The Relics of Life: Entering the Jesus/Lazarus Resurrection Simulation

Dit is een zeer belangrijke Zoom over het Johannes-Evangelie. Het Johannes-evangelie noem ik een ‘spreukenboek’, waarin allemaal cryptische boodschappen aanwezig zijn, die niet zijn wat ze lijken te zijn. Het evangelie is eigenlijk een formule waarin de werkelijke ‘onbevlekte ontvangenis’, als kosmische alchemie is vervangen door een totaal andere versie van liefde. Zelfs al lijken vele uitspraken van Jezus Christus heel liefdevol te zijn zijn ze ingecodeerd met een zeer geavanceerde hypnose-techniek die het brein programmeert om op een andere tijdslijn te leven dan je eigen tijdslijn.

Jezus Christus is eigenlijk een fantoom-bewustzijn. Het is een entiteit die ook daadwerkelijk bestaat in een levensveld dat bij elkaar wordt gehouden door geloof en collectieve gedachte-en emotionele velden. Jezus is hierin eigenlijk de 0. De 0-lijn is een mind-control hologram waarin het hele principe tijd is opgebouwd zoals wij hier op Aarde tellen.

Tijdens deze Zoom avond ga ik het Jezus-simulatie programma vanuit een totaal nieuwe invalshoek belichten met veel nieuwe informatie. Het vrijkomen van dit ervaringshologram, of je nu wel of niet aan Jezus bent gekoppeld of erin geloofd, is de ultieme uitdaging voor de mensheid, sinds het bewust en/of onbewust de hele ervaringswereld op Aarde reguleert. We gaan hierin aan het werk met de verborgen, diepgaande impact van verschillende Johannes-passages die nu vrij mogen komen. Hierin zal ik samen met de groep zichtbaar maken hoe diep bepaalde spreuken de realiteit op Aarde domineren. Vanavond gaan we in op het Lazarus-wederopstandingsritueel. Wat gebeurt er nu werkelijk wanneer Jezus Lazarus tot leven wekt en welke impact heeft dit op hoe wij leven, dood en timing ervaren? (Johannes 1:11-46) En wat betekent de 1:11:46 code? De Bijbel is tot in precisie afgestemd op dimensionale coƶrdinaten en resonanties voor volledige controle over de ‘trillings-resonanties’.

Ook zal ik ingaan op wat er nu werkelijk gebeurd met Jezus en de overspelige vrouw. (Johannes 7:53-8:11). Welke zeer krachtige schil is hier ingezet en welke invloed heeft het op het vastzetten van de vrouwelijke biologie en psychologie?
Tijdens de meditaties zullen we vanuit eenheid en bewustzijn doorgangen creƫren om deze schillen en ervaringshologrammen te wijzigen. Het wordt een zeer krachtige en geavanceerde Zoom. We gaan heel diep de galactische psyche in. De resonanties gaan veel verder dan we vaak vermoeden. Om dit te kunnen vatten, dienen we meer te beseffen hoe het Jezus stuk in elkaar zit en hoe de energielijnen van daaruit lopen om het Archontisch universum bestaansrecht te geven. Mogen we weer meer bewustzijn hebben over onszelf en hoe deze realiteiten te doorgronden en overkoepelen. We are Source!

De Zoom is op woensdagavond 17 februari 2021. We beginnen om 18:50u en eindigen rond 22:30u. Inloggen kan vanaf 18:40u. De uitwisseling is 15 euro per deelnemer. Voor opgave: galacticheartcentre@yahoo.com