The Source of Nature Spirit

Dag lieve mensen, wat geweldig om weer terug te komen naar het mooie Groningen voor een nieuwe live-activatiedagen. Na de fantastische workshops van het afgelopen jaar zijn wij (Nanco & Niki Immanuel) weer terug op zondag 24 april 2022. Wij willen Lilian Huizingh wederom van harte bedanken voor het mede-organiseren van deze dag.

De titel voor de dag is: The Source of Nature Spirit

De essentie waarbinnen Bron zich behoudt is de natuurwereld. De natuur is de aanwezigheid van een trillingsveld voorbij spiegels, waar je rechtstreeks aanwezig bent in het VELD. De natuur is de stabiliteit van het veld, waarbinnen alles één is. De natuur is het domein waarbinnen de Bron z’n hart ervaart in een oneindige aanwezigheid. De natuur is aanwezig en ongrijpbaar, omdat haar oorsprong huist in het Al-Niets. Het is de identiteitloze identiteit. De aanwezigheid voorbij alle afleidingen. De natuur heeft haar eigen bibliotheek: Haar eigen evolutie waarbinnen Bron zijn aanwezigheid viert, in stille en bewegende aanwezigheid. Het is de stille stem van het absolute niets en tevens de motor wat ons drijft, voelend dat innerlijke Bron kapitein is op het schip. De bewustzijnsvelden die gaan over de creatie en het behoud van de oorspronkelijke natuurtrillingen worden ook wel de Deva’s genoemd. De Deva’s zijn de hoeders die het micro-macro centrum van Bron creëeren in ervaringswerelden, zoals bomen, planten, kristallen, elementen, infrastructuren van wezens en planeten. De Bron ervaart zijn ‘Nature Kingdom’ vanuit het hart en de lens van de deva’s. Ieder levend wezen is de toegang tot de Nature Kingdoms om van binnenuit direct te kunnen communiceren met al-wat-is, en de unieke codex van de natuurwerelden op bv een bepaalde planeet. De natuur is in iedereen. Je natuurlijke staat: Een ervaringsdomein aan waar je gewoonweg bent, de Bron en ziel als één geheel worden ervaringen. Een wereld waarbinnen er niks aan je kleeft en waarin de Bron zijn oorsprong ademt. Ook op Aarde heeft ieder wezen zijn eigen ‘inlogcode’ om de innerlijke/uiterlijke natuur volledig te kunnen ervaren en uit te kunnen lezen. Hoe kun je weer wederkeren naar de frequentie waarbinnen je direct met de natuur kunt communiceren, met haar unieke informatie-voorziening? Wat is er intergalactisch gebeurt waardoor de mens nog maar kleine fragmenten kan ervaren van de natuur? Hoe kun je wederkeren naar de werkelijke eenheidservaring met de innerlijke natuur? Hoe kun je weer resoneren voorbij de schillen die in de menselijke en aardse boardcomputer zijn ingevoegd? Hoe kun je de oorspronkelijke aanvliegroute in jezelf weer ervaren waardoor je als heelheidswezen weer vrij in het kernkristal van de Aarde kunt reizen? De natuur is tevens de toegang tot werelden. Op dit moment leven we in een zwarte-kubus werkelijkheid waarbinnen onze ervaringswereld van de natuur is gehackt, en waarbinnen de mensheid niet vanuit het ‘vanbinnen-vanbuiten’ aanvliegt in de natuur. Daardoor kun je bv in de materie van het bos rondlopen, of zwemmen in het water, terwijl de oorspronkelijke feeling en informatie slechts gefragmenteerd doorkomt. Hoe kan dit? En wat is de natuur werkelijk? Hoe kun je in alles vanuit het absolute VELD de ervaring betreden? Het is onbevangenheid en leven in een wereld waarbinnen er nergens iets aan kleeft. Hoe kan de oorspronkelijke database tussen het humanoide en natuurbewustzijn worden hersteld in onze ervaringswereld?
Tijdens deze dag gaan we een zeer krachtige, verrijkende (ver-reikende) innerlijke opstelling doen met verschillende natuurfrequenties binnenin jezelf. We zullen o.a. werken met onze informatie-voorzieningen van Deva bewustzijn, Terra Gaia, elven, feeën, walvissen, draken en eenhoorns. Hoe vormen al deze krachten een unieke formule in jezelf? Hoe valt het allemaal samen?
En hoe is het hologram van de Aarde/Terra Gaia als organisch/op haarzelf staand wezen in elkaar gezet? Wat is er gebeurt met de mens en de Aarde waardoor de mens zichzelf ervaart als niet synchroon lopend met het natuurwezen? En hoe kun je de grote shift zijn, de grote shift maken?
Tijdens deze dag zullen er verschillende afstemmingen/transmissies/meditaties worden gehouden om de SPIRIT van NATURE te ervaren vanuit de oorspronkelijke Kronieken. Je mag jouw eigen bibliotheek van wat de natuur is weer hoeden. We zullen het DEVA-Zelf weer op AAN zetten, waardoor jouw natuurwezen weer bewust IS en beweegt. Naast de meditaties zal er ruimte zijn voor dans en kennisuitwisseling. Ook zullen we de ademhaling op een andere toon/frequentie zetten waardoor je meer kunt shiften naar de radiogolflengte waarbinnen de natuur is.

Het wordt een unieke, diepgaande dag, zoals altijd in de mooie formule van Groningen. Je bent van harte welkom om aanwezig te zijn, deel te nemen, en jouw co-creator-bewustzijn nog meer te laten zijn.

De dag begint in 10:00u en eindigt rond 17:00u. De inloop is vanaf 9:30 uur.
De uitwisseling is 75 euro per deelnemer. Dit is inclusief koffie/thee/water/soep tijdens de pauze en wat versnaperingen. Je kunt je opgeven via galacticheartcentre@yahoo.com .
Het adres zal ongeveer een week van tevoren aan alle deelnemers worden gemaild.
De mensen die Lilian goed kennen kunnen zich zoals anders ook via haar opgeven.
Na aanmelding zal er zo snel mogelijk worden gereageerd om je te bevestigen.
Aub voel je ook vrij om deze tekst door te sturen aan eventuele geinteresseerden.
We kijken er enorm naar uit.

With love,

Nanco & Niki Immanuël

Annuleringsvoorwaarden: Bij afmeldingen van 48 uur voor tijd brengen we het gehele bedrag in rekening. Hou hier aub rekening mee bij eventuele aanmelding.