The Russia Blueprint: The Moscow Formula

Deze Zoom staat in het teken van de innerlijke, galactische formule van Moskou, hoofdstad van Rusland. Tevens is het een verdiepingsslag in de grootse blauwdruk van Rusland.
Moskou is een stad van aanzien, van mystiek, van de macht van een ogenschijnlijk, onverslaanbare levenskracht. De beelden van o.a. het Rode Plein staan symbool voor een diep aanzien en een grootschaligheid die zijn weerga niet kent! Lang heeft het vijanden angst en ontzag ingeboezemd. Maar wat is Moskou nu eigenlijk in ons innerlijke, planetaire en intergalactische bewustzijn? In maart 2015 maakte ik zelf een onvergetelijke reis naar Moskou waarin ik bewust heb gevoeld/gezien hoe ver Moskou reikt. Heel fijn om hier samen in te gaan verdiepen, vanuit de nieuwe energie van november 2021.
Rusland, als grootste land op Aarde, qua landoppervlakte, is het vermogen om het ‘begin-en-eindpunt’ samen te laten vallen, waardoor de oorzaak-gevolg werkelijkheid binnen de 13 lagen van dit matrix-model wordt opgeheven. Kortweg: Het is het oneindige, aanwezige en bewegende vermogen om projecties te doorzien en daardoor jezelf volledig te bevrijden. Rusland is ons vermorgen om ons te verlossen van ‘verlossersprojectie’. Rusland is de grote doorgang door de astrale wereld, de bewustzijnspomp, waardoor de hemel-hel, quarantaine-matrix, wordt opgeheven in je eigen ervaringshologram.

Moskou (Moscow) is de deler waarin mannelijk en vrouwelijk samenkomen. Mannelijk en vrouwelijk beiden toegang hebben tot de werkelijke innerlijke kennis/wijsheid van wat verlosser nu werkelijk is en betekent. Moskou is de kennishoeder van de 13 lagen van bewustzijn die onder geavanceerde, neurologische programmaties valt. Moskou is het mannelijk-vrouwelijk-3e punt bewustzijn waarbinnen alle innerlijke gevoelens en zielenconstructies op waarde worden geschat waardoor we vanuit de kern kunnen werken, en de ziel kunnen bevrijden van zijn/haar splitsings-ervaring. Moskou is het confrontatiepunt tussen volledig thuis zijn in je eigen kennis/quantumcomputer en de gelaagdheden van de simulatie. In het geheugen van THUIS, de galactische geschiedenis van Terra Gaia. En de confrontatiezone om zichtbaar en voelbaar te maken hoe de zielen van Terra Gaia weg zijn geleid zonder dat ze het wisten. Dit heeft nogsteeds een diepe impact op het bewustzijn Hier-op-Aarde. Het is het punt waarin The Force en het ontbreken van kracht samenkomen. Het Kremlin is een bewustzijnslijn die de oorsprong-en-vallen in bewustzijn bibliotheek beiden meeneemt, zodat de kracht onszelf kan verlossen van de impact van onze ware galactische geschiedenis. Moskou is het samenkomstpunt van het 5-dimensionale geheugen. Hoe kan de mens vanuit het veld voorbij mannelijk en vrouwelijk de kennisdatabase herstellen over alle scenario’s die met de 5e dimensie te maken hebben? Hoe staat Moskou in relatie tot 5D bewustzijn en hoe ver reikt het? Hoe staat Moskou in relatie tot het ‘ruimteschip’ bewustzijn?
We gaan ontzettend diep om de Verlossende Formule van Moskou, en haar kracht, te erkennen en in beweging te brengen. Moskou mag daadwerkelijk ervaren worden. Het is iets heel groots in ons. Het is een toegang tot het beëindigen van de mannelijk-vrouwelijk dualiteit o.a. We gaan werken met het Rode Plein, het Kremlin, de Sint Basiliuskathedraal, de Verlosserskathedraal, de Aartsengel Michaëlkathedraal en de Kathedraal van de Ontslapenis van de Moeder Gods. De formule zal hierin heel helder worden. Ook zullen we weer werken met de reikwijdte van de natuurgebieden van Rusland (Siberië, Oeral en Altai), om de frequentie optimaal aan te passen op de formule van de hoofdstad Moskou. Ook gaan we weer de link leggen met Nederland, omdat Rembrandt zijn schilderij ‘Ahasveros en Haman aan het Feestmaal van Esther” aanwezig is in de Moskou-vortex.
Tijdens de meditaties en kennisuitwisseling gaan we de Russische innerlijke blauwdruk Moskou op een totaal nieuwe wijze beleven. De hoofdstad van het grootste land op Aarde symboliseert ook iets heel groots in onszelf. We gaan de formule heel bewust op AAN zetten.
Ik kijk er enorm naar uit.
Je bent van harte welkom om aanwezig te zijn.
De Zoom is op dinsdagavond 9 november 2021. We beginnen om 19:00u en eindigen om 22:30u. Inloggen kan vanaf 18:50u.
De uitwisseling is 15 euro per deelnemer. Live deelnemers krijgen standaard de opname. Voor mensen die niet live kunnen/willen deelnemen is het ook mogelijk om de opname te bestellen. De uitwisseling hiervoor is tevens 15 euro. Aanmelden kan via galacticheartcentre@yahoo.com .
Na opgave zal ik zsm een praktische mail toesturen.
Aub voel je vrij om deze tekst door te sturen aan eventuele geinteresseerden.
Hopelijk tot de 9e.
Een prachtige dag toegewenst.

With love, Nanco Immanuël