Unity Consciousness: Moving Through the Purgatory

Een Zoom over het oorspronkelijke eenheidsbewustzijn. We gaan een kijkje nemen in een universum an sich, een eigen component in de Archontische realiteit, genaamd de Purgatory, ofwel het vagevuur. Dit is een tussengebied die in bijna iedere levensvorm is ingevoegd op deze planeet. Wat is het vagevuur en hoe werkt het door? Meer info volgt.
Deze Zoom is op 6 september 2022.