Workshop Leuven

Dag lieve mensen, wat ontzettend fijn en geweldig om aan te kondigen dat Niki en ik in mei 2022 naar België zullen afreizen. Voor het eerst in ongeveer 5 jaar zullen er weer workshops gegeven gaan worden in België. Op zondag 22 mei 2022 geven we samen een diepgaande, interdimensionale workshop in Leuven. Wij willen Geraldine van harte danken voor het mede mogelijk maken van deze dag.

The Conscious Universe: The Golden Jerusalem Blueprint of Belgium

Het Gouden Jerusalem is een codenaam voor een innerlijke alchemie waarbinnen het menselijke wezen zelf-gerealiseerd is. Een volledig bewustzijn op alle gelaagdheden van het zelf. Het oorspronkelijke bewustzijn en de formule waarin alles wat binnen het experiment van de matrix wordt ervaren is doorzien, doorvoelt en doorleeft. De mens heeft zich vrijgemaakt van een ultrageavanceerde simulatie van geloof en bestaan en niet-bestaan. Het Gouden Jerusalem is het diepe besef dat we helemaal thuis-zijn in onszelf en alles aanwezig is in het oneindige Hier-en-Nu. Het Gouden Jerusalem is de erkenning van het oorspronkelijke en het relatieve, waarin alles als waar gezien kan worden in verschillende frequentiezones. Het Gouden Jerusalem is de volledige bibliotheek, de volledige innerlijke formule waarin de mensheid z’n weg heeft gebaand door deze matrix. In de termininologie zijn we dit het ‘Einde der Tijden’ gaan noemen. Ofwel de formule om het doolhof van de simulatie te ontcijferen.
In een volledig bewust Gouden Jerusalem-veld is de mensheid in het besef van het oneindige NU, in een volledig bewustzijn op wat is, zichzelf ervarend in een oneindige ruimte. Dit worden ook wel ruimteschepen genoemd. Een volledige oneindige speelruimte waarbinnen we samen zijn met het oorsprong-universum en vrij kunnen reizen door alle gelaagdheden van de creatie. Hier leeft de galactische mens. Ruimteschepen zijn o.a. aanwezig in geavanceerde Pleiadische, Siriaanse & Arcturiaanse civilisaties waarin wezens volledig bewust aanwezig zijn en zich bewust zijn van hun ware identiteit. Een volledig bewustzijn op wat ruimte is. Jij bent een allesomvattend wezen. Het Gouden Jerusalem is een volledig bewuste ‘wederkeer’ in het heelheidswezen dat je bent in een nieuw jasje, dit keer met de ervaring van de dieptes/de werkzaamheid van de Aardse matrix.
België heeft een essentiële sleutel in deze Gouden Jerusalem blauwdruk. België is het geboortekanaal waarin we van binnenuit de rode draad ervaren tussen waar we vandaan komen en wat er van de schepping is gemaakt. Het oorspronkelijke wezen mag weer geboorte geven aan het zijn van de formule, of ‘de weg kennen’. Alles wat we hier beleven komt ergens vandaan en heeft een oorspronkelijk geheugen. België is het moederlijke vermogen in onszelf om gehoor te geven aan het innerlijk weten om van daaruit te erkennen en overschrijven wat ervan gemaakt is. De mensheid is op een gegeven moment gehackt in zijn/haar zielendatabase, waarin bijna alle gevoelens en emoties zijn uitgelezen en via 13-voudige geavanceerde spiegeltechnologieën zijn gedraaid. Dit houdt de mens in een constante zoektocht, totdat iedereen op unieke wijze zijn/haar oorspronkelijke frequentie en het werkelijke geheugen initieert. België is daardoor eigenlijk het innerlijke vermogen in onszelf om de zielengevangenis te doorzien en open te breken. Het is ons vermogen om de simulatie te doorzien en de vicieuze cirkels te doorbreken.
Hierin heeft ook Leuven een centrale rol, met de Tafelrond, de universiteit en de Petrus-codes.
Tijdens deze diepgaande workshopdag nemen Nanco en Niki je mee tijdens een intergalactische zielenreis in jezelf, waarin heel voelbaar en zichtbaar gemaakt zal worden wat België en het Gouden Jerusalem zijn in onszelf en wat er is wanneer je in deze reikwijdte bent van je eigen bewustzijn. Hierin betreden we verschillende lagen van de Nieuwe, Kosmische Aarde.Nanco & Niki zijn beiden op eigen unieke wijze gespecialiseerd in de dieptes van de ziel, wat er werkelijk wordt ervaren, gevoelsmatig, fysiek en emotioneel. En wat er praktisch nodig is om gehoor te geven aan wie je werkelijk bent.
Tijdens deze dag zullen er 2 krachtige meditaties/energietransmissies worden gehouden om bovenstaande codes te ervaren. We mogen de bewuste Belgische DNA-Bibliotheek heropenen. Het oorspronkelijk geheugen. Naast de meditaties zal er gewerkt er mooie groepsdynamiek ontstaan, met kennisuitwisseling en interactie. Ook wordt er ruimte ingebouwd voor beweging en dans, om de energieën van de dag nog dieper te beleven in jezelf.
Je bent van harte welkom om aanwezig te zijn en deze dag mee te beleven, mee te creëren. De dag begint om 10:30 uur en eindigt om 17:00u. De inloop is vanaf 10:00u. De locatie is in Leuven, de locatie wordt kenbaar gemaakt aan iedere deelnemer na opgave. De uitwisseling is 75 euro per deelnemer. Gelieve contant te betalen bij binnenkomst. Tijdens de dag is koffie/thee/water en versnaperingen inbegrepen. De workshop wordt gehouden in LivingLei, Lei 15, 3000 Leuven. Je kunt je opgeven via geraldine@b-iconic.be .

—————

Nanco & Niki Immanuël uit Nederland zijn hier op Aarde om het bewustzijn van het Galactisch Hart te zijn, door te laten stromen, te delen, te bekrachtigen en vele andere pioniers te ondersteunen zodat ieder zijn/haar rechtmatige plek weer kan innemen. We mogen weer ervaren dat wij allen heelheidswezens zijn en dat we allemaal de formule in ons dragen om de ‘innerlijke weg’ te (h)erkennen en te leven.
Samen geven ze vorm aan een werkelijkheid waarin de galactische realiteit: Het heelheidsbewustzijn er volledig kan zijn. Door middel van activatiedagen, empowerment-trainingen en bijeenkomsten maken ze deze oneindige Bron-realiteit steeds tastbaarder en praktischer. Nanco & Niki hebben een kwaliteit om precies de andere kant van de lens voelbaar, zichtbaar en tastbaar te maken. Hierin zijn ze goed op elkaar ingespeeld, aanvullend en bekrachtigend.

Nanco is o.a. bekend om zijn snelgroeiende YouTube kanaal over Galactisch Bewustzijn, waarin hij ook veelal werkt met de Nederlandse en Belgische blauwdruk, en de functie van de mensen die in dit DNA aanwezig zijn. Nanco’s YouTube Kanaal is: (7) Galactic Heart Channel – YouTube

2 video’s over de Belgische blauwdruk:
(7) Hans Rietveld in dialoog met Nanco Immanuël – De Belgische Blauwdruk, deel 1 – YouTube

(7) Hans Rietveld in dialoog met Nanco Immanuël – De Belgische Blauwdruk, deel 2 – YouTube