The Source of Creation: Mastering the Angelic Blueprint (in Zutphen)

Dag lieve allemaal,

Wat vind ik het fantastisch om aan te kondigen dat ik op zondag 21 juli 2024 weer een live-activatiedag/workshop zal geven in Zutphen. Ik wil Cees van harte bedanken voor het mede-mogelijk maken van deze dag en het openstellen van zijn ruimte.

Deze activatiedag is een volle dag vol bekrachtiging waarin we heel bewust afreizen in ons eigen bewustzijn om onze rechtmatige plek weer in te nemen in het Engelen-Universum, ook wel bekend als de Angelic Kingdom. Het heeft te maken met een unieke, innerlijke bandbreedte waarin je weer herinnert wat het engelen-bewustzijn in jou is, los van programma’s, beelden, overtuigingen en invoegingen. Het oorspronkelijke engelen-veld is een oerervaring waarin wezens direct de sleutel zijn tot de eenheidservaring en het vermogen om in schepping te zijn. Dit is een hoederschap van de Geest van creatie, waarin creatie niet gevangen is of kan worden door concepten. Jij bent de schepping die is en zich ontvouwt. De oorspronkelijke engelen zijn open harten die het veld van creatie oneindig laten uitdijen. Ze houden het Bron-hartsbewustzijn open zodat ieder levend wezen ook in zichzelf kan ervaren dat het een Bron-schepper is. Er is hier geen programma van afstand of nabijheid: Je bent het!
We zullen heel bewust een draai maken waarin we de oercode van het ontstaan van engelenbewustzijn recht door het lichaam heen ‘klikken’. We gaan verder kennismaken met verschillende innerlijke kwaliteiten en vermogens die het engelen-bewustzijn in zich draagt. Hoe kun je deze vermogens upgraden en opnieuw in het dagbewustzijn ervaren?
Het laser-oog van de oer-engelen is van een ongekende intelligentie, recht heen bewegend door talloze frequentievelden van chaos. Het gaat erom dat we onszelf weer ervaren binnen de lens van Bron-creator zijn.
Tijdens deze dag gaan we vanuit verschillende invalshoeken en lagen de engelen-kern meer voelbaar maken. We gaan hierin ook waarnemen wat er nu eigenlijk is gebeurd met de mens-engel verbinding, waardoor we maar een heel klein percentage hiervan in het dagbewustzijn kunnen ervaren.
We gaan afreizen naar een knooppunt wat hier wordt vertaald naar de MichaĆ«l-Lucifer opstand. Wat is er nu werkelijk gebeurd binnen deze informatievoorzieningen, los van de verhalen binnen de theologie? We gaan hierin belangrijke thema’s meenemen, zoals de werkelijke ervaring/waarneming. Onderscheid tussen bewuste essentie en intergalactische mind-control programma’s, leven-en-dood.
Hoe kun je je eigen toegang zijn tot de stabiliteit van je Angelic Being om orde op zaken te stellen? Waar is de life-force en waar dien je het vandaan te halen om vanuit volledig bewustzijn te zijn en te handelen?

Door middel van transmissie/meditatie, kennis/informatie-uitwisseling, bekrachtiging en groepsuitwisselingen gaan we het engelen-universum heel bewust in beweging brengen.
Je bent van harte welkom om deel te nemen.

De live-activatiedag/workshop wordt op zondag 21 juli 2024 gehouden in Zutphen.
De dag is van 10:30 uur t/m 17:15 uur. Inloop is vanaf 10:05 uur.
De uitwisseling is 80 euro per deelnemer. Koffie/thee/water en soep tijdens de lunch zijn inclusief. Gelieve zelf je lunch mee te nemen.
Voor opgave: Mail: galacticheartcentre@yahoo.com