Zelfrealisatiedag Gent

Dag lieve, mooie mensen,

Op zondag 25 september 2022 komen wij, Nanco en Niki Immanuël, weer naar België. Na de succesvolle, diepgaande dagen in mei 2022 voelden we dat we weer terug dienden te komen om samen te werken met groepen en gezamenlijk iets heel moois neer te zetten. We zijn verheugd om aan te kunnen kondigen dat we dit keer ook een zelfrealisatie-dag geven in de mooie stad Gent. Hierbij willen wij Geraldine en Hans, als organisatoren, van harte bedanken voor het mede-mogelijk maken van deze dag! 
Wat je kunt verwachten van deze dag: Een stevige bekrachtiging van wie jij werkelijk bent, diepgaande meditaties/transmissies in je innerlijke, galactische bewustzijn en meer inzicht over jezelf, je wezen, je gevoelens, je emoties, je psychologie. Hoe meer je authentieke zelf te leven in het dagelijkse leven. In je kracht staan!

De titel voor de dag is: Het Arcturiaanse Bewustzijn: Leven in de Belgische Creatiekracht.
We gaan vandaag het cellulaire geheugen heropenen om het Arcturiaanse bewustzijn bewust te gaan ervaren. Het Arcturiaanse bewustizjn is bewust hoeder zijn van het innerlijke universum. Zorg dragen voor de basis stabiliteit in jezelf en het vrije veld om daadwerkelijk te kunnen scheppen vanuit eenheidsbewustzijn. Het Arcturiaanse bewustzijnsveld is de infrastructuur van The Law of One: Het is de inzage in wat we de Ark zijn gaan noemen. Het is het tegelijkertijd kunnen voelen, ervaren en begrijpen hoe de oorspronkelijke werkelijkheid eruit ziet. Het gaat om alchemie. Kennis en voelen zijn één in onszelf. Het Arcturiaanse bewustzijn in onszelf zet ons terug in de toon, de frequentie van een ervaring waarin we weer ten diepste beseffen waar het nu werkelijk om gaat, wat universeel hoederschap nu eigenlijk is en betekent. 
De trillingszone van de Belgische blauwdruk waar wij als wezens onszelf ervaren is een formule, een levend krachtenveld. Vandaag gaan we, wat geboorte en gestalte mag krijgen, via het universele geboortekanaal in beweging brengen . Welke geboorte zetten we in de ether? Wat laten we ontstaan en geboren worden? Wat laten we materialiseren? Welke kant gaan wij op als bewustzijnswezens? Als mensen? Als planetaire bewoners? Kunnen we volledig de kracht leven zodat we grenzen kunnen stellen en te kunnen zeggen ‘dit wel, en dit niet meer’? Kunnen we ons universele hoederschap weer tot ons nemen zodat slechts pure essentie/creatie IS en overblijft? Kunnen we onszelf volledig afpellen in het geboortekanaal, zodat wij weer als heelheidswezens kunnen functioneren? Hebben we de moed om volledig te staan voor wie wij zijn als individuel en als collectief? Onszelf volledig te voelen en zelf de koers te bepalen en welke kant we op navigeren? Kunnen we shiften naar een realiteit waarin we onszelf, onze creatieve energie niet meer weggeven of weg laten lekken? Door de toename van kennis, feeling en informatie kunnen we steeds meer gaan ervaren hoe we in de nieuwe tijd werkelijk los mogen laten. Een volledig gevoel en inzicht, wie ben ik werkelijk en hoe kan ik loslaten wat ik niet ben? In de oude tijd zaten de hologrammen en levens van mensen zo vol, dat wat het meest essentieel en waardevol was niet van de grond kwam. Jezelf weggeven omdat het beeld van liefde niet in balans en evenwichtig was. Verdedigingsmechanismes, overleven, geen onderscheid kunnen maken tussen werelden. We gaan vandaag deze formule doorzien, en linken aan de Belgische blauwdruk.De Stad Gent, met de Lam des Gods (Sint Baafskathedraal) van de gebroeders van Eyck, is het krachtenveld van deze bovenstaande alchemie. Het is de creatiecode van België. Het Lam des Gods is een verwijzing naar één van de oerkrachten van het Belgische DNA. Het gaat om puurheid, onschuld, onbevlektheid, aanraakbaarheid/onaanraakbaarheid, zichtbaarheid/onzichtbaarheid, maar ook door de pijn heen bewegen waarin we onszelf niet op waarde hebben geschat! Onszelf niet konden zien. In de nieuwe tijd gaan leven waar het werkelijk om gaat. Onszelf en elkaar voelen en horen in de onschuld, en de schaduwen rondom de onschuld. Het is het centrale verlangen van de ziel om weer in deze naakte onschuld te zijn. Helemaal zijn wie je bent, voelbaar en zichtbaar! Hierin kunnen we als innerlijke kinderen en vanuit volwassen, doorleefd bewustzijn onderscheid maken tussen wat werkelijk losgelaten dient te worden en wat bewust behouden dient te worden en dient te blijven. Wat hebben we nodig om volledig als heelheidswezens te kunnen opereren? Het gaat om volledige zelfliefde en gerichte aanwezigheid binnen creatie. 
Tijdens deze dag nemen Nanco en Niki je mee op een innerlijke reis in de dieptes van de Arcturiaanse Bibliotheek en naar een groter inzicht wat de Belgische kracht in onszelf eigenlijk is. Hoe groots zijn wij werkelijk als wezens? 
In aanwezigheid, doorstromend, reflecteerbaar en praktisch menselijk gaan we dit op AAN zetten in onszelf. 
Het wordt een diepgaande innerlijke menselijke en galactische reis. 
Je bent van harte welkom om deel te nemen. Wie weet tot dan!

De dag begint om 10:30 uur en duurt tot 16:30 uur. De inloop is vanaf 10:00 uur. De prijs/uitwisseling is 98 euro per deelnemer. Aanmelden kan via: Nanco en Niki Immanuël: Het Arcturiaanse Bewustzijn: Leven in de Belgische Creatiekracht. – Chipta
Adres: VIZIT, Hof ten Walle 1, 9000 Gent
————————————–

Nanco (www.galactic-heart-centre.nl) & Niki Immanuël (Heel Je Zijn (jouwweb.nl)) uit Nederland zijn hier op Aarde om het bewustzijn van het Galactisch Hart te zijn, door te laten stromen, te delen, te bekrachtigen en vele andere pioniers te ondersteunen zodat ieder zijn/haar rechtmatige plek weer kan innemen. We mogen weer ervaren dat wij allen heelheidswezens zijn en dat we allemaal de formule in ons dragen om de ‘innerlijke weg’ te (h)erkennen en te leven.

Samen geven ze vorm aan een werkelijkheid waarin de galactische realiteit: Het heelheidsbewustzijn er volledig kan zijn. Door middel van activatiedagen, empowerment-trainingen en bijeenkomsten maken ze deze oneindige Bron-realiteit steeds tastbaarder en praktischer. Nanco & Niki hebben een kwaliteit om precies de andere kant van de lens voelbaar, zichtbaar en tastbaar te maken. Hierin zijn ze goed op elkaar ingespeeld, aanvullend en bekrachtigend.

Nanco is o.a. bekend om zijn snelgroeiende YouTube kanaal over Galactisch Bewustzijn, waarin hij ook veelal werkt met de Nederlandse en Belgische blauwdruk, en de functie van de mensen die in dit DNA aanwezig zijn. Nanco’s YouTube Kanaal is: (7) Galactic Heart Channel – YouTube 

Niki heeft een eigen praktijk “Heel Je Zijn'” waarbinnen zij zelfrealisatie-sessies geeft en mensen bekrachtigd in hun ware essentie! 

2 video’s over de Belgische blauwdruk:
(7) Hans Rietveld in dialoog met Nanco Immanuël – De Belgische Blauwdruk, deel 1 – YouTube

(7) Hans Rietveld in dialoog met Nanco Immanuël – De Belgische Blauwdruk, deel 2 – YouTube