The Original Timeline: Living Life Beyond the Adam/Eve Matrix


Dag lieve mensen,

Op dinsdag 3 oktober 2023 geef ik, Nanco Immanuël, een workshop/activatiedag in Centrum Helios te Heerde, Gelderland. Ik wil Anja en Jan-Willem van harte bedanken voor de uitnodiging en het mede mogelijk maken van deze dag.

Deze activatiedag is een volle dag van aandacht, bekrachtiging, galactisch bewustzijn: jezelf naar nieuwe dieptes brengend in wie-je-werkelijk-bent.
We gaan het hebben over een combinatie van thema’s: Ieders oorspronkelijke tijdslijn, wie jij bent achter de Adam-Eva matrix simulatie, en de dieptes van het bewustzijn achter onze aardse seksuele modellen. Het gaat er vooral om om een veld-te-zijn waarbinnen jij jezelf volledig erkent en herkent, achter een draaiboek van programma’s en overtuigingen.

De Adam-Eva Matrix is één van de mind-control programmeringen die de mensheid koppelt aan een lijn, een afkomst, die niks te maken heeft met waar wij vandaan komen. Adam-en-Eva zijn projectie/schaduwlichamen die door o.a. een tak van de Anunaki is ontwikkeld om de mens te kunnen monitoren, te kunnen koppelen aan een ander gezicht, een andere identiteit, waarbinnen de mens gewoonweg niet meer weet wie hij/zij is. Het Adam-Eva programma is een ingang van een individuele-en-collectieve upload aan informatie waarbinnen mannen en vrouwen ook daadwerkelijk beleven dat ze mannen en vrouwen zijn in deze lichamen, samenvallend met de daarbij horende rolpatronen en processen. Het Adam-en-Eva programma hanteert een eigen bandbreedte waarbinnen de lus wordt ervaren, de schaduw van de lemniscaat: De onophoudelijkheid van de planetaire thema’s, zonder ontsnappingsclausule!
Juist daardoor is het zo essentieel om jezelf te onderkennen en te zien voorbij deze invoegingen, zodat jouw oorspronkelijke bewustzijn door deze schaduwlichamen heen kan bewegen. De schaduwlichamen zijn als een gapend gat die informatie ook buiten de lichamen en hersenen kan houden.
Achter dit Adam-en-Eva programma leeft het oorspronkelijke wezen, in zijn/haar eigen unieke tijdslijn, weet hebbend van de oorspronkelijke energiebanen, energiebewegingen en de voltallige bibliotheek van informatie waarbinnen jij navigeert en kapitein bent van je eigen schip. Dit is waar het oneindige liefdesbewustzijn elke cel kan betreden.

Het Adam-en-Eva programma is ook een rookgordijn om de oorspronkelijke energiebanen en ervaringen rondom seksualiteit en orgastisch bewustzijn buiten de ervaringswereld te houden van de lichaamsidentiteit. Achter het seksuele veld is de aanraking van het heelheidswezen die volledig op zichzelf/haarzelf staat!
Tijdens deze workshop gaan we verschillende dimensies betreden van de oorsprong achter seksualiteit en hoe diep de rabbit-hole gaat rondom de seksuele programmeringen. Wat is oorsprong en wat is de impact van de Adam-en-Eva schaduwlichamen op de menselijke psychologie en menselijke aannames?

Tijdens deze activatiedag gaan we constant vanuit ons eigen veld werken, vanuit ons eigen heelheidswezen om het Adam-en-Eva programma te voelen, te doorzien, zodat jouw lichtimpulsen door de reikwijdtes van de schaduwlichamen heen kan bewegen. Hierdoor gaan we beweging brengen in de nog niet geheelde rolpatronen die zijn ontstaan vanuit aannames van hoe het zou moeten zijn.
Door middel van transmissies, meditaties, oefeningen, een prachtige groepsinteractie, kennisuitwisseling en een gerichte, bewuste ademhaling zullen we onszelf in heelheid gaan ervaren! Hoe voel jij je wanneer je fragmenten van het Adam-Eva programma kunt doorzien, en je vrijmaakt van deze aanhechtingen?

We gaan heerlijk de dieptes in, samenwerkend met de El-Ra Councils, de kinderen van de Pleiaden 9 wereld, die samen met ons een grootschalig inzicht hebben over de galactische geschiedenis van de mens.
We gaan er een prachtige, interdimensionale dag van maken, waarin de oorspronkelijke ‘tijdslijn’, jouw werkelijke identiteit, bewust in jou ‘valt’.
Je bent van harte welkom om deel te nemen.

Deze activatiedag is op dinsdag 3 september 2023. We beginnen om 10:30u en eindigen rond 17:15u. De uitwisseling is 80 euro per deelnemer. Opgave kan via: galacticheartcentre@yahoo.com.
Koffie/thee en versnaperingen zijn inclusief. Graag zelf je lunch meenemen.
Na aanmelding zullen het adres in Heerde worden doorgegeven.

With love, Nanco Immanuël