de noemer: Brugge 2709. Hartelijk dank!
Aanmelden graag via: galacticheartcentre@yahoo.com .

Annuleringsvoorwaarden: Bij afmeldingen van 48 uur voor tijd brengen we het gehele bedrag in rekening. Hou hier aub rekening mee bij eventuele aanmelding.


Nanco (www.galactic-heart-centre.nl) & Niki Immanuël (Heel Je Zijn (jouwweb.nl)) uit Nederland zijn hier op Aarde om het bewustzijn van het Galactisch Hart te zijn, door te laten stromen, te delen, te bekrachtigen en vele andere pioniers te ondersteunen zodat ieder zijn/haar rechtmatige plek weer kan innemen. We mogen weer ervaren dat wij allen heelheidswezens zijn en dat we allemaal de formule in ons dragen om de ‘innerlijke weg’ te (h)erkennen en te leven.

Samen geven ze vorm aan een werkelijkheid waarin de galactische realiteit: Het heelheidsbewustzijn er volledig kan zijn. Door middel van activatiedagen, empowerment-trainingen en bijeenkomsten maken ze deze oneindige Bron-realiteit steeds tastbaarder en praktischer. Nanco & Niki hebben een kwaliteit om precies de andere kant van de lens voelbaar, zichtbaar en tastbaar te maken. Hierin zijn ze goed op elkaar ingespeeld, aanvullend en bekrachtigend.

Nanco is o.a. bekend om zijn snelgroeiende YouTube kanaal over Galactisch Bewustzijn, waarin hij ook veelal werkt met de Nederlandse en Belgische blauwdruk, en de functie van de mensen die in dit DNA aanwezig zijn. Nanco’s YouTube Kanaal is: (7) Galactic Heart Channel – YouTube 

Niki heeft een eigen praktijk “Heel Je Zijn’” waarbinnen zij zelfrealisatie-sessies geeft en mensen bekrachtigd in hun ware essentie! 

2 video’s over de Belgische blauwdruk:
(7) Hans Rietveld in dialoog met Nanco Immanuël – De Belgische Blauwdruk, deel 1 – YouTube

(7) Hans Rietveld in dialoog met Nanco Immanuël – De Belgische Blauwdruk, deel 2 – YouTube